Další dvě čísla posledního ročníku OГОНЁК (1989-90)

Dnes archivovaná čísla časopisu ОГОНЁК z roku 1989 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Arthur. Děkujeme!

I když je název časopisu v ruštině, přesto se jedná o titul vydávaný v tehdejším Československu, určený pro české. V tiráži se uvádí:«ОГОНЁК» — журнал для учеников 5-ого — 7-ого классов. Vydává ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČSR ve Státním poedagogickém nakladatelství, Ostrovní 30, Praha 1. Vedoucí redaktorka: Vlasta Herinková. Redaktorka: Sylva Maříková. Redakční rada: Z. Bynýrová, V. Bezáková, doc. dr. M. Firc, CSc,. dr. M. Forman, CSc., V. Ноlmаnоvá, S. Kаrроwiczová, О. Kejdаnová, …“

Neoficiální web věnovaný legendárnímu českému časopisu a komiksu Čtyřlístek se o časopisu ОГОНЁК zmiňuje, protože jej pravidelně ilustroval i Jaroslav Němeček. Cituji:

„Časopis Огонёк neboli Ogoněk nebo Ogoňok nebo také Ruský Ohníček vydávalo 10x ročně mezi lety 1949 až 1990 Ministerstvo školství ČSR ve Státním pedagogickém nakladatelství a sloužil pro výuku ruského jazyka na základních školách.
Každé číslo ročníku dostal na starost jiný ilustrátor, který připravil většinu doprovodných obrázků k textům a úvodní obálku. Jaroslav Němeček byl pravidelným přispěvatelem mezi lety 1971 až 1990 a mnoho jeho doplňkových kreseb lze nalézt i v číslech, které nebyly svěřeny jemu. V časopise navíc vycházely komentované seriály (komiks bez bublin, s textem pod obrázky), které kreslil pro 11 ročníků časopisu Jaroslav Němeček (nehledě na to, že celý zbytek čísla připravil jiný ilustrátor). Jde většinou o náměty sovětských autorů a příběhy dětí z dob Říjnové revoluce, 30. a 50. let, které Němeček překvapivě kotví do současnosti.
Obsáhlá kniha Čtyřlístek: První půlstoletí v Třeskoprskách (2019, str. 76-79) zhodnocuje, že Neměčkova tvorba z Ogoňku zůstává zcela ve stínu Čtyřlístku. Práce na kreslených převodech literární předlohy představovala pro Němečka novou výzvu. Tyto práce (celkem 110 stran) mají menší propracovanost a úspornější kresebný výraz (a už nezvyklou/zastaralou formu komentovaného komiksu bez bublin), ale byly připraveny s pečlivostí a profesionalitou. Kniha nevyjmenovává všechna komiksová zpracování ani všechny literární autory.
Nástupnickým časopisem Ogoňku je magazín R+R, který vychází dodnes a Němeček do něj taky zpočátku přispíval.
Výčet ještě určitě není úplný. U některých čísel jsme zajistili obálku, ale nemůžeme si být jistí, že opravdu celé číslo ilustroval Jaroslav Němeček.“

V časopisu ОГОНЁК vycházel i komiks, který kreslil  Milostav Havlíček (*1933). Na webu KOMIKSÁRIUM je k tomu uvedeno:

Dalším periodikem otiskujícím jeho komiksy byl azbukou tištěný měsíčník Ogoňok, určený základním školám pro výuku ruského jazyka. Pro všechny tyto „azbukové“ komiksy posloužily předlohy ruských i sovětských autorů, které pocházely z ranku science fiction. Komiksovou sérii zahájila ve školním roce 1986-87 převyprávěná povídka A. R. Běljajeva „Prodavač vzduchu“. Poté následovala velmi známá „Plutonie“ (1987–88) podle románu V. A. Obručeva, kterou čeští čtenáři znají z knižního vydání s nezapomenutelnými ilustracemi Zdeňka Buriana. Třetím komiksem byla „Dlouhá cesta“ na motivy románu A. I. Mirera (1988–89). Dalším autorem předlohy pro „Konec Atlantidy“ (1989-90) byl i u nás hodně čtený a vydávaný Kir Bulyčov, vlastním jménem Igor Možejko. V následujícím ročníku začal časopis jednou polovinou sloužit i angličtinářům a přejmenoval se na R+R (Rainbow + Ráduga). Havlíčkův komiks „Dobrodružství Lana a Pouna“ (1990–91) podle předlohy Vladimíra Sanina zůstal v ruské části na poslední straně.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání ОГОНЁК v  roce  1989, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu ОГОНЁК – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu ОГОНЁК zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *