ŠIRÝM SVĚTEM – 12.ročník – 1934-35

Dnes archivované čísla časopisu ŠIRÝM SVETEM z let 1934-35 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Nell 1967. Veliký dík!

V tiráži lze číst: „Vychází měsíčně mimo červenec a srpen. – Redaktor prof. dr. Stanislav Nikolau. Cena jednotlivého sešitu Kč 6.-. Úplný ročník 10 čísel v předplacení Kč 50·-, poštou Kč 52·-. Nákladem a tiskem Československé grafické Unie a. s. v Praze.“ Časopis ŠIRÝM SVETEM s podtitulem ZEMĚPISNÝ MĚSÍČNÍK vycházel v rozsahu 64 stran.

ŠIRÝM SVĚTEM není typický dětský časopis. Jeho cílová skupina čtenářů začínala spíše až u studentů středních škol – po celou dobu existence tohoto periodika. 10.ročník vycházel v letech 1932-33. Stále – jako po celou dobu jeho existence (21.ročníků) – jej řídil Stanislav Nikolau (*1878  +1950). Historii časopisu i souvislostem kolem kontraverzního šéfredaktora bylo věnováno dost prostoru v předchozích článcích – byl politicky aktivním člověkem a v říjnu 1932 se stal předsedou hnutí Vlajka (zastávala ideologii antisemitismu, antiněmectví a antikomunismu).

V každém čísle ŠIRÉHO SVĚTA  vycházela barevná reprodukce obrazu některého českého malíře s tématikou vztahující se k zaměření časopisu – krajiny, stavby, typické výjevy ze života ….

Vladimír Prokop v souvislosti se Zdeňkem Burianem píše :

„V roce 1923 začal PhDr. Stanislav Nikolau redigovat vydávání geograficko-politického časopisu Širým světem, který vycházel až do roku 1944 (21 ročníků). Zdeněk Burian se s Nikolauem seznámil roku 1924 a věnoval mu celých jednadvacet let své ilustrátorské činnosti. Dnes již jen zažloutlé stránky časopisu Širým světem podávají jedinečné svědectví o uměleckém vývoji a růstu Z.B. nejen v oblasti ilustrací, ale i malby s geografickou tematikou.  Celkem se v jedenadvaceti ročnících časopisu ŠS objevilo 559 ilustrací Z.B. z toho 451 kvašů a některé povídky jsou provázeny větším počtem ilustrací, než nalezneme v mnohých knižních titulech.“ 

Michael Borovička – LIDÉ A ZEMĚ v proměnách času:

„Časopis se však tehdy nezakládal na „zeleném drnu“, měl své předchůdce. První z nich se jmenoval Širým světem a vycházel v letech 1924–1944, je však spojen se jménem geografa dr. Stanislava Nikolaua (1878–1950). Nikolau jako cestovatel poznal skoro celou Evropu a Přední Asii a proslul jako autor středoškolských učebnic zeměpisu i jako redaktor cestopisné knižnice Země a lidé. Časopis, jehož vydavatelem byla Československá společnost zeměpisná, měl dobrou úroveň, a to i po výtvarné stránce, v neposlední řadě i díky ilustracím Zdeňka Buriana. Stanislav Nikolau však psal nejen do „svého“ časopisu, ale publikoval také antisemitské články v Národní politice. Stal se aktivním členem pravicové Národní demokracie a roku 1933 byl zvolen do čela nacionalistického a protižidovského hnutí Vlajka. V roce 1947 se ocitl před soudem za šíření protibenešovských letáků, vydaných v zahraničí generálem Prchalou, ale jistě mu také přitížila jeho minulá politická aktivita „vlajkaře“.

Z těchto důvodů po válce začal vycházet jiný zeměpisný časopis, kterého se ujal další geograf, profesor Josef Kunský, jenž začal vydávat Zeměpisný magazín. Po roce 1948 však začal mít potíže s novým režimem a doplatil na to i tento časopis.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ŠIRÝM SVĚTEM v letech 1933-34, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ŠIRÝM SVĚTEM– kliknutím na náhled strany:

 

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla ŠIRÝM SVĚTEM zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *