SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

 

Tag Archives: OHNÍČEK

Zkompletován OHNÍČEK – 20.ročník – 1969-70

Dnešní čísla časopisu OHNÍČEK 20.ročník z let 1969-70 pro www.detske-casopisy.cz skenoval Jaroslav Ch. a do PDF je Honza H. M. Oběma veliké díky! 20.ročník OHNÍČKU je díky nim digitálně zkompletován. Předchozí čísla byla archivována v článečcích z 8.1.2016, 16.5.2016 a 2.7.2015. Je vidět, že archivace kompletního ročníku je časově náročná, ale nikam nespěcháme. Důležité je zdigitalizovat to, co se ještě zachovalo : -)

V tiráži dnes archivovaných čísel je napsáno: OHNÍČEK, zábavný čtrnáctideník. — Vydává česká rada Pionýra v Mladé frontě. — šéfredaktor Jiří Binek. — Zástupce šéfredaktora Marie Lapáčková. Redaktoři Jiří Červin, Ivo Pechar, Vojtěch Steklač. — Výtvarná redaktorka Věra Faltová.“

O komiksovském seriálu KOČIČÁRNY KIDA A PIDA jsou uvedeny citace z publikace 1001 KOMIKSŮ, KTERÉ MUSÍTE PŘEČÍST, NEŽ ZEMŘETE – VELKÝ PRŮVODCE PO SVĚTĚ KOMIKSŮ, GRAFICKÝCH ROMÁNŮ, STRIPŮ A MANGY editora Paula Gravetta i knihy PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ – 1.DÍL od Olgy Bezděkové, v článečku z 16.5.2016>>>.

Více o kresleném seriálu SEK A ZULA bylo publikováno v článečku z 2.7.2015 >>>.

Na 15.straně OHNÍČKU vycházel komiks MOŘŠTÍ VLCI A DÁBELSKÝ DOKROR QQ. Olga Bezděková ve své knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ – I. DÍL na straně 168 uvádí: „Spolupráce populární kreslířky V. Faltové (Kocour Vavřinec, Mateřídouška) s V. Steklačem (Růžek) přinesla sérii několikaletých zábavných pohádkových seriálů: Mořští vlci a ďábelský doktor QQ, Mořští vlci ve vesmíru, Mořští vlci a sedm trpaslíků, Mořští vlci a poklad trpasličího krále, Sněhurka a trpaslík Dodo (1969-74). Seriálu předcházela soutěžní akce „Vysílání Velkého Piráta“ v minulém ročníku (č. 1-16/1968-69). Poslední šestnácté pokračování už bylo ve formě kresleného seriálu. Postavy seriálu – Velký Pirát, Šilhavý Leo a rorýs Emil se na stránkách Ohníčku na palubě Bouřliváka toulají po oceánu. Sytě barevné disneyovské obrázky jsou opatřeny bublinkami s textem.“

V článečku z 8.1.2016 je citace Elvese, kterou napsal pro Komiks.cz – k souvislostem s otiskováním kresleného seriálu REX STAR. Není bez zajímavosti, že se o 31 let později – v 51.ročníku (2000) – OHNÍČEK ke komiksu REX STAR vrátil.

Ještě dřív než začal v OHNÍČKU vycházel legendární detektivní komiks  OTAZNÍKY DETEKTIVA ŠTIKY (1971-1986), byl v 7.čísle 20.ročníku uveřejněna VELKÁ SOUTĚŽ:

Postava Ferdy Mravence se v tisku objevila prvně v lednu 1933 na stránkách LIDOVÝCH NOVIN. Původně svůj komiks Ondřej Sekora koncipoval pro dospělé a měl znázorňovat Ferdu jako osudem zmítaného proletáře. Ale na popud svého nakladatele se pro knižní vydání Ondřej Sekora rozhodl komiksy přepracovat, aby se přiblížily dětskému čtenáři.

Podařilo se mi dohledat, že první příhodu slavného Ferdy Mravence uveřejnil OHNÍČEK v roce 1960 (10.ročník, 3.číslo – PRYČ S BRUČOUNY A KAZISVĚTY). Ten samý příběh vyšel ale už v 2.ročníku (1946) MATEŘÍDOUŠKY v 1.čísle.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu JUNÁK v roce 1928-29, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledy titulních stran.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) časopis JUNÁK do svého počítače či tabletu ve formátu PDF kliknutím na náhled titulní strany:

ohnicek_20-rocnik_1969-70_cislo_07

ohnicek_20-rocnik_1969-70_cislo_08

ohnicek_20-rocnik_1969-70_cislo_09

ohnicek_20-rocnik_1969-70_cislo_10

ohnicek_20-rocnik_1969-70_cislo_11

ohnicek_20-rocnik_1969-70_cislo_12

 

Kompletní OHNÍČEK – 51.ročník – 2000 (bez přílohy TOJÁČEK)

Dnešní čísla časopisu OHNÍČEK 51.ročník z roku 2000 pro www.detske-casopisy.cz skenoval Onuca a do PDF převedl Josef M. Veliké díky za digitalizaci posledního úplného ročníku, který byl vytištěn. Poslední číslo OHNÍČKU vyšlo v září 2001. To se nám zatím nepodařilo digitalizovat, ale snad se to podaří díky některému z návštěvníků tohoto webu.

Tiráž časopisu v roce 2000 uvádí:  OHNÍČEK s přílohou TOJÁČEK – zábavný měsíčník. • Vydává Mladá fronta ve spolupráci s agenturou TOJA • Šéfredaktorka: Lenka Moštěková • Design a zlom: Toja & Zhouf.

Příloha TOJÁČEK (TO JSEM JÁ) byla dílem energické šéfredaktorky Lenky Moštěkové, která měla ideu, že bude děti vzdělávat hrou. TOJÁČEK se dal celý zpracovat – rozstříhat a stal se tak hračkou pro děti.

Časopis vycházel v roce 2000 – ve svém 51.ročníku – podle kalendářního roku. Ze všech 51.ročníků jich takto vycházelo 16. OHNÍČEK stál 24 Kč.

Jiří Semecký ve své Bakalářské práci „Časopis Ohníček: kvantitativní obsahová analýza vybraných pozornostních prvků časopisu v období 1950–2001“ z roku 2011 píše:

„Časopis vznikl v září roku 1950 jako časopis pro žáky národních škol a svým zaměřením navázal na zaniklý časopis Plamen mládí (Dokoupil 2002: 173–174). Subjekt, kterým byl časopis vydáván, se v průběhu vydávání několikrát změnil.
V prvních letech 1950 až 1968 byl časopis vydáván Československým svazem mládeže, poté, až do roku 1989, Pionýrskou organizací Socialistického svazu mládeže v nakladatelství Mladá Fronta a následně jej, až do konce vydávání v roce 2001, vydávalo nakladatelství Mladá Fronta a.s., od roku 1994 do roku 2000 ve spolupráci s agenturou Toja, kdy v tomto období došlo ke sloučení časopisu Ohníček s měsíčníkem Tojáček a součástí Ohníčku se stala zábavní příloha Tojáček.
Šéfredaktory časopisu postupně byli František Holešovský (1950–1951), Svatopluk Hauser (1951–952), Alois Poledňák (1952–1953), Jiří Binek (1953–1971), Marie Lapáčková (1971–1986), Svatava Hirschová (1986–1988), Eva Vondrášková (1988–1992), Jan Krasl (1992–1993), Lenka Moštěková (1993–2000) a Světluše Bodoková (2000–2001).
V redakci dále působili např. Pavel Baudyš, Renata Červenková, Jiří Červín, Josef Havel, Svatopluk Hrnčíř, Lucie Kaletová, Alena Kazdová, Eliška Knotová, Petr Kostka, Ivo Pechar, Jaroslav Provazník, Eva Průšová, Miroslava Smolíková, Karel Soukup, Jaroslava Stejskalová, Vojtěch Steklač, Růžena Steklačová, Jana Veselá, aj.“

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_05_neprehledni

Nejvyšší hodnota podílu obrazového materiálu v ploše vydání byla zaznamenána v posledním zkoumaném ročníku, tedy ročníku č. 51 (rok 2000), ve kterém plocha 9330,25 cm2 znamenala 46,8 % ideální plochy vydání, což značí zhruba trojnásobné navýšení podílu plochy obrazového materiálu v ploše vydání oproti prvnímu zkoumanému ročníku.

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_01_rex_star

Do 5.čísla OHNÍČKU vycházel v rámci rubriky Z HISTORIE OHNÍČKU, komiks už dříve v časopise otištěný (REX STAR a DESETIOKÝ). V 6-8 čísle vyházel kreslený seriál Jana Štěpánka AKCE DARWIN, který nakreslil v roce 1994 na motivy povídky Anatolie Petroviče Dněprova (vlastním jménem Anatolij Petrovič Mickevič).

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_08_akce_darwin

GALERIE HVĚZD patřila k nezbytným stranám OHNÍČKU – reflektovala mainstreamové zájmy tehdejších dětí.

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_01_galerie_hvezd

Věra Faltová (*1932  +2009) publikovala své kresby v OHNÍČKU už roku 1961 (7.číslo 11.ročníku).  V mezičase její kresba získala nezaměnitelý rukopis (série MOŘŠTÍ VLCI A …, KARÁSKOVA DOBRODRUŽSTVÍ, BARBÁNEK, …). V 51.ročníku kreslila celostránkový „příběh“ ke vzdělávacímu úkolu pro čtenáře.

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_01_soutez

Reminiscencí na slavný komiks OTAZNÍKY DETEKTIVA ŠTIKY, který v časopise OHNÍČEK vycházel už v roce 1971, byl DETEKTIV SOVA. Začal vycházet od 1.čísla 51.ročníku v roce 2000 a poslední strana vyšla v posledním vydaném čísle OHNÍČKU (10.číslo 52.ročníku v roce 2001). Scénář připravoval (i na náměty čtenářů) Jiří Hrdlička a komiks kreslil Jiří Filípek. Celkem bylo v OHNÍČKU otištěno 22 stránek.

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_01_detektiv_sova

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění souvislostí kolem vydávání časopisu OHNÍČEK v roce 2000, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované čísla časopisu OHNÍČEK – kliknutím na náhled strany:

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_01

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_02

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_03

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_04

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_05

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_06

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_07

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_08

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_09

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_10

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_11

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_12