Kompletní ZLATÁ BRÁNA – 9.ročník – 1927-28

Díky neúnavné píli přítele Damra při digitalizaci prvorepublikových skvostů mezi dětskými časopisy, můžeme dnes prvně na www.detske-casopisy.cz archivovat časopis ZLATÁ BRÁNA.

Tento 9.ročník vycházel v letech 1927-1928. Damrovi se jej podařilo digitalizovat kompletně! Patří mu veliké díky.

Protože ZLATÁ BRÁNA patří v dnešní době mezi méně známé tituly, dovoluji si pro letmé seznámení s ní raději citovat 🙂

Štefan Švec – ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989), strana 62x: „V samostatném Českloslovensku šlo o prvně nově vzniklý titul určený menším dětem. ZLATÁ BRÁNA se vyvinula z přílohy „Dětský koutek“ TĚLOCVIČNÉHO RUCHU DTJ. Byla určena pro děti dělníků, členů Dělnických tělovýchovných jednot. Její obsah však nebyl výhradně levicový a politickým otázkám se nevěnovala. Byla časopisem především beletristickým. V úvodníku prvního čísla redakce oslavuje vznik samostatného státu a vytyčuje si program: „Chceme se pokusit uhájit vám toho, čeho se nám samým nedostalo v plné míře: ochránit vaše dětství, umožnit vám detství jaré a čisté, krásné a bohaté. Ve vás, ve svých dětech, chceme opravit sebe a ukládat své nejlepší.“

Zlata brana ukazka

Časopis vydával Svaz dělnických tělovýchovných jednot. Po prvním ročníku se Ferdinand Krch vzdal redakce, kterou převzal Hanuš Sedláček-Promyk a po Krchově odmítnutí se na časopisu dále podílet mu stanovil nový, levicovější, nijak ale radikální směr.

„Píše mládeži proletářské, nestaví jí však na oči nespravedlivé bohatství horních vrstev společnosti, aby vzbuzovala závist a zášť v útlých srdcích, nýbrž snaží se jí dodati odvahy k boji životnímu, pěstuje v ní lásku k bližnímu a snášenlivost, vštěpuje jí vědomí pravé ceny člověka, jež neleží v bohatství, dopřává jí radosti z krásy, hry i práce.“

V obsahu titulu se objevovala především domácí i překladová beletrie, na pokračování časopis tiskl např. i Setonovu „Knihu lesní moudrosti“. Dále návody k dětským činnostem a hrám, dětské písně s notovými zápisy, úkoly a také ve velké míře príspěvky malých čtenářů, jejich ilustrace, říkanky, krátké prózy, návody k ručním pracím a kresby, ale i linoryty. Dětské obrázky se objevovaly dokonce na obálce časopisu. Další výtvarný doprovod tvořily původní ilustrace a reprodukce děl významných
malířů, případně reprodukované fotografie. Děti pro časopis také sbíraly lidovou slovesnost (např. říkadla) ve svém okolí. Časopis vydával zvláštní čísla (např. pro pro junáky, prázdninové číslo, číslo pro nejmenší aj.). Významnou část tvořily články věnované tělovýchově. Obvyklou postavičkou v obsahu časopisu byl Kašpárek i rubrikou „Kašpárkovy hádanky“.

Časopis byl kvalitně graficky vypraven (vycházel černobíle, s ilustracemi i fotografiemi, časté byly reprodukce obrazů)  a brzy se dostal jak čtenářsky, tak u odborné veřejnosti mezi špičku dětských časopisů u nás. I v tomto titulu se presidentu Masarykovi říkalo pravidelně „tatíček“. Časopis byl úředně  zastaven roku 1943.“

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu ZLATÁ BRÁNAkliknutím na náhled strany:

ZLATA_BRANA_9.rocnik_(1927-28)_cislo_01

ZLATA_BRANA_9.rocnik_(1927-28)_cislo_02

ZLATA_BRANA_9.rocnik_(1927-28)_cislo_03

ZLATA_BRANA_9.rocnik_(1927-28)_cislo_04

ZLATA_BRANA_9.rocnik_(1927-28)_cislo_05

ZLATA_BRANA_9.rocnik_(1927-28)_cislo_06

ZLATA_BRANA_9.rocnik_(1927-28)_cislo_07

ZLATA_BRANA_9.rocnik_(1927-28)_cislo_08

ZLATA_BRANA_9.rocnik_(1927-28)_cislo_09-10

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *