Jak se měnil název časopisu – SKAUTSKÝ SVĚT – 44.ročník

SKAUTSKÝ SVĚT má ukazovat, že skauting nekončí přímou výchovou ve 24 letech, ale je možné se rozvíjet a pracovat dále.

SKAUTSKÝ SVĚT je časopisem pro skauty a skautky nad 24 let, tedy především pro takzvané činovníky a oldskauty. Měl by přinášet inspiraci a náměty na činnost i růst. Umožnit dospělým skautům se sledovat dění ve skautingu, zapojovat se do něj a být mu nápomocni.

Časopis má jasně stanovené cíle –  posilovat identitu se skautingem, ukazovat úspěchy, věci hodné k následování, vzbuzovat hrdost na skauting, seznamovat se známými osobnostmi, které se mohou stát vzory k následování a přivádět k zamyšlení nad současným světem
přinášet reportáže z hlavních skautských událostí, zveřejňovat úvahy a zamyšlení nad současným světem a skautingem, motivovat k činovnické práci a zlepšovat její kvalitu, ukazovat možnosti pro zapojení dospělých ve skautském hnutí,  přinášt návody a náměty pro činovnické funkce, prezentovat ty jimž se daří, podporovat činnost v klubech oldskautů a v rámci rodinného skautingu …

V souvislosti s číslováním ročníků SKAUTSKÉHO SVĚTA jsem řešil malou záhadu – když vyšlo první číslo, mělo v tiráži hned informaci, že se jedná o 44.ročník. Z toho lze odvodit, že časopis se patrně přejmenoval. Dotázal jsem se tedy svého přítele Boba Šantory, velkého znalce skautské historie i junáckého tisku a z telefonického hovoru vyplynula takováto geneze:

  • 1920-40 – časopis VŮDCE – cca 20 ročníků
  • 1945-48 – časopis  ČINOVNÍK – cca 3 ročníky
  • 1968-70 – časopis JUNÁCKÝ ČINOVNÍK – cca 2 ročníky
  • 1990-2005 – časopis SKAUTING – cca 15 ročníků
  • 2005 – doposud – časopis SKAUTSKÝ SVĚT

Prostým součtem odhadu, kdy časopisy vycházely, se dostávám ke 40 ročníkům. K tomu je potřeba připočíst nedokončené ročníky při zákazu nacisty v roce 1940 i komunisty v roce 1948 a 1970 – takže v roce 2005 mohl vyjít SKAUTSKÝ SVĚT jako 44.ročník  :-)

Pro zajímavost přikládám archivované dvojčíslo 6.-7.  časopisu VŮDCE březen-duben 1928 . Je věnováno tehdejšímu právě proběhlému řádnému valnému sjezdu 26.2.1928. Časopis byl černobílý, bez fotografií a kreseb. O téměř 80 let později vypadá tento titul výrazně jinak – obsahově,

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované čísla magazínu SKAUTSKÝ SVĚT – kliknutím na náhled strany:

VUDCE_8_(1927-28)_6-7

SKAUTSKY_SVET_44.rocnik_(2005)_cislo_3

SKAUTSKY_SVET_44.rocnik_(2005)_cislo_4

SKAUTSKY_SVET_44.rocnik_(2005)_cislo_5

SKAUTSKY_SVET_44.rocnik_(2006)_cislo_2

SKAUTSKY_SVET_44.rocnik_(2006)_cislo_5

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *