PIONÝRSKÁ STEZKA -18.ročník -1987-88

Dnes archivované číslo časopisu PIONÝRSKÁ STEZKA z roku 1988 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Hrador. Veliký dík za první digitalizované číslo 18. ročníku!

V tiráži 9. čísla se uvádí:PIONÝRSKÁ STEZKA — mě­síčník pro sport, turistiku, brannost, vyznamenaný zla­tou medailí Za socialistic­kou výchovuVydává ÚR PO SSM v Mladé frontě • Ročník XVIII. • Šéfredaktor Jiří Prchal  •  Zástupkyně šéfredaktora Libuše Kolářová • Grafická úprava Stanislava Jelínková  • Re­dakční rada: Miroslůav Havlíček, dr. Josef Košek, Bohuslav Kuhnel, ing. Vác­lav Marhoul, dr. Vlasti­mil Michalička, dr. Josef Mizera, Vladimír Šejvl, dr. Štěpán Škorpil, dr. Vác­lav Tetour, dr. Pavel Tů­ma • Rozšiřuje PNS. In­formace o předplatném podá a objednávky přijímá kaž­dá administrace PNS, poš­ta, doručovatel a předpla­titelská střediska. Objed­návky do zahraničí vyři­zuje PNS — ústřední ex­pedice a dovoz tisku Pra­ha, závod 01, adminis­trace vývozu tisku, Kovpakova 26, 160 00 Praha 6. Návštěvní dny: středa 7-00 až 13.00 hod.  • Vychází mě­síčně, cena jednoho výtis­ku 4 Kčs • Tiskne Mír, zá­vod 1, provoz 12, Panská 8, Praha 1 • Redakce: Radlic­ká 61, 150 02 Praha 5-Smíchov. Telefon: 54  49 41-8, dálnopis 123 302 • Nevyžá­dané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí • © Mladá fronta 1988 • Re­dakční uzávěrka 29. 2. 1988 • Místo a datum vydání (podle výrobního harmono­gramu tiskárny) Praha 17. 5. 1988.“

O PIONÝRSKÉ STEZCE bylo na tomto webu napsáno téměř 40 článků, takže abych se zbytečně neopakoval, zkrátím to.  Některá čísla PIONÝRSKÉ STEZKY vycházela nepravidelně s přílohou – nejčetněji na ní spolupracovala redakce s Českou pojišťovkou. Přílohu pojišťovací stezička č.7 archivujeme společně s řadovým číslem 9.

Vlajkovou lodí PIONÝRSKÉ STEZKY byl od jejího založení komiks MODRÁ PĚTKA o kterém jsme na našem webu toho napsali hodně – právem – například v článečcích 16.1.2016 s archivem MODRÁ PĚTKA NA STEZCE DOBRODRUŽSTVÍ (1970-72), 2.2.2016 s archivem MODRÁ PĚTKA ZA ZLATOU PEŘEJÍ (1972-1975) a 2.3.2016 s archivem MODRÉ PĚTKY (1975-1980) – článečky obsahují vyčerpávající citaci z knihy Josefa Ládka a Roberta Pavelky – ENCYKLOPEDIE KOMIKSU V ČESKOSLOVENSKU 1945-1989 – 2.DÍL, ze stran 16-29, které jsou nejobsáhlejším odborným textem o kresleném seriálu MODRÁ PĚTKA.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PIONÝRSKÁ STEZKA z roku 1985-86 , prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu PIONÝRSKÁ STEZKA   – kliknutím na náhled strany:

 

 

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla PIONÝRSKÁ STEZKA zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *