VŮDCE – 3.ročník – 1922

Dnes archivovaná čísla časopisu VŮDCE z roku 1922 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Petr S. Veliký dík!

Tento titul patří mezi spolkové časopisy. K tomu jen velmi stručný úvod:  Skauting jako takový “vznik” v roce 1907 kdy Robert Baden-Powell uspořádal na ostrově Brownsea s 20 chlapci první skautský tábor na světě. V létě roku 1911 profesor A. B. Svojsík odjíždí do Anglie, aby poznal zdejší skauty. V roce 1912 vychází jeho kniha Základy junáctví, na které spolupracoval s tehdejšími představiteli vědy a kultury. V červenci téhož roku začíná první skautský tábor nedaleko hradu Lipnice s třinácti chlapci. V roce 1913 se již skauti zabydlují v prvních podsadových stanech – světovém unikátu, který dodnes obdivují skautky a skauti z celého světa. Brzy se ke skautingu přidávají dívky. První tábor skautek se koná v roce 1915 u Živohoště … Potřebu vlastního “tisku” viděl A.B. Svojsík jako nezbytnou, a tak už 15. ledna 1915 vyšel JUNÁK s podtitulem ORGÁN SPOLKU JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, který je dnes nejstarším skautským časopisem pro mládež vydávaný v českých zemích.

Ještě před 1. světovou válkou vznikly v Čechách další skautsky zaměřené organizace – Děti Živěny, Psohlavci, Skauti učňovských besídek. A.B.Svojsík se pokusil o jejich sjednocení a tak v půli roku 1919 byl ustanoven Svaz junáků – skautů republiky Československé (SJS RČS). Že proces sjednocování nebyl jednoduchým, dokládá i článek z poslední strany 1. čísla vydaného 1.3.1922 (k pochopení souvislostíprof. Miloš Seifert je otec československého woodcrafterského hnutí):

Ke smíru v československém skautingu. Zástupci obce Psohlavců projevili ochotu vstoupiti do Svazu skautů republiky Československé za podmínek, za jakých vstupují do Svazu i jine organisace. V těchto dnech byl nám zaslán přípis vzdělavatele obce Psohlavců, pana prof. Mil. Seiferta, určený skautské mládeži dotyčné organisace, který jasně ukazuje, jak někteří skautští pracovníci vyvolávají umělé rozpory v naší skautské mládeži:

Bratři! Jsme postaveni před kritickou situaci. Federace se rozpadla, jsme isolováni. Máme po příkladu druhých vstoupiti do Svazu? Vzpomeňte, z jakých důvodů jsme Svaz opustili. Z důvodů mravních. Jak se k nám Svaz (a to i náčelnictvo) do poslední chvíle chovalo? Ti lidé nejsou upřimní a opravdoví. Byli jsme na prahu nového rozvoje. Vyhraňovali jsme svou myšlenku, chtěli jsme se postavit na základ Setonův a opříti se o „Zálesáckou Ligu“. Vstoupit do Svazu znamená podrobiti se Baden-Powellově systému, nosili byste lilii anglických skautů a rozmnožili byste moc těch, kteří skauting v Čechách velmi diskreditovali. A program svůj bychom tam provádět nemohli, poněvadž je úplně protichůdný se Svazovým. Nevstoupit do Svazu znamená vystaviti se teroru, štvaní, persekuci, jaké jsme ještě nezakusili. Oni budou mít všechen skauting v rukou, podporu oficielních kruhů, na školách nedovolí jiný skauting než jejich. Děje se to již teď, což potom, až nás prohlásí za divoké. Ale zase si vzpomínám na České Bratry, kteří vlast raději opustili než víru, a mně je junáctví náboženstvím a vírou. Máme se smlouvat? Rozhodněte sami!
Uvažte dobře! Věc je vážná a nebezpečná! Je ještě jedno východisko, nezapomeňte: Sokol, snad i jiné spolky. Máme dost síly, abychom byli na stráži a nedělali kompromisů.
                                                                                 Miloš Seifert v. r.

Dopis je charakteristický a ukazuje, že není správná stálá shovívavost našich pracovníků, kteří po léta mlčením přecházejí podvratnou činnost některých skautských pracovníků. O prof. Seifertovi je načase aby byla řečena veřejně plná pravda.”

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VŮDCE z roku 1922, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu VŮDCE  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla VŮDCE zde >>>

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *