PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: VONT

Časopis pro kluby vontů VONT – 1.ročník – 1990

Dnes archivovaná čísla časopisu VONT nám zaslal Charlík. Veľká vďaka!

Časopis s podtitulom „Časopis pro kluky a holky z ulic a uliček“,  vychádzal podľa databáze Národní knihovny ČR v rokoch 19901991. Celkove teda dva ročníky. V roku 1990 to boli pravdepodobne tri čísla a v roku 1991 už iba dve. Časopis mal vrátane prebalu 16 strán a stál 2,50 Kčs.

V tiráži sa uvádza: Měsíčník pro mládež od 9 do 15 let. V nakladatelství Roční období vydává Vontské tiskové středisko. Šéfredaktor: Jiří Macoun. Redakční rada: Lenka Luzumová, Milan Luzum, Zbyněk Holub, Zdeněk Kletečka, Martin Beneš, Alan Ryvola. O titulné foto sa staral  Karel Skalický a o grafiku  Tomáš Kahuda, Libuše Přibylová a Roman Holub.

Charakteristika a smerovanie časopisu je popísané v článku ŽLUTÁ JE BARVA NAŠE, uverejnenom jeho v prvom čísle. Z neho citujeme:

  • V prvním čísle časopisu VONT, které se vám právě dostalo do rukou, vás nejprve seznámíme s myšlenkou Žlutého kvítku. Původně naše úvahy vycházely z námětů vyčtených z díla vynikajícího spisovatele literatury pro chlapce a děvčata Jaroslava Foglara..
  • Samotná vontská organizace láká obrazotvornost všech čtenářů, dokonce i dnešních, přičemž příběhy z vontského prostředí byly napsány před půlstoletím…
  • Vontská myšlenka se z knih začala šířit do života. Dnes působí v mnoha městech různě silná společenství vontů, která vdechují obsahu literárních děl nový, tentokrát skutečný, život.
  • Tomuto cíli má sloužit časopis VONT. Měl by se stát pravidelným zpravodajem vontského hnutí, měl by být šiřitelem myšlenek Žlutého kvítku tak, aby vzešlo velké množství semínek ušlechtilosti a nenásilí, která naleznou živnou půdu ve městech a obcích dosud stojících mimo proud vontského dění.
  • Vontské myšlenky jsou prosté. Mnoho našich bližních podlehlo podivnému lákadlu hrubosti, násilí a špatnosti. Ti všichni, kteří se nad svým životem nezamýšlejí a žijí podle svých násilnických vzorů zapomínají, že i Je může postihnout zloba krutých a mocných, neboť vždy se najde někdo vynalézavější ve špatnostech a podrobí si ty druhé. V opačném případě se nic podobného stát nemůže. Dobrý a slušný slušnému neublíží. Ve společenství nenásilí a vzájemného chápání Je méně místa pro nespravedlnost a ponižování.
  • Těmito myšlenkami se řídí i vontské hnutí Žlutého kvítku. Vontové by měli být hlasateli smířlivosti, přátelství a duševní vyrovnanosti, aby tak působili proti silám úpadku a proradnosti…
  • Časopis VONT a vontské kluby by měly být oporou pro hledání skutečných kamarádů, kteří se pak sdruží do větších celků vyznavačů myšlenek Žlutého kvítku, do vontských Sídel…
  • Kluby lze zakládat všude. Ve starých čtvrtích měst a městeček, v malých obcích i na obrovských sídlištích velkoměst. Naší snahou bude pomoci klubům ve všech prostředcích. Vontské myšlenky mohou nalézat své příznivce v řadách mladších i starších, mezi kluky i mezi děvčaty. Vontské společenství je otevřeno všem, kteří shledávají v myšlenkách Žlutého kvítku své vlastní přesvědčení a poznání. Časopis VONT vám bude věrným příznivcem a pomocníkem. Časopis VONT vám bude ukazovat cestu správným směrem…

Hneď na druhej strane časopisu je zaradená už zmienená rubrika ŽLUTÁ JE BARVA NAŠE, ktorá vysvetľuje VONTOVSKÉ hnutie, jeho princípy a dáva rady pre potenciálne vzniknuté organizácie. Vlastne je tomu venovaná aj podstatná časť časopisu.

Pravidelne tu vychádza Čtení na pokračování. Konkrétne sa jedná o dobrodružný román Jacka Londona – CHLAPEC NA MOŘI.

Záver časopisu bol venovaný komixu  J.Macouna a T.Kahudy s názvom REBEKA & ZLATÝ ŠPENDLÍK.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VONT z roku 1990, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu VONT  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.