Category Archives: 1924

HUDEBNÍ BESÍDKA – 1.ročník – 1924-25

Dnes archivovaná čísla časopisu HUDEBNÍ BESÍDKA z roku 1924-25 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval NELL1967. Veliký dík!

Štefan Švec ve své obsáhlé knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) zmiňuje HUDEBNÍ BESÍDKU jen jednou a velmi stručně na straně 107, v kapitole 3.1.10 ZÁJMOVÉ ČASOPISY PRO DĚTI: „Brněnské nakladatelství Pazdírek proudloužilo tradici vydávání hudebních časopisů titulem HUDEBNÍ BESÍDKA (1924-1928).“

V tiráži časopisu je uvedeno: Vychásíčs jimkou prázdnin. edplatné Kč 10,- (10 čísel) včetně poštovného. Jednotlivá čísla Kč 1,Redaktor JOS. GREGOR, učitel, Brno, Merhautova ul. č. 30 . Administrace: Hudební závod 01. Pazdírek, Brno, Česká 32 . Tiskne rodní knihtiskárna v Mor. Krumlově.“ Časopis vycházel v rozsahu 16 stran, číslován je (jak bylo tehdy obvyklé) průběžně.

Josef Gregor v úvodníku úplně prvního čísla píše:

Mladí přátelé! Na jaře bylo tomu sto let, co se narodil největší náš hudební skladatel Bedřich Smetana. dávno sice zemřel, ale na jeho počest a na oslavu stoletých jeho narozenin byly veliké slavnosti, že takových se nikdo z nás nedočká. V celé vlasti naší ve velikých městech i v malých dědinkách byly koncerty z jeho skladeb. A kde nemohli uspořádat koncert, tam měli aspoň před­nášku o tom, jak B. Smetana žil a co krásného pro nás udělal. I ve školách vyprávěli vám o něm. A k tomu, co jste o něm slyšeli, bych rád ještě něco připomenul. Když Smetana vystudoval gymnasium bylo mu tehdy 19 let rozhodl se, že nebude ničím jiným,  jen hudebníkem. Jeho tatínek po dlouhých prosbách svolil a Smetana odjel do Prahy. V době uměl hráti na klavír tak krásně jak málo kdo jiný. A také mnoho skladeb napsal do doby. Ale přece nebyl spokojen. Poznal, že nestačí míti prsty tak vycvičené, aby dovedly všechno zahrát, ale že je také potřeba skladbám rozumět, že je potřeba o hudbě se učit. A celé čtyři roky pilně se učil naukám o hudbě (říkáme jim hudebteorie) u skladatele Josefa Prokše (byl Němec a psal se Proksch). Teprve na základě těchto studií velikým svým nadáním a velkou pilností stal se později největším naším skladatelem. Nemyslím, abyste všichni chtěli býti skladateli. Rád bych jen, abyste na tomto příkladu poznali, že kdo chce hudbě rozumět, musí se o také učit. A kdo z vás by nechtěl hudbě rozumět? Vždyť máte ji všichni tak rádi! Nemůžete všichni chodit do hudebních škol, kde byste se o hudbě mohli učit. Takových škol je málo a také málo kde jsou hudebníci, kteří vyučují o hudbě. Proto začínáme vydávati pro vás časopis Hudebbesídkua v něm budeme vám psáti o hudbě, o hudebních nástrojích, o skladatelích, o zpěvu zkrátka o všem, co potřebujete vědě!. Bude to časopis jen pro vás a my se těšíme, že se vám bude líbit, že jej rádi budete číst, přečtené sešity si schovávat a celý ročník (10 sešitů dohromady svázaných v pěkných destičkách) si uschováte ve své knihovničce vedle svých nejmilejších not.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu HUDEBNÍ BESÍDKA z roku 1924-25, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu HUDEBNÍ BESÍDKA  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla HUDEBNÍ BESÍDKY zde >>>