PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: NEZBEDA

NEZBEDA – 1.ročník – 1992

Dnes archivovaná čísla časopisu NEZBEDA z roku 1992 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Sikky. Veliký dík!

V tiráži nultého čísla se píše: NEZBEDA 1992, katolický měsíčník pro děti od 7 do 12 let, vydává: Portál, katolické nakladatelství pro děti a mládež ve spolupráci s olomouckou arcidiecézí, tiskne Adalbert Praha, spol. s r. o., sazbu provádí StoneWareZlín, s.r.o. Redakce – šéfredaktor: Josef Janota, výtvarný redaktor: Vítězslav Koutník. Redakční rada: P. Josef Pekárek, SDB (předseda); Lada Arnautová (zástupce); Leoš Hrdlička; Jindra Hubková; Jiří Kopřiva; ing. Vladimír Kopřiva, SDB; ing. Zdeněk Mrázek; P. Jiří Sýkora, TJ; ) Dr. Jan Tůma. Cena výtisku: 9,- Kčs, roční předplatné (8 čísel) 68,-Kčs, objednávky předplatného: NEZBEDA, katolické nakladatelství Portál, Rudé armády 244,182 00 Praha 8, telefon: (02) 847831, fax: (02) 847514, adresa redakce: Josef Janota, Trávníky 1153,76502 Otrokovice, tel./fax: (067) 92 24 85. MIČ: 47046, ISSN 1210 – 0757, podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy č. j. 3361/91 ze dne 20. 12. 1991″

Časopis NEZBEDA má svůj vlastní web – na něm je možno vyčíst, že:

„S nápadem vydávat křesťanský časopis pro děti školního věku přišel nynější olomoucký arcibiskup Jan Graubner. V roce 1991 oslovil redaktora dětské rubriky časopisu Velehrad Josefa Janotu, který si k sobě přizval Vítězslava Koutníka. Oba dva, salesiánští spolupracovníci, zřídili ve spolupráci s olomouckým arcibiskupstvím a salesiánským nakladatelstvím Portál registraci dětského časopisu.

Nulté číslo, které vyšlo v lednu 1992, vytiskla salesiánská tiskárna Adalbert v Praze. První číslo vyšlo v dubnu téhož roku. Na ně začalo pravidelně navazovat měsíční vydávání dalších čísel Nezbedy.“

„Od začátku vydávání byl časopis připravován jako měsíčník, pouze prázdninový výtisk má vždy podobu dvojčísla s rozšířeným obsahem. Příležitostně jsou vkládány přílohy – knižní nabídky, vystřihovánky, betlémy, plakáty aj.“

„Časopis od svého vzniku je, stejně jako většina podobně zaměřených křesťanských časopisů Evropy, ztrátový. Na rozdíl od ostatních časopisů Nezbeda není pravidelně dotován žádnou, ani církevní, organizací. Peníze na svůj provoz shání od dárců a získává také výraznou úsporou režijních nákladů – téměř veškeré práce se vykonávají přímo v redakci.“

Od roku 2010 vychází jako příloha CVRČEK – křesťanský časopis pro předškolní děti. Při vzniku časopisu redakce nepochybně vycházela jistě ze znalostí „díry na trhu“ – absence křesťanského časopisu pro předškoláky, respektive pro prozíravé rodiče, kteří chtějí své děti přitažlivou formou utvrzovat v křesťanských zásadách.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu NEZBEDA z roku 1992, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu NEZBEDA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla NEZBEDA zde >>>