Vzácny slovenský časopis – PRIATEĽ DIETOK 01.ročník (1886-87)

V dnešnom príspevku vkladám do archívu prvý ročník tohto mimoriadne vzácneho časopisu. Tvorí ho 10 čísel. Modré obaly nie sú originálne, až na číslo 10, ktoré som použil na vytvorenie upravených kópií, kde som zmenil čísla a dátumy vydania.

PRIATEĽ DIETOK, s podnázvom „časopis pre našu mládež“ rediguje a vydáva K. Salva od roku 1886, tlačí ho KÚS v Martine. Po troch ročníkoch časopis v roku 1890 zaniká, pod rovnakým názvom. K. Salva vydáva a tlačí jediný zošit „poučno-zábavnej knižnice pre slovenskú mládež” a neskôr v roku 1900 „časopis pre evanjelickú mládež” redigovaný Rehorom Uramom Podtatranským.

V tiráži časopisu sa uvádza: »Priateľ dietok« vychádza každý mesiac raz, prípadne i dva razy v jednohárkových sošitoch. Predplatná cena na jeden rok (10 sošitov) 40 kr., — jednotlivé sošity po 4 kr. Na každých 10 výtiskov dávame 1 exemplár zdarma a zato prosíme, by nám P. T. pp. odberatelia peňažité a iné zásielky frankovali, s ktorými účtujeme po rozpredaní každého čísla. Rukopisy a predplatné nech sú zasielané redakcii „Priateľa dietok“ ‘V Klenovci (Klenócz, Gömör m.).

K bibliografickým údajom dopĺňam. Rozmery výtlačku 21,5 cm x 14,5 cm. Časopis pozostáva zo 16 čiernobielych strán s ilustráciami a 4 strany modrej obálky s jednotnou čiernou potlačou.

V tomto článku by som sa zameral iba na osobu Karola Salva. Recenziu časopisu urobím pri jeho 2.ročníku.

Karol Salva sa narodil 11. 8. 1849 v Liptovskej Sielnici v chudobnej rodine kováča. Po štúdiách na gymnáziu v Levoči a v Revúcej sa pre náhlu smrť otca vzdáva štúdia teológie a prijíma v roku 1869 mies­to výpomocného učiteľa v Hornej Lehote, po zložení skúšok miesto učiteľa v Lip­tovskej Sielnici, potom od roku 1885 na evanjelickej cirkevnej škole v Klenovci.

Odchovaný národným duchom domáceho prostredia pestovaného rodičmi, učiteľom P. A. Záthureckým, rodinou Hroboňovcov a slovenského gymnázia v Revúcej, pristupuje k učiteľskému povolaniu so všetkou vážnosťou a predstavou o svo­jej pedagogickej a osvetovej práci medzi slovenským ľudom.

Ako redaktor, vydavateľ, publicista a literát pôsobil Karol Salva už v Liptov­skej Sielnici a v Klenovci, kde okrem Domového kalendára redigoval pedago­gický časopis Dom a škola a časopis pre mládež Priateľ dietok. Po založení vlastnej tlačiarne prenáša ich tlač do Ružomberka, kde spolu s ďalšími časopismi — Cirkev­nými listami Juraja Janošku, Kazateľnou a Literárnymi listami F. R. Osvalda, Ob­zorom J. M. Hurbana — tvoria dôležitú súčasť Salvovej vydavateľskej a tlačiaren­skej produkcie. Celkove Karol Salva vy­dal 28 ročníkov kalendárov, 36 ročníkov vlastných časopisov a 61 ročníkov tlačil pre iných vydavateľov.

Bol propagátorom česko-slovenskej vzájomnosti. V roku 1895 bol vedúcim učiteľskej delegácie na národopisnej výstave v Prahe. Bol členom Muzeálnej slovenskej spoločnosti, ktorej daroval početné knihy, najmä z vlastnej produkcie. Sám publikoval články v rôznych slovenských denníkoch, kalendároch a časopisoch. Jeho články mali často ľudovýchovný obsah, prípadne boli pedagogicky zamerané. Za svoje názory, články a publikačno-vydavateľské aktivity bol prenasledovaný. Napokon sa z existenčných dôvodov vysťahoval do štátu Ohio v USA, kde 21. januára 1913 zomrel. Pochovaný je na tamojšom cintoríne Brooklyn Hights Cemetery.

Pamätná tabuľa  jedeného z najvplyvnejších vydavateľov slovenskej literatúry; zároveň aktivistu, učiteľa, evanjelického kňaza, spisovateľa, národného a osvetového pracovníka a kníhtlačiara visí na pamätnej budove na Námestí Karola Salvu č.1 v Klenovci.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PRIATEĽ DIETOK z roku 1886-87, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu PRIATEĽ DIETOK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu PRIATEĽ DIETOK zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *