MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

 

Archív tagu: VTM

VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI – 22.ročník – 1968

Dnes archivovaná čísla časopisu VTM z roku 1968 pro www.detske-casopisy.cz digitalizovala Jitka D. a Jan K. Veliký dík!

Tiráž časopisu VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI nám prozrazuje, že šéfredaktorem tohoto populárního časopisu byl prom.fil. Jiří Táborský. Časopis měl i „zahraniční spolupracovníky“ ve spřátelených socialistických zemích :-) Časopis VTM vycházel jako čtrnáctideník, vydávala jej Mladá fronta, stál 2 Kčs a měl rozsah 36 stran.

Jen telegraficky k historii tohoto titulu: úplně první číslo VTM vyšlo pod názvem MLADÝ TECHNIK v 2/1947.  Od 36. čísla VI. ročníku (5. září 1952) dostal časopis nový název MLADÝ TECHNIK – VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI. Po roce 1953 zůstal časopisu už jen název VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI – známější pod zkratkou VTM. Po roce 1990 byl význam zkratky VTM změněn na VĚDA, TECHNIKA A MY. Na podzim roku 2003  vychází pod novým názvem VTM Science a 21. prosince 2009 bylo vydávání časopisu VTM Science jako měsíčníku ukončeno. Po ukončení vydávání tištěné verze časopisu se pokračuje (říjen 2010)  s aktivitami na internetu (www.vtm.cz). Ochrannou známku VTM má vydavatelství Mladá fronta a.s. chráněnu (návrh podán 3/1991) až do 20.3.2021.

Jako románová příloha časopisu VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI počínaje VTM 11/68 vycházel na pokračování „vystřihovací“ BIGGLES OD VELBLOUDÍCH STÍHAČEK – v překladu Ing. A. Kyzlinka z roku 1938, s ilustracemi Zdeňka Buriana.

Když už si redakce troufla vydávat donedávna nevydávaný román, podpořila to v duchu zaměření časopisu rubrikou LETOUNY A TECHNIKA KOLEM BIGGLESE.

VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI byla jakýmsi pokračováním časopisu ABC – pro starší, technicky založené čtenáře. Například Ing. Miroslav Hubert zde na pokračování publikoval návod na stavbu lodi – KAJUTOVÝ MOTOROVÝ ČLUN „PERLA“.

Na poslední, celobarevné straně VTM vycházel jakýsi vystřihovací fotografický, technický atlas letadel a automobilů. Z jedné strany fotografie, z druhé strany technický popis a nákres:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VTM z roku 1968, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu VTM – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu VTM zde >>>

Zkompletováno – VTM – 21.ročník – 1967

Dnes archivovaná čísla časopisu VTM z roku 1967 pro www.detske-casopisy.cz digitalizovala Jitka D. Veliký dík!

V tiráži prvního čísla VTM můžeme číst: Vedoucí redaktor: Jiří TÁBORSKÝ. Redakční rada: lnž. Zd. Bartoš, dr. J. Bouška, J. Holub, B. Hříbek, inž. J. Jelen, J. Kleibl, lnž. Zd. Křečan. inž. Fr. Lazecký, J. Malý, inž. Vl. Maroušek, inž. Zd. Odehnal, inž. R. Ruffer, J. Smola, J. Šulc, inž. J. Tůma, inž. A. Vacek, A. Vaněk. Radakční kolektiv: Rudolf Čechura, Luděk Lehký, Lev Spáčal, Oldřich Smejkal, Olga Vitová.  Grafická úprava: Miroslav Tvrdík. Naši zahranični spolupracovníci: Moskva: V. Žacharčenko, V. Pekelis — Varšava: Z. Przirawski — Berlín: H. Kroczek – Sofia: M. Marlnov – Bělehrad: D. Stefanovič. Věda a technika mládeži, čtrnáctideník, vydává ÚV ČSM v Mladé frontě. Cena výtisku 2 Kčs, předplatné na rok 52 Kčs, na půl roku 26 Kčs …“

Pravidelná rubrika JÁ -TY – ON A TECHNIKA přinášela anketní seriál o technice každodenního života:

Technicky zaměřené časopisy musely za socialismu také držet „ideologicky správnou“ linku, přesto se dařilo redakcím přinášet zajímavé informace i ze „západu“:

Poslední list VTM patřil dlouhá léta „vystřihovacím kartičkám“ alá „Atlas ABC“. Na předposlední straně byl technický popis:

A na straně poslední byly barevné fotografie – druhá strana kartičky:

Úplně první číslo VTM vyšlo pod názvem MLADÝ TECHNIK v 2/1947.  Od 36. čísla VI. ročníku (5. září 1952) dostal časopis nový název MLADÝ TECHNIK – VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI. Po roce 1953 zůstal časopisu už jen název VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI – známější pod zkratkou VTM. Po roce 1990 byl význam zkratky VTM změněn na VĚDA, TECHNIKA A MY. Na podzim roku 2003  vychází pod novým názvem VTM Science a 21. prosince 2009 bylo vydávání časopisu VTM Science jako měsíčníku ukončeno. Po ukončení vydávání tištěné verze časopisu se pokračuje (říjen 2010)  s aktivitami na internetu (www.vtm.cz). Ochrannou známku VTM má vydavatelství Mladá fronta a.s. chráněnu (návrh podán 3/1991) až do 20.3.2021.

Aktuálně vychází VTM pouze v elektronické podobě. Na speciální stránce jsou všechna vydání VTM.cz (vydaná v roce 2013) pro čtečky elektronických knih. Čísla lze stahovat jednotlivě, nebo využít souhrnné vydání se všemi články.

Wikipedie o časopisu VTM mimo jiné píše:

„…vrchol časopis zažil během šedesátých let, kdy formátem, grafickým layoutem i kvalitou článků dosáhl světové úrovně. Společenské podmínky umožnily tehdejší redakci oprostit se od politiky, zároveň se jí však dařilo reflektovat vliv vědy a techniky i na společenské dění.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VTM z roku 1967, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu VTM – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla VTM zde >>>

VTM – 20.ročník – 1966

Dnes archivovaná čísla časopisu VTM z roku 1966 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Štefan. Veliký dík!

V tiráži časopisu možno číst: Vedoucí redaktor: JIŘÍ TÁBORSKÝ Redakční rada: Inž. Zd. Bartoš, dr. J. Bouška, J. Holub, B. Hříbek, inž. J. Jelen, J. Kleibl, inž. Zd. Křečan, inž. Fr. Lazecký, J. Malý, inž. Vl. Maroušek, inž. Zd. Odehnal., inž. R. Ruffer, J. Smola, J. Šulc, inž. J. Tůma, inž. A. Vacek, A. Vaněk. Redakční kolektiv: dr. Josef Dóša, Rudolf Čechura, Luděk Lehký, Lev Spáčal, Oldřich Šmejkal. Grafická úprava Miroslav Tvrdík. Naši zahraniční korespondenti: Moskva: V. Zacharčenko, V. Pekelis – Varšava: Z. Przirowski – Berlín: H. Kroczek – Sofia : M. Marinov – Bělehrad: D. Stefanovič. Věda a technika mládeži – čtrnáctideník vydává ÚV ČSM v Mladé frontě. Cena výtisku 2 Kčs, předplatné na rok 52 Kčs, na půl roku 26 Kčs ….“

Ač se VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI presentoval jako primárně technicky zaměřený časopis, své místo zde měly i obecně praktické návody typu UVAŽ BRÁŠKOVI KRAVATU!

I v roce 1966 bylo možno v tehdejším Československu omezeně koupit vybraný zahraniční časopis – zde propagace na časopis PIF:

Autor povídky POSLEDNÍ PŘÍPAD SHERLOCKA HOLMESE Rudolf Čechura (*1931  +2014) byl redaktorem VTM jedenáct let (v roce 1973 musel po opakovaném udání, že si dovolil přirovnávat komunistickou stranu ke krávě a tím ji zneuctil – viz  článek „Pazákony“ v čísle 11/68).  Dva roky po publikování povídky POSLEDNÍ PŘÍPAD … časopise VTM se jako vůbec první Čech (a jediný obyvatel ze všech zemí za železnou oponou) stal členem „The Sherlock Holmes Society of London“.

Čas od času se v časopisech pro mládež objevovala „propagace jiného“ časopisu:

V předchozích ročnících vycházely ve VTM rubriky ŠKOLA HRY NA FOUKACÍ HARMONIKU, MALÉ KURSY LYŽOVÁNÍ, …. Ve 20.ročníku začal v 15. čísle vycházet KURS ZÁLESÁCKÉHO STOPOVÁNÍ – není bez zajímavosti, že je pod ní jako spoluautor podepsán Jaroslav Foglar, který se mohl opět v časopisech objevovat. Na titulní stránce 15. čísla je dokonce informace „… jehož pověstná kniha „Hoši od Bobří řeky“ vychází právě letos o prázdninách v nakladatelství Mladá Fronta „.

„… Před 33 roky neznal televizor, laser, nelétal v družici kolem země­koule; SSSR byla jediná země, kde padl kapitalismus; na bojišti zůstaly také —bohužel — milióny obětí. Dovede si vůbec nikdo představit, zodpovědět, co přinese příštích 33 let? …“  Tak redakce VTM v roce 1966 uváděla odpovědi čtyř studentů ze čtyř různých fakult – tématu bylo věnováno 5 stran (903-907):

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VTM z roku 1966, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu VTM – kliknutím na náhled strany:

 

 

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla VTM zde >>>

Kompletní VTM – 16.ročník – 1962

Dnes archivovaná čísla časopisu VTM z roku 1962 pro www.detske-casopisy.cz digitalizovali Štefan a J.B. Veliký dík!

V tiráži časopisu možno číst: Vedoucí redaktor: JIŘÍ TÁBORSKÝ Redakční rada: O. Babický, dr. J. Bouška, Fr. Černý, Z . Dobřichovský, dr. J. Dáša, J. Jančík, inž. J. Jelen, Fr. Jirsa, inž. Z . Křečan, inž. V.  Maroušek, A. Peřina, inž. R . Ruffer, inž. J. Semotam, inž. J. Tůma. Redakční kolektiv: dr. Josef Dóša, Milada Petříková, Lev Spáčal, Oldřich Šmejkal. Grafická úprava Miroslav Tvrdík. Naši zahraniční korespondenti: Moskva: V. Zacharčenko, Z. D. Pekelis – Kyjev: M . Součková – Varšava: Z. Przirowski – Berlín: H. Kroczek – Budapešť: T. Várhelyi – Bukurešť : I. Tripsa – Sofia : Á . Farchi.  Vydává ÚV ČSM v Mladé frontě. – Věda a technika mládeži – čtrnáctideník pro polytechnickou chovu mládeže. Cena výtisku 2 Kčs, předplatné na rok 52 Kčs, na půl roku 26 Kčs. Rozšiřuje Poštovní novinová služba. Objednávky a předplatné přijímají administrace PNS, poštovní úřady i poštovní doručovatelé. Tiskne Svoboda, grafické závody, n. p. závod 1, Praha 5-Smíchov, S. M. Kirova 43. Čtvrtletní předplatné 12 Kčs (6 čísel) nebo 14 Kčs (7 čísel).“

Předchozímu ročníku VTM šéfredaktoroval Valdimír Babula (1952-1961, náklad časopisu zvedl ze čtyřiceti na sto dvacet tisíc výtisků, pak byl však nečekaně propuštěn.).  Je proto logické, že časopis v 16. ročníku pod vedením Jiřího Táborského doznal změn. Mimo jiné byla zavedena pravidelná rubrika VĚDA POKROK KOMUNISMUS.

Rubrika KDO KDE JAK KDY CO přinášela formou dotazů čtenářů odpovědi třeba k tématu ROZLIŠOVACÍ SCHOPMOST FOTOGRAFICKÝCH OBJEKTIVŮ.

Jedna z pravidelných rubrik měla název DÍLNA NA KOLENĚ a přinášela bohatě návodně ilustrované náměty pro pomůcky, které si manuálně zruční čtenáři mohli sami vyrobit:

Popularizační rubrika ZÁBAVNÁ VĚDA inspirovala čtenáře třeba k domácím pokusům.

Stejně tak ZAJÍMAVÉ PROBLÉMY nutily čtenáře k důkladnému zamyšlení a ze správných odpovědí redakce losovala výherce knih.

V předchozím ročníku vycházela rubrika ŠKOLA HRY NA FOUKACÍ HARMONIKU, které mne v časopise VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI trochu překvapila. Ale byl to zřejmě tah tehdejšího šéfredaktora Vladimíra Babuly (byl šéfredaktorem do 19.čísla 15.ročníku ročníku) k rozšíření spektra čtenářů. V 16.ročníku nový šéfredaktor Jiří Táborský zavedl vystřihovací rubriku MALÉ KURSY.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VTM z roku 1962, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu VTM – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.