SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

 

Archív tagu: VTM

VTM – 20.ročník – 1966

Dnes archivovaná čísla časopisu VTM z roku 1966 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Štefan. Veliký dík!

V tiráži časopisu možno číst: Vedoucí redaktor: JIŘÍ TÁBORSKÝ Redakční rada: Inž. Zd. Bartoš, dr. J. Bouška, J. Holub, B. Hříbek, inž. J. Jelen, J. Kleibl, inž. Zd. Křečan, inž. Fr. Lazecký, J. Malý, inž. Vl. Maroušek, inž. Zd. Odehnal., inž. R. Ruffer, J. Smola, J. Šulc, inž. J. Tůma, inž. A. Vacek, A. Vaněk. Redakční kolektiv: dr. Josef Dóša, Rudolf Čechura, Luděk Lehký, Lev Spáčal, Oldřich Šmejkal. Grafická úprava Miroslav Tvrdík. Naši zahraniční korespondenti: Moskva: V. Zacharčenko, V. Pekelis – Varšava: Z. Przirowski – Berlín: H. Kroczek – Sofia : M. Marinov – Bělehrad: D. Stefanovič. Věda a technika mládeži – čtrnáctideník vydává ÚV ČSM v Mladé frontě. Cena výtisku 2 Kčs, předplatné na rok 52 Kčs, na půl roku 26 Kčs ….“

Ač se VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI presentoval jako primárně technicky zaměřený časopis, své místo zde měly i obecně praktické návody typu UVAŽ BRÁŠKOVI KRAVATU!

I v roce 1966 bylo možno v tehdejším Československu omezeně koupit vybraný zahraniční časopis – zde propagace na časopis PIF:

Autor povídky POSLEDNÍ PŘÍPAD SHERLOCKA HOLMESE Rudolf Čechura (*1931  +2014) byl redaktorem VTM jedenáct let (v roce 1973 musel po opakovaném udání, že si dovolil přirovnávat komunistickou stranu ke krávě a tím ji zneuctil – viz  článek „Pazákony“ v čísle 11/68).  Dva roky po publikování povídky POSLEDNÍ PŘÍPAD … časopise VTM se jako vůbec první Čech (a jediný obyvatel ze všech zemí za železnou oponou) stal členem „The Sherlock Holmes Society of London“.

Čas od času se v časopisech pro mládež objevovala „propagace jiného“ časopisu:

V předchozích ročnících vycházely ve VTM rubriky ŠKOLA HRY NA FOUKACÍ HARMONIKU, MALÉ KURSY LYŽOVÁNÍ, …. Ve 20.ročníku začal v 15. čísle vycházet KURS ZÁLESÁCKÉHO STOPOVÁNÍ – není bez zajímavosti, že je pod ní jako spoluautor podepsán Jaroslav Foglar, který se mohl opět v časopisech objevovat. Na titulní stránce 15. čísla je dokonce informace „… jehož pověstná kniha „Hoši od Bobří řeky“ vychází právě letos o prázdninách v nakladatelství Mladá Fronta „.

„… Před 33 roky neznal televizor, laser, nelétal v družici kolem země­koule; SSSR byla jediná země, kde padl kapitalismus; na bojišti zůstaly také —bohužel — milióny obětí. Dovede si vůbec nikdo představit, zodpovědět, co přinese příštích 33 let? …“  Tak redakce VTM v roce 1966 uváděla odpovědi čtyř studentů ze čtyř různých fakult – tématu bylo věnováno 5 stran (903-907):

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VTM z roku 1966, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu VTM – kliknutím na náhled strany:

 

 

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla VTM zde >>>

Kompletní VTM – 16.ročník – 1962

Dnes archivovaná čísla časopisu VTM z roku 1962 pro www.detske-casopisy.cz digitalizovali Štefan a J.B. Veliký dík!

V tiráži časopisu možno číst: Vedoucí redaktor: JIŘÍ TÁBORSKÝ Redakční rada: O. Babický, dr. J. Bouška, Fr. Černý, Z . Dobřichovský, dr. J. Dáša, J. Jančík, inž. J. Jelen, Fr. Jirsa, inž. Z . Křečan, inž. V.  Maroušek, A. Peřina, inž. R . Ruffer, inž. J. Semotam, inž. J. Tůma. Redakční kolektiv: dr. Josef Dóša, Milada Petříková, Lev Spáčal, Oldřich Šmejkal. Grafická úprava Miroslav Tvrdík. Naši zahraniční korespondenti: Moskva: V. Zacharčenko, Z. D. Pekelis – Kyjev: M . Součková – Varšava: Z. Przirowski – Berlín: H. Kroczek – Budapešť: T. Várhelyi – Bukurešť : I. Tripsa – Sofia : Á . Farchi.  Vydává ÚV ČSM v Mladé frontě. – Věda a technika mládeži – čtrnáctideník pro polytechnickou chovu mládeže. Cena výtisku 2 Kčs, předplatné na rok 52 Kčs, na půl roku 26 Kčs. Rozšiřuje Poštovní novinová služba. Objednávky a předplatné přijímají administrace PNS, poštovní úřady i poštovní doručovatelé. Tiskne Svoboda, grafické závody, n. p. závod 1, Praha 5-Smíchov, S. M. Kirova 43. Čtvrtletní předplatné 12 Kčs (6 čísel) nebo 14 Kčs (7 čísel).“

Předchozímu ročníku VTM šéfredaktoroval Valdimír Babula (1952-1961, náklad časopisu zvedl ze čtyřiceti na sto dvacet tisíc výtisků, pak byl však nečekaně propuštěn.).  Je proto logické, že časopis v 16. ročníku pod vedením Jiřího Táborského doznal změn. Mimo jiné byla zavedena pravidelná rubrika VĚDA POKROK KOMUNISMUS.

Rubrika KDO KDE JAK KDY CO přinášela formou dotazů čtenářů odpovědi třeba k tématu ROZLIŠOVACÍ SCHOPMOST FOTOGRAFICKÝCH OBJEKTIVŮ.

Jedna z pravidelných rubrik měla název DÍLNA NA KOLENĚ a přinášela bohatě návodně ilustrované náměty pro pomůcky, které si manuálně zruční čtenáři mohli sami vyrobit:

Popularizační rubrika ZÁBAVNÁ VĚDA inspirovala čtenáře třeba k domácím pokusům.

Stejně tak ZAJÍMAVÉ PROBLÉMY nutily čtenáře k důkladnému zamyšlení a ze správných odpovědí redakce losovala výherce knih.

V předchozím ročníku vycházela rubrika ŠKOLA HRY NA FOUKACÍ HARMONIKU, které mne v časopise VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI trochu překvapila. Ale byl to zřejmě tah tehdejšího šéfredaktora Vladimíra Babuly (byl šéfredaktorem do 19.čísla 15.ročníku ročníku) k rozšíření spektra čtenářů. V 16.ročníku nový šéfredaktor Jiří Táborský zavedl vystřihovací rubriku MALÉ KURSY.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VTM z roku 1962, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu VTM – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

VTM – 13.ročník – 1959

Dnes archivovaná čísla časopisu VTM z roku 1959 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Art. Veliký dík!

Z tiráže časopisu VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI (VTM) lze vyčíst:Vedoucí redaktor: Vladimír Babula. Redakční rada: dr. J. Bouška, dr. J. Dóša, Z. Grygar, Č. Jira, inž. Vl. Maroušek, inž. Zd. Michalec, A.Peřina, J.Píša, inž. J. Rath, Inž. J. Růžička, J. Szabadi, J. Vachek. Vydává ÚV ČSM a Slovenský ÚV ČSM v Mladé frontě. – Věda a technika mládeži – čtrnáctideník pro polytechnickou výchovu mládeže. Vychází v českém, slovenském a maďarském jazyce každý druhý týden. Cena výtisku 2 Kčs, předplatné na rok 52 Kčs … „

V nepravidelné rubrice  NÁŠ INTERVIEV – JAKÁ BUDE BUDOUCNOST NAŠÍ VLASTI byl uveřejněn například článek JAK VŘEŠÍME BYTOVÝ PROBLÉM„… Během deseti let – do roku 1970 – chceme vyřešit bytový problém, v některých krajích dokonce již do roku 1965. Je to obrovský úkol, neboť máme postavit za krátkou dobu zhruba 1 200 000 nových bytů. Tím se pak zařadíme v bytové úrovni mezi nejpřednější země na světě….“

V rubrice „BÍLÁ MÍSTA NA ZEMĚKOULI“  vycházel na pokračování cestopisný román Jevgenije Simonova PO STOPÁCH SNĚŽNÉHO MUŽE:

V minulých článcích o „babulovských“  číslech časopisu VTM jsem se přiznal, že mne osobně hodně zaujala rubrika typická jen pro VĚDU A TECHNIKU MLÁDEŽI – byla tištěna na konci každého čísla a na první pohled zaujala výstižnými ilustracemi. Jmenovala se ČETLI JSTE DOBŘE? a motivovala čtenáře, aby napsali do redakce.

Poslední (zadní) strana (obálky) je věnována jakési „obrazové škole“, kterou k dokonalosti o pár let později dovedl jiný časopis pro děti a mládež – ABC. Celostránková barevná ilustrace doplňuje článek na straně 427 – 500 GRAMŮ PALIVA NE CESTU KOLEM SVĚTA.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VTM z roku 1959, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu VTM  – kliknutím na náhled strany:

 

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.