MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

 

Archív tagu: ZENIT PIONIEROV

ZENIT PIONIEROV – 2.ročník – 1987-88

Dnes archivovaný 2. ročník časopisu ZENIT PIONIEROV z roku 1987-88 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Honza Opqo. Veliký dík! Snad se časem podaří sehnat i zbývající čísla, aby celý ročník byl kompletní.

V tiráži časopisu je uvedeno: „DVOJTÝŽDENNÍK o vede a technike. Vydáva Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže vo vydavateľstve Smená. Adresa redakcie: Leškova 5, 812 84 Bratislava. Telefón: 424 86. Šéfredaktor: RNDr. Ladislav Györffy. Zástupca šéfredaktora: RNDr. Marián Kečkéš. Redakčný kolektiv: PhDr. Ondrej Buchan, Ing. Andrea Čuperková, RNDr. Rudolf Steskál, Ing. Nataša Vámošová. Grafická úprava: Ľudovít Kováč. Sekretariát: Drahomíra Gogoláková. Tlačia Polygrafické závody, n. p.. Bratislava-Krasňany. Rozširuje Poštová novinová služba, objednávky prijíma každá pošta a doručovateľ. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS — Ústredná expedícia a dovoz tlače, Gottwaldovo nám. 6, 813 81 Bratislava. Cena jedného výtlačku 3 Kčs, polročné predplatné 39 Kčs, predplatné na celý rok 78 Kčs. Neobjednané príspevky redakcia nevracia.

Pokračují rubriky z prvního ročníku časopisu, např. Meno, miesto, zviera, vec, došlo však k úpravě rubriky. Bylo změněno grafické zpracování, ale hlavně již tato rubrika není dvoustránková, ale je zpracována na jedné straně.

Pokračuje čtyřstránkové Album zaměřené na různé oblasti, např. Safari na dlani, Vesmírna galéria.

Se základy programování seznamuje zájemce seriál Kamarát Karel, ve své době jeden z prvních programů určený k výuce programování.

Z prvního ročníku pokračuje i seriál Jednoduchá stavebnica, který názorně vysvětluje funkci základních elektronických součástek.

Velice oblíbená byla rubrika Program pre počítač, kde byly uváděny programy pro osmibitové počítače (PMD 85, Didaktik Alfa), které byly k sehnání i u nás. Vždy zde byl uvedený výpis programu a zájemci si tak mohli jednoduchým způsobem vytvářet programy v jazyce BASIC.

Pokračují komixové příhody oddílu Zenit, na které vždy navazují dvě další strany s tématy, které byly náplní příhody. Tyto strany byly zpracovány formou vystřihávacích karet, ty bylo možné ukládat do šanonu a vytvořit si tak přehlednou encyklopedii s různými tématy.

Na poslední straně nalezneme komix Tuláci minulosti, od čísla 13 pak Reťaz života.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání časopisu ZENIT PIONIEROV v letech 1987-88, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované strany časopisu ZENIT PIONIEROV – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

ZENIT PIONIEROV – 1.ročník (1986-87)

Dnes archivovaný 1. ročník časopisu ZENIT PIONIEROV z roku 1986-87 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Honza Opqo. Veliký dík! Snad se časem podaří sehnat i zbývající číslo 9 a celý ročník bude tak kompletní.

V tiráži časopisu je uvedeno: „DVOJTÝŽDENNÍK o vede a technike Vydáva Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže vo vydavateľstve Smená. Adresa redakcie: Leškova 5, 812 84 Bratislava. Telefón: 424 86. Šéfredaktor: RNDr. Ladislav Gyórffy Grafická úprava: Ľudovít Kováč. Tlačia Polygrafické závody, n. p., Bratislava-Krasňany. Rozširuje Poštová novinová služba, objednávky prijíma každá pošta a doručovateľ. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS — Ústredná expedícia a dovoz tlače, Gottwaldovo nám. 6, 813 81 Bratislava. Cena jedného výtlačku 3 Kčs. polročné predplatné 39 Kčs. predplatné na celý rok 78 Kčs. Neobjednané príspevky redakcia nevracia.

Časopis ZENIT PIONIEROV začal vycházet v září roku 1986 a v úvodnících prvního čísla si můžeme přečíst o náplni nového časopisu, nalezneme zde i jedno vysvětlení původu názvu časopisu. Augustin Čisár ve svém úvodníku píše: „Milí pionieri, dostáváte do rúk nový časopis z nášho vydavatelstva Směna, ktorý je určený všetkým záujemcom o nové poznatky z vedy a techniky. Zručnosť, elán, nápaditosť, iniciativa a tvořivosť — to sú všetko vlastnosti, ktoré musia byť samozrejmou črtou uvedomelého pioniera, žiaka pripravujúceho sa na svoje budúce povolanie. Keď pospájate začiatočné písmená uvedených vlastnosti, dostanete názov časopisu: Zenit pionierov. Naša vyspelá socialistická spoločnosť potřebuje odborne pripravených a uvedomelých budovateľov. Už aj ako pionieri možete k tomu pomocť svedomitým štúdiom, rozvíjaním svojich schopností, prácou v záujmových oddieloch a krúžkoch. Nový časopis vám poskytne informácie o pokroku vo vede a technike, prístupnou formou vás zoznámi s poznatkami z matematiky, fyziky, chémie, biologie, biotechnologie, elektroniky, výpočtovej techniky, robotiky a dalších odborov. Matematické hlavolamy, súťaže, kvízy a praktické návody čakajú na vaše riešenia a nápady…

V druhém úvodníku Čo sme pre vás pripravili redakce seznamuje čtenáře s tím, co najdou v novém časopisu: „Dnes sa vám teda dostalo do rúk prvé číslo Zenitu pionierov. Verte, že jeho príprave (i ďalších čísel) sme venovali veĺa času. Zamýšlali sme sa nad obsahom, pravidelnými rubrikami i grafickou úpravou. Snažili sme sa pripraviť časopis, ktorý vás nielen poučí, ale aj potěší. Či sa nám to podarilo, to už posúdite sami. Budeme rádi, keď nám napíšete, ako ste boli spokojní s prvými piatimi číslami. Zámerně hovoríme o prvých piatich číslach, pretože v každom z nich nájdete na str. 27 kupón. Ak nám po vyjdení č. 5 všetkých pät kupónov pošlete, zaradíme vás do žrebovania o bicykel RMX a ďalších 30 pekných darčekov pod stromček. Pravda, kupóny (spolu s prípadnými námetmi a pripomienkami) musíte poslat‘ na adresu našej redakcie (Leškova 5, 812 84 Bratislava) do konca novembra tohto roku!

A teraz aspoň stručne o tom, čo nájdete na stránkách nášho časopisu.

Na tejto dvojstrane to bude spravodajstvo z rozných pionierskych vedecko-technických akcií — stretnutí, súťaží, olympiád a pod. Na str. 4—6 pripravíme väčšie reportáže z významných podujatí (celoštátna výstava ZENIT, celoslovenské stretnutie mladých technikov a prírodovedcov. Na ďalšej straně bude rozhovor s poprednými odborníkmi, ale aj s vašimi rovesníkmi, ktorí už urobili prvé úspešné kroky na poli vedy a techniky.

Na str. 8—10 budeme uverejňovať články z rozných oblastí vedy a techniky, na str. 11 zasa kalendář najvýznamnejších medzníkov vedecko-technickej revolúcie.

Rubrika Meno-miesto-zviera-vec na str. 12—13 vám iste pripomenie známu hru.

Na str. 14 bude vždy úvodný článok k nášmu albumu (str. 15—18), v ktorom postupne nájdete najnovšiu techniku, ale aj staré plachetnice, kvety i zvieratá, modely lietadiel, najkrajšie minerály atď. Album si možete opatrne „vybrať“ a použiť ho na nástěnku v škole, no dobre ukáže aj na stene vašej izby.

Na str. 19—23 si prídu na svoje vyznavači programovania, počítačov a elektroniky.

Ďalší priestor venujeme rozným koníčkom, úlohám zo zábavnej matematiky, hlavolamom, rébusom i obĺúbenej krížovke.

Veríme, že seriál na poslednej straně, doplnený vystrihovacou str. 29—30 (postupne si urobíte záznamník), završí príjemné chvíle, ktoré prežijete s vaším novým priateĺom — Zenitom pionierov.

Jistě vám neunikla podobnost s českým časopisem ABC, kterým se časopis inspiroval. Další informace naleznete v článku z 20.2.2017.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání časopisu ZENIT PIONIEROV v letech 1986-87, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované strany časopisu ZENIT PIONIEROV – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Opět ZENIT PIONIEROV – 3.ročník – 1988-89

Dnešní číslo časopisu ZENIT PIONIEROV 3.ročník z let 1988-89 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval jako svůj „vstupní“ časopis Juraj H. Veliké díky!

Opět jeden časopis z doby kdy „mobilní telefony ještě něměly foťáky, protože žádné mobilní telefony neexistovaly“. Pro velmi stručný úvod uvádím, že časopis ELEKTRÓN, který postupně do našeho archivu pribývá, se v roce 1991 spojil s jiným populárním časopisem pro děti a mládež a přejmenoval se na ELEKTRÓN-ZENIT. A právě ta druhá část nového názvu – ZENIT – zůstala z časopisu ZENIT PIONIEROV. V 9.čísle 5.ročníku ZENIT PIONIEROV redakce oznamuje:

„Vzhľadom na rast cien papiera a stále sa zvyšujúce náklady na výrobu časopisu je toto číslo Zenitu posledné. Zenit číta 30 000 čitateľov. To je málo na to, aby svojimi 4 korunami zaplatili jeho výrobu. Museli by sme jeho cenu zvýšiť o 10 korún. Preto sme sa rozhodli spolu s redakciou časopisu Elektrón (ktorý má podobné problémy), že spojíme svoje sily i čitateľov a od Januára 1991 začneme vydávať 48-stranový mesačník pre mladých o vede a technike.

Ale pojďme raději na začátek.  Časopis ZENIT PIONIEROV začal vycházet v roce 1986 a je evidentní, že se inspiroval českým ABC. Byl takovým „slovenským ABC“ – jak se můžeš přesvědčit při prolistování dnes archivovaného 3.čísla 3.ročníku (1988-89).

V tiráži časopisu je uvedeno: ZENIT PIONIEROV  DVOJTÝŽDENNÍK O VEDE A TECHNIKE. Vydáva Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže vo vydavateľstve Smena • Šéfredaktor: RNDr. Ladislav Gyôrffy. Cena jedného výtlačku 3 Kčs.

Srovnáme-li si „kalendárium“ v českých časopisech pro děti a ve slovenských časopisech vycházejících ve stejnou dobu, je evidentní, že těch ideologicky zabarvených výročí bylo ve slovenských časopisech vzpomínáno méně. Zvlášť u časopisu, který měl v názvu „PIONIEROV“ a vydával jej Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže, to trochu překvapí.

Na aktivnější přístup čtenářů ZENIT PIONIEROV byla zaměřena pravidelná rubrika POTRÁPTE SA!

V době, kdy vychází dnes archivované číslo se píše rok 1988. Počítač měl doma málokdo, v pracovních profesích kde se používaly ve slušovicích montované PC (tehdy se kus prodával kolem 200-250 tisíc Kčs) bylo možno narazit na dva typy – PC XT a výkonější PC AT. Ukázka z článku BAJTY, KILOBAJTY, MEGABAJTY uvádí parametry tehdejších „nadupaných strojů“.

Kreativitu svých čtenářů podněcovaly články typu VESELÉ NÁUŠNICE. V českém časopisu ABC vycházely ve stejné době podobné návody v rubrice ABECEDA ŠIKOVNÝCH DĚVČAT.

A opět se neubráním srovnání s ABC – tady přinášela obdobné články rubrika ZADÁNO PRO TECHNIKY.

Na titulní straně časopisu je v záhlaví upoutávka na „vystrihovačku“ – JPS LOTUS 98 T – RENAULT. K vystrihovačce nechyběl návod: „Ešte pred stavbou urobíte prípravné práce. Na osi kôl a volantu použijete špajle, ktorých dÍžky a farby sú zakreslené vo vystrihovačke. Menej skúsení modelári si môžu obe osi kôl predlžiť o 2mm. …“

Na poslední straně vycházel na pokračování naučný obrázkový seriál REŤAZ ŽIVOTA zaobírající se vývojem živočíchů na zemi. Tento komiks kreslil Tomáš Krčméry a scénář k němu psal RNDr. Peter Holec, CSc. (*1944).

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu ZENIT PIONIEROV v letech 1988-89, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledy titulních stran.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) časopis ZENIT PIONIEROV do svého počítače či tabletu ve formátu PDF kliknutím na náhled titulní strany: