Měsíčník pro mládež – KRÁSNÉ ČTENÍ – 1.ročník – 1905

KRÁSNÉ ČTENÍ – měsíčník pro mládež vyšel celkem v šesti ročnících. Ročníky 1. až 3. vyšly v letech 1905 – 1907. Po krátké přestávce zbývající tři ročníky byly vydané v letech 1911- 1914. V prvním ročníku –1905 – bylo vydáno jen 7 čísel od ledna do prázdnin. Následné ročníky již vycházely od září do července příštího roku, vždy 10 čísel mimo 2.ročník, zde ještě vyšlo dvojčíslo 11-12.

Přílohou KRÁSNEHO ČTENÍ byla ČESKÁ DÍVKA (viz článek z 2.9.2018) v prvních třech ročnících, zbývající tři ročníky byly pod titulem ČESKÁ DÍVKA a přílohou bylo KRÁSNÉ ČTENÍ.   Po 1. světové válce byl obnoven pouze časopis ČESKÁ DÍVKA, KRÁSNÉ ČTENÍ obnoveno nebylo. Jak Štefan Švec v publikaci ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stranách 212-214 uvádí (viz odkaz), že ČESKÁ DÍVKA měla stejný textový odkaz jako KRÁSNÉ ČTENÍ, které bylo na luxusnějším papíře, ale ne všechna čísla byla shodná.

Oba časopisy vydával Adolf Holub, učitel v Lysé nad Labem, který byl zároveň i redaktorem. Rozměry časopisu měly stejné rozměry jako obvyklé časopisy, např. MALÝ ČTENÁŘ.

Hlavním motivem časopisu byl podtitul „Umělecká výchova“. V prvních ročnících se časopis zaměřoval zejména na propagaci české literatury a také dalších slovanských autorů, zejména ruských (Tolstoj, Turgeněv, Gogol, Puškin). Vycházely zde pohádky od Boženy Němcové, K.J.Erbena, povídky Aloise Jiráska, Svatopluka Čecha, Julia Zeyera, Jana Nerudy a jiných.

Velkou část čísla obsahovaly básně od Fr.Lad. Čelakovského, Jaroslava Vrchlického, K.H. Borovského, J.V. Sládka a dalších.

Součástí byly i ilustrace od malířů Alfonse Muchy, Mikuláše Alše, Josefa Mánesa, Maxe Švabinského a také fotografie soch např. od J.V. Myslbeka. Pozornost byla věnována také malířům evropským (Leonardo da Vinci, Veronez aj.) a památkovým objektům doma i v cizině.

Časopis se věnoval také českým a moravským písním, v každém čísle bylo pod hlavičkou „Sbírka národních písní” uvedeno několik písníček pro každý stupeň základních škol.

Poslední stránka byla vyhrazena „Sbírce prostonárodních hádanek“. V prvních dvou ročnících jich bylo uveřejněno celkem 684. K rozšíření sbírky byli též redakcí vyzýváni čtenáři, aby zasílali hádanky. Přitom byli odkazováni na své dědečky a babičky, kteří určitě znají hádanky, dnes už možná zapomenuté.

Už před sto lety se „bojovalo“ proti používání alkoholu a proti kouření. KRÁSNÉ ČTENÍ v rubrikách „O kouření“ a „Účinky lihových nápojů“ seznamovalo čtenáře o škodlivosti těchto neřestí a nabádal mládež ke zdrženlivosti v jejich používání. Na příkladech jim ukazoval, jaká neštěstí tyto zlozvyky způsobují.

Zajímavostí byl „Školní brousek jazyka českého“, kde pan učitel Holub vysvětluje rozdílné používání stejných slovních výrazů, a nabádá k používání českých výrazů namísto cizích. Až moc to připomíná dnešní dobu, kdy češtinu przní různé, zejména anglické výrazy, i když pro ně je pěkný český výraz. Inu časy se opakují.

Doba začátkem století byla také zajímavá tím, že se hodně používaly gratulace ke všem svátkům, ale i gratulace rodičům, babičce či paní učitelce a dalším známým. KRÁSNÉ ČTENÍ jim chtělo i v tomto pomoci a z toho důvodu byla zavedena rubrika – “Malý gratulant”.

Zatím se mně nepodařilo sehnat 3.ročník, aby byly zdokumentovány všechny vydané ročníky. Pokud někdo má možnost tento ročník doplnit, tak již předem děkuji.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu KRÁSNÉ ČTENÍ z roku 1905, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu KRÁSNÉ ČTENÍ  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu KRÁSNÉ ČTENÍ zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *