JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

 

Tag Archives: SPRÁVNÝ KLUK

SPRÁVNÝ KLUK – 2.ročník – 1944

O časopise SPRÁVNÝ KLUK jistě slyšel leckterý znalec časopisů MLADÝ HLASATEL a VPŘED, ale málokterý z nich si jej měl možnost prohlédnout a detailně prolistovat či přečíst. Tři čísla jsme na našem webu archivovali ve 4/2015. Děkujeme Damrovi za přípravu kompletního 2. ročníku i níže zaslaný text:

Dnes se tedy můžete seznámit s kompletním 2.ročníkem tohoto časopisu. Byl zveřejněn na webu Digitální knihovny (běžící na infrastruktuře  Moravské zemské knihovny,  obsah je je agregován z mnoha knihoven do projektu zapojených),  po složitém sestavení jednotlivých ročníků z čísel  uložených porůznu v několika knihovnách, tak je pro svou kontroverznost vzácný. Ale dějiny a jejich realita by neměly být uměle idealizovány, což jsou snahy většiny těch, kdož jsou zrovna v různých zemích u moci. Cenzura, zákazy knih a časopisů, jejich pálení, to vše je projevem války ideologií, SDC tuto hru odmítá. Námi zpřístupněný  Správný kluk je upravený, vyčištěný a s OCR :). Časopis je dvanáctistránkový černobílý čtrnáctideník. Byl určen chlapcům od 10 do 14 let, měl podtitul „Časopis radostného mládí“. Časopis vypadal spíše jako noviny, rozměr měl 31,5 x 23,5 a vydávalo jej Kuratorium od 7.července 1943 do dubna 1945. Vedoucím a odpovědným redaktorem byl mladý žurnalista bez zkušeností s redakční prací František Smrček. V tomto ročníku je jako zastupující redaktor uveden Jindra Turoň. V některých číslech byl barevně podmalován. Stál 60 haléřů.

Časopis vznikl pro potřeby „povinné služby mládeže“ a přinášel informace zejména o práci Kuratoria. (Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě.  Ta česká pro-německá organizace byla založena Heydrichem a šéfoval tomu coby 1. tajemník ministr školství Emanuel Moravec. Organizace pro českou mládež byla modelovaná podle Hitlerjugend.) Obsah časopisu nezapřel ducha tehdejší doby a zaměření organizace, která ho vydávala. Jedním z nejdůležitějších úkolů bylo propagování povinné služby mládeže a aktivity mládeže, zejména německé. Kladl důraz na to, co pro českou mládež Kuratorium dělá. Byly pořádány sportovní hry, slavnostní koncerty, pro děti i mládež byly pořádány letní tábory a byla možnost se rekreovat v zotavovnách. Vždy ale bylo připomínáno, že vše je možné jen díky Německé říši a Adolfu Hitlerovi. Tomu také odpovídala témata článků.

I když bylo na jeho stranách proklamováno, že v žádném případě nemá být spojován s časopisem Mladý hlasatel, ve skutečnosti na sebe měl upoutat zájem bývalých čtenářů tohoto časopisu, jenž byl zastaven v roce 1941 a který byl mezi mládeží velmi oblíben. Za tímto účelem se snažil navázat i na tradici jeho čtenářských klubů a založil kluby obdobné, které ovšem nesly název Čtenářské kroužky Správného kluka. V jeho redakci také v roce 1943 působí i bývalý redaktor Mladého hlasatele a otec jeho čtenářských klubů, Jaroslav Foglar, který právě v tomto roce Čtenářské kroužky Správného kluka řídí. Na rozdíl od Mladého hlasatele však nebyly kroužky číslovány, ani vydávané legitimace. V časopise uveřejnil také tři povídky v prvním ročníku v číslech 1, 4 a 9. V tomto uvedeném 2.ročníku už ovšem v redakci od třetího čísla nepůsobil na zásah ze strany Kuratoria. Důvodem byl způsob řízení kroužků v duchu Mladého hlasatele. Také se změnil název na Kroužky správného kluka. V prvním ročníku začíná vycházet Foglarův seriál chlapecké party Svorní gambusíni. Propaguje zároveň čtenářské kroužky a tím také povinnou službu mládeže. Seriál končí v 1.čísle tohoto ročníku.

Seriál Svorní gambusíni vystřídal příběh vesnického chlapce Malý uličník V. Vody s ilustracemi Bohumíra Čermáka. Po skončení vychází nepravidelně další kreslený seriál, jenž je nápadně podobný slavným Foglarovým “komiksům“ z přelomu třicátých a čtyřicátých let ale který obsahuje silný propagandistický podtext. Obsah pojednává o příbězích kroužku Správného kluka „Lví srdce“. Autorem jeho obrazové části je opět Bohumír Čermák, kreslíř, který byl i jedním ze spolutvůrců slavných Foglarových “Rychlých šípů“, náměty k seriálu psal František Smrček.

V prvním i druhém ročníku vycházel román na pokračování od Karla Bureše, bývalého redaktora Mladého hlasatele: Kožený míč ze sportovního prostředí. Knižně román vyšel v roce 1947. Po jeho skončení začal vycházet román z vodáckého prostředí od Slávy Štochla: Dravá peřej, který pokračoval i v ročníku třetím.

Časopis obsahoval mnoho povídek, ať již dobrodružných, ze života kroužků Správného kluka, historických, reportáží z cest, ale také příběhů s válečnou tématikou. Zde zveřejňoval příběhy z bojových akcí německých vojáků na válečných frontách a vyzdvihoval jejich hrdinství. Do časopisu příspivali také Karel Hadrbolec, Jaroslav Novák,  Stanislav Oborský , Jaroslav Březina, Oldřich Skotal a další. Přetiskovány byly rovněž překlady z němčiny s válečnou tématikou.

Nechyběly ani články o sportu, sportovních akcích i mládežnických, reportáže a informace o sportovcích a také seznamování s jednotlivými druhy sportovních odvětví.

Aby trochu připomínali i české dějiny a osobnosti, vzpomínali redaktoři např. na Bedřicha Smetanu, Vítězslava Hálka, Ignáta Herrmanna, ale také „českého eskymáka“ Jana Welzla. Velkou pozornost ovšem věnovali výročí úmrtí svatého Václava, kterého zneužila protektorátní vláda ke své propagaci a za zásluhy Čechů pro Německou říši udělovala vyznamenání „Svatováclavskou orlici“.

V časopise nechyběly hádanky a hlavně soutěže. Soutěžícím bylo věnováno velké množství výher, např. fotografie předních českých sportovců, herců i s podpisy a knihy, většinou věnované Kuratoriem, a výherci dostávali také diplomy s propůjčeným titulem „Správní kluci“.

Pokud je zájem o prostudování celkové situace na vydávání dětských časopisů během protektorátu Čechy a Morava v letech 1939 -1945 je možné si volně stáhnout dizertační práci Pavla Suka: PROTEKTORÁTNÍ ČASOPISY A PŘÍLOHY DENNÍCH LISTŮ PRO DĚTI A MLÁDEŽ JAKO NÁSTROJ NACISTICKÉ PROPAGANDY . Další kniha o tomto období je od Jany Čenkové : VÁLEČNÉ DĚTSTVÍ A MLÁDÍ (1939-1945) V LITERATUŘE A PUBLICISTICE. Vydalo nakladatelství Karolinum v roce 2016.

Třetí ročník je také k dispozici, až ho upravím, tak ho vložím na web. Chybí 1. ročník tohoto časopisu, pokud by byl k sehnání a mohl ho někdo zveřejnit, tak předem děkuji.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SPRÁVNÝ KLUK z roku 1944, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SPRÁVNÝ KLUK  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla SPRÁVNÝ KLUK  zde >>>