PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: LETECKÝ MODELÁŘ

LETECKÝ MODELÁŘ – 1.ročník – 1950

Dnes archivovaná čísla časopisu LETECKÝ MODELÁŘ z roku 1950 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Václav N. Veliký dík!

V tiráži časopisu je uvedeno: LETECKY MODELÁŘ časopis pro leteckou výchovu. Vychází dvanáctkrát do roka. Vydává Aeroklub RČS v Ústředním vojenském nakladatelství a vydavatelství »Naše vojsko«, Praha II.  Vladislavova 26. S redakčním kruhem řídí a za redakci odpovídá Jiří Smola. Redakční kruh: M.Belak, J.Dvořák, J.Hána, A.R.Hartman, Ing. M.Hořejší, ppor. J. Hrabě, škpt. F. Hrnčíř, L. Kopáčík, J. Schicka, Ing. J. Schindler, K. Sova, F. Svatoš, O. Švaříček, J. Vartecký, kpt. A. Větroň, A. Zrna. Redakce Praha Π, Smečky 22, telefon 370-33, 330-26, filiálka redakce pro Slovensko Bratislava, Štúrova 1 A, telefon 228-29. Administrace Praha II, Vladislavova 26, telefon 376-46-9. Účet poštovní spořitelny č. 50 666 (Naše vojsko). Novinová sazba povolena okrskovým pošt. úřadem Praha 022. Předplatné na jeden rok i s poštovným 45 Kčs. Cena jednotlivého výtisku 1 Kčs. Tiskne tiskárna ministerstva národní obrany v Praze. Dohlédací poštovní úřad Praha 022.“

V úvodníku historicky prvního čísla píše generální tajemník ARČS (Aeroklub republiky Československé) Otakar Švaříček:
„Přátelé, modeláři.  Máte v rukou první výtisk našeho nového odborného časopisu „Leteckého modeláře“. Přáli bychom si, aby LM byl Vám dobrým pomocníkem a rádcem při Vaši budoucí práci. Pomoc při práci je myšlena co nejvážněji. Chceme, aby LM vystihoval skutečné Vaše zájmy a Vaše potřeby. Zda bude takový, jakým ho chcete mít, záleží také na Vás, jak s ním budete spolupracovat. Časopis bude otiskovat ty potřeby a zabývat těmi zájmy, které Vy ukážete. Chceme, abyste nám do důsledků pomohli odstranit zastaralý názor, že modelářství je jen druh bezcílné zábavy s létající hračkou, jak na to převážně nazírá naše širší veřejnost. Chceme Vám při zdolávání všech úkolů co nejvíce pomoci.  V minulosti se často hovořilo o tom, že pilotem motorových letadel v našem sportovním letectví má být jen ten, kdo byl dříve modelářem a plachtařem. My nechceme tyto úvahy dále bez provádění opakovat. Vy, hoši a děvčata, kteří jste rozeni v roce 1934 a mladší a zajímáte se letos o letectví, budete prvním ročníkem, u které se bývalé předpoklady stávají skutečnosti. Děje se tak na zaklade zkušeností. V plachtařském výcviku nám odpadají v nejlepším případě čtyři pětiny lidí, kteří do něho vstoupili. Je chybou, projevuje se teprve zde, kdo byl chvilkově zlákán přitažlivostí letectví a odchází při první vážnější práci a povinnosti, když již zbytečně zabíral místo a odčerpával materiál těm, kteří to mysli s prací v letectví vážně a poctivě. Modeláři, kteří prošli celým výcvikem, jsou nám proti těmto lidem zárukou ve výběru dorostu pro plachtaře. Svou prací prokázali, že jejich zájem o letectví není přechodného rázu, že pracují a budou pracovat pro výstavbu našeho československého letectví skutečně a cílevědomě. Svou prací pomáhají modeláři přímo ke zvýšení úrovně jak v plachtařině, tak i v motorařině. …“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu LETECKÝ MODELÁŘ z roku 1950, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu LETECKÝ MODELÁŘ  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla LETECKÉHO MODELÁŘE zde >>>