Category Archives: 1987

ZENIT PIONIEROV – 2.ročník – 1987-88

Dnes archivovaný 2. ročník časopisu ZENIT PIONIEROV z roku 1987-88 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Honza Opqo. Veliký dík! Snad se časem podaří sehnat i zbývající čísla, aby celý ročník byl kompletní.

V tiráži časopisu je uvedeno: „DVOJTÝŽDENNÍK o vede a technike. Vydáva Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže vo vydavateľstve Smená. Adresa redakcie: Leškova 5, 812 84 Bratislava. Telefón: 424 86. Šéfredaktor: RNDr. Ladislav Györffy. Zástupca šéfredaktora: RNDr. Marián Kečkéš. Redakčný kolektiv: PhDr. Ondrej Buchan, Ing. Andrea Čuperková, RNDr. Rudolf Steskál, Ing. Nataša Vámošová. Grafická úprava: Ľudovít Kováč. Sekretariát: Drahomíra Gogoláková. Tlačia Polygrafické závody, n. p.. Bratislava-Krasňany. Rozširuje Poštová novinová služba, objednávky prijíma každá pošta a doručovateľ. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS — Ústredná expedícia a dovoz tlače, Gottwaldovo nám. 6, 813 81 Bratislava. Cena jedného výtlačku 3 Kčs, polročné predplatné 39 Kčs, predplatné na celý rok 78 Kčs. Neobjednané príspevky redakcia nevracia.

Pokračují rubriky z prvního ročníku časopisu, např. Meno, miesto, zviera, vec, došlo však k úpravě rubriky. Bylo změněno grafické zpracování, ale hlavně již tato rubrika není dvoustránková, ale je zpracována na jedné straně.

Pokračuje čtyřstránkové Album zaměřené na různé oblasti, např. Safari na dlani, Vesmírna galéria.

Se základy programování seznamuje zájemce seriál Kamarát Karel, ve své době jeden z prvních programů určený k výuce programování.

Z prvního ročníku pokračuje i seriál Jednoduchá stavebnica, který názorně vysvětluje funkci základních elektronických součástek.

Velice oblíbená byla rubrika Program pre počítač, kde byly uváděny programy pro osmibitové počítače (PMD 85, Didaktik Alfa), které byly k sehnání i u nás. Vždy zde byl uvedený výpis programu a zájemci si tak mohli jednoduchým způsobem vytvářet programy v jazyce BASIC.

Pokračují komixové příhody oddílu Zenit, na které vždy navazují dvě další strany s tématy, které byly náplní příhody. Tyto strany byly zpracovány formou vystřihávacích karet, ty bylo možné ukládat do šanonu a vytvořit si tak přehlednou encyklopedii s různými tématy.

Na poslední straně nalezneme komix Tuláci minulosti, od čísla 13 pak Reťaz života.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání časopisu ZENIT PIONIEROV v letech 1987-88, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované strany časopisu ZENIT PIONIEROV – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.