SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

 

Tag Archives: VTM

Prvně VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI – 12.ročník – 1958

Dnes archivované čísla časopisu VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI z roku 1958 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jiří H. Veliký dík!

Z tiráže časopisu lze vyčíst, že šéfredaktorem VTM v roce 1958 byl Vladimír BABULA (*1919  +1966)  – o jeho nedlouhém životě jsem psal v například v článečku z  11.2.2015 a hlavně v článečku z 23.4.2015, kde je zmínka i tom jak zvedl náklad VTM (MLADÉHO TECHNIKA) ze čtyřiceti na sto dvacet tisíc výtisků a pak byl propuštěn. Časopis v roce 1958 vydával ÚV ČSM (ústřední výbor československého svazu mládeže) a Slovenský ÚV ČSM v Mladé frontě. VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI byl čtrnácti­deník pro polytechnickou výchovu mládeže, který vycházel v českém, slovenském a maďarském jazyce každý druhý pátek. Cena jednoho výtisku byla 2 Kčs.

Přestože cca 60 let starý, technicky zaměřený časopis může místy působit až naivně ve svých předpovědích, články kterými se vrací do historie jsou nadčasové a mohly by být publikovány i dnes.

V době, kdy mnohá domácnost disponuje „domácím kinem“ poskytujícím prostorový zvuk a úžasnou kvalitu širokoúhlého zobrazení, můžeme s úsměvem kvitovat informaci, že „Ve Všesvazovém vědecko-výzkumném institutu při Akademii věd SSSR byly v roce 1957 dokončeny práce na vybudování panoramatického kina s prostorovým zvukem.“

Je výsadou šéfredaktorů téměř všech starých časopisů pro děti a mládež, že v časopise, kterému šéfovali, prosadili otiskování právě svého díla. VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI nebyla vyjímkou. Román PLANETA TŘÍ SLUNCÍ se nám podařilo na našem webu archivovat samostatně – viz článeček z 11.2.2015.

VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI se snažila popularizovat technické vědy, včetně matematiky.

Na poslední celobarevné straně VĚDY A TECHNIKY MLÁDEŽI byla jakási „obrazová škola“ k tématu rozebranému uvnitř čísla. V tomto případě se k článku KAM KRÁČÍŠ FILMOVÁ TECHNIKO ze stran 51-52 (číslování časopisu bylo průběžné – číslo mělo standarně 32 stran).

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu  VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI z roku 1958, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI – kliknutím na náhled strany:

Další VTM – 28.ročník – 1974

Dnešní čísla časopisu VTM 28.ročník z roku 1974 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Hozd. Děkujeme!

VTM – VĚDA A TECHNIKA MLADEŽI – byl v roce 1974 čtrnáctideník, který  vydával Ústředni výbor Socialistického Svazu mládeže v Mladé frontě. Séfredaktorem byl Jiří Táborský. Výtvarnými redaktory byli „dva Mirkové“ –  Miroslav Klomínek a Miroslav Tvrdík. Od odevzdání čísla do tiskárny po jeho vytištění uběhl zpravidla měsíc – v té době standardní termín. Číslo VTM  stálo 2,50 Kčs.

Už ve 3.čísle 28.ročníku je na 88. straně  nepřehlédnutené upozornění, že ve 2.čtvrtletí 1974 začně na pokračování vycházet „dobrodružný letecký román„.  V 6.čísle na 183.straně je: „Pozor! Už od příštího čísla naleznete v našem časopise nový román na pokračování…“ a zmínka je i v pravidelné rubrice V PŘÍŠTÍM ČÍSLE.

VTM_28.rocnik_(1974)_cislo_03_upoutavka_Biggles

BIGGLES A MODRÉ NEBEZPEČÍ tedy vycházel jako příloha VTM – s ilustravemi nepřekonatelného Zdeňka Buriana. Bylo otištěno 7 kvašů a kresba na titulní straně (pravděpodobně v 7.čísle, které se zatím nepodařilo digitalizovat). Ilustrace nejsou původní – Burian je kreslil před válkou pro nakladatelství Toužimský a Moravec, kde byl kmenovým ilustrátorem.

VTM_28.rocnik_(1974)_cislo_08_Bigles

K historii VTM uvádí Wikipedie: „První číslo časopisu vyšlo v únoru roku 1947. Tehdejší název časopisu MLADÝ TECHNIK odkazoval jak na zaměření na mládež, tak na Mladou frontu. V dobovém úvodníku se hovoří, že časopis si klade za cíl „informovat vás o všech novinkách a zajímavostech z celého světa a přiblížit vám je, prozradit vám tajemství úspěšných lidí, seznámit vás s novými objevy a vynálezy, a poskytnou vám dobrou zábavu“. Je zajímavé, že toto zaměření si s různými peripetiemi drží kontinuitu až dodnes, byť je v současnosti časopis orientován na mužského čtenáře v produktivním věku. Po únoru 1948 přešel dobově naivní vlastenecký optimismus do typicky budovatelské rétoriky, přesto si časopis díky čistě vědeckým a technickým tématům udržel svou hodnotu.

Od 36. čísla VI. ročníku (5. září 1952) dostal časopis nový titul MLADÝ TECHNIK – VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI a změnil se z týdeníku (16 stran) v čtrnáctideník (32 stran + barevná ofsetová vložka). Zároveň došlo ke změně v zaměření časopisu: dosud byl určen čtenářům od 13-14 let, nyní byla věková hranice zvýšena na 15-16 let. V souvislosti s tím přestaly vycházet návody pro práci pionýrských kroužků, jejichž vydávání převzal pionýrský tisk. Zavedena byla nová rubrika Dopisy čtenářů, kterou vedl profesor Rudolf Faukner.

Po roce 1953 zůstal časopisu už jen název VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI, který byl používán i v populární zkratce VTM. První vrchol časopis zažil během šedesátých let, kdy formátem, grafickým layoutem i kvalitou článků dosáhl světové úrovně. Společenské podmínky umožnily tehdejší redakci oprostit se od politiky, zároveň se jí však dařilo reflektovat vliv vědy a techniky i na společenské dění. Během normalizace pak VTM zažívá stejně jako ostatní československá média úpadek, opět se však díky svému zaměření stává jakousi oázou politicky nepostihnutelných informací. Zájem o vliv vědy a techniky na společnost byl vystřídán větším zaměřením na kutilskou stránku. Toto pokračovalo i v osmdesátých letech, kdy VTM zažilo druhý vrchol a stalo se jedním z oblíbených kultovních časopisů tehdejší mladé generace.“

Některá čísla 28.ročníku VTM jsme archivovali 23.3.2015. Dneškem se archiv VTM vydaných v roce 1974 opět víc zaplnil. K úplnosti celého ročníku už chybí „jen“ čísla: 7, 13, 21, 22 a 23. Je velká šance, že se, díky tomuto webu, podaří mezeru brzy zaplni :-)

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání časopisu VTM v roce 1974, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované strany časopisu VTM – kliknutím na náhled strany:

VTM_28.rocnik_(1974)_cislo_08

VTM_28.rocnik_(1974)_cislo_09

VTM_28.rocnik_(1974)_cislo_10

VTM_28.rocnik_(1974)_cislo_11

VTM_28.rocnik_(1974)_cislo_12

VTM_28.rocnik_(1974)_cislo_14

VTM_28.rocnik_(1974)_cislo_15

VTM_28.rocnik_(1974)_cislo_16

VTM_28.rocnik_(1974)_cislo_17

VTM_28.rocnik_(1974)_cislo_18

VTM_28.rocnik_(1974)_cislo_19

VTM_28.rocnik_(1974)_cislo_20