PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: PLAMEŇ

96 strán časopisu – PLAMEŇ 11.ročník (1943-44)

V dnešnom príspevku publikujem 3 čísla časopisu PLAMEŇ. Tak ako je napísané v názve, tvorí ho celkove 96 strán, 32 na jeden dvoj-titul.

Tak ako obvykle, novootvorený ročník začíname rozsiahlou tirážou:

„PLAMEŇ ČASOPIS SLOVENSKEJ MLÄDEŽE. — Vychádza 2x mesačne okrem prázdnin. — Predplatné na rok Ks 20.—. Číslo za 1 Ks. Do Chorvátska, Nemecka, Francúzska, Maďarska, Rumunska a Belgicka na rok Ks 27.— a do Talianska Ks 32.— Redakčná závierka 5. a 20. v mesiaci. — Rukopisy nevraciame. — Zodpovedný redaktor: Valér Vnuk. — Spolupracovníci: Ján Domasta, Zlata Dônčová, profesor Kor. Durana, Ľ. Fischer, I. Gašparec, J.Haranta, Vlád. Ivančo, Valéria Jindová, L. Kiss Jánsky, Jur Koza Matejov, Ján Mešťančík, Ján Motulko, prof. Dr. Rudolf Lukáč, Viktor Maar, Július Mališka, prof. Imrich Mišík, Ferdinand Olšanský, Ján Postényi, Ján Priehradník, Celo Radványi, Janko Silan, Ján Vojtech. — Príspevky posielajte na adresu: Spolok sv. Vojtecha, Trnava. Žarty, príspevky do dievčenskej rubriky, športové veci a hádanky posielajte priamo vedúcim rubriky. — Vydáva Spolok sv. Vojtecha, Trnava. — Šekové konto: 3232. — Tlačou kníhtl. Spolku sv. Vojtecha v Trnave. — Novinové výplatné povolilo riad. pôšt, a tel. v Bratislave pod č. 11205/V-1933. — Podací pošt, úrad: Trnava.“

Kostru časopisu tvorili rôzne články z domova a zo sveta.

Príspevky z kultúrnej oblasti prinášala rubrika Z NÁŠHO KULTÚRNEHO ŽIVOTA.

Pre záujemcov o lietanie vychádzala príručka na pokračovanie UČÍME SA LIETAŤ.

Pre kutilov – AKO SI TO SPRAVÍM.

Záverečná strana časopisu patrila telovýchove a športu.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PLAMEŇ z roku 1943-44, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu PLAMEŇ – kliknutím na náhled strany:

(Zdroj: totem)

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu PLAMEŇ zde >>>