MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

 

Archív tagu: ELEKTRÓN-ZENIT

Poprve ELEKTRÓN-ZENIT – 1.ročník – 1991

Slovenský časopis ELEKTRÓN už v archivu www.detske-casopisy.cz je. Postupně zde bude archivováno všech 18 ročníků. V roce 1991 se časopis po spojení s jiným populárním časopisem pro děti a mládež přejmenoval na ELEKTRÓN-ZENIT.

Časopis ZENIT PIONIEROV (odtud to druhé jméno spojeného titulu) sice v našem archivu zatím nemáme, ale věřím, že to je jen otázkou času, kdy někdo z návštěvníků tohoto webu přispěje právě tímto dětským časopisem.

V České republice vycházel ve stejné době podobný časopis – ABC. Velmi zajímavé srovnání obou časopisů i zasvěcené povídání zaznamenal web papirovaarcheologie.cz (cituji):

„Vývoj „slovenského ábíčka“ Nesmazatelnou stopu na nebi slovenských vystřihovánek zanechal časopis, který byl znám jako Zenit pionierov, později jen jako Zenit a v zenitu své kariéry jako Elektrón Zenit, či zkráceně E+Z nebo e+z.

E+Z se v mnohých aspektech silně podobal našemu ABC:

 • Zaměření měl obdobně polytechnické, populárně vědecké a přírodovědné, s důrazem na rukodělné práce, modelářství papírové i plastikové a na rozvoj počítačové techniky. Nezapomínalo se ani na děvčata, komiksy a společenské hry.
 • Stejně jako ABC byl (nejprve) čtrnáctideníkem. Už ve 3. ročníku redakce přišla na to, že na konci roku je výhodné vydat dvojčíslo – resp. hned dvě dvojčísla po sobě. Posléze se stal časopis měsíčníkem a ke sklonku své existence dokonce dvouměsíčníkem.
 • Zenit, stejně jako ABC, vycházel v souladu se školním rokem (první číslo ročníku vyšlo v září) a později přešel na rok kalendářní (od ročníku 1991). Ale záhy opět ročníky ctily školní rok (od ročníku 1992/93).
 • Vystřihovánky v Zenitu zpočátku nebyly, až časem a stejně jako v ABC (později) na pevnějším papíru uprostřed časopisu. V Zenitu místy vidíme obdobné dobové technické potíže s kvalitou tisku – podobně jako v ábíčku občas „utekl“ soutisk a lze tak narazit na zoufale vytištěné modýlky.
 • E+Z měl štěstí na výtečné autory vystřihovánek a někteří z nich publikovali jak v E+Z, tak v ABC. Několik svých vystřihovánek vydali v obou periodikách beze změn, jiné upravili do jiné verze.
 • I v Zenitu vycházely rozsáhlejší papírové modely, které byly rozděleny do více čísel.
  I v Zenitu najdeme vystřihovánky vytvořené podle aktuálního vycházejícího komiksu.
 • Podobně jako ABC vydával své vystřihovací speciály – miniZENITY.
 • Stejně jako ABC vychovával cílevědomě papírové i plastikové modeláře – články a návody, recenzemi, monografiemi a informacemi z modelářských akcí.
 • Stál původně 3 Kčs, jako dlouhá léta ABC.
 • Podobně jako ábíčko v průběhu let měnil svou grafickou podobu – viz obrázek obálek nahoře.
 • ABC mělo svou vzdělávací Obrazovou školu a encyklopedické kartičky Atlas ABC, Zenit šel příbuznou cestou – čtenářům přinášel v prvních ročnících na prostředním dvojlistu ALBUM, což byly sběratelské a zájmové obrázky (karty) i celostránkové modelářské monografie:

Sečteno: velmi atraktivní mix nejen pro děti a mládež. Ovšem v něčem se Zenit od ABC nakonec zásadně odlišil – nepřežil drsný kapitalismus 90. let a po necelých 12 letech zhynul na úbytě, zatímco abecečko vychází stále.

Kdyby redakce tehdy měla možnost přivézt časopis do ČR, věřím, že masa čtenářů ABC kupujících tento časopis kvůli vystřihovánkám či obecně kvůli atraktivnímu polytechnickému obsahu by podpořila i E+Z – vystřihovací modely v něm byly mnohdy naprosto skvělé. Ovšem rozdělení republiky v roce 1993 zabránilo snadnému a levnému vývozu tiskovin. Bylo sice možné si jej kupovat u českého vydavatele PROPAGTEAM Vsetín, ale tuto variantu rozhodně nebylo možné považovat za masové šíření málo známého časopisu. Ten se nakonec na menším slovenském trhu při vzrůstající konkurenci všech jiných zábav a periodik prostě neuživil (cena E+Z stoupala z původních 3 Kčs na konečných 19 Sk).

E+Z se systematicky věnoval plastikovým modelářům, monografie se v časopise objevovaly téměř po celou dobu jeho existence. Na zadní straně obálky se objevily od čísla 1 / 93/94.

První generace časopisu, Zenit pionierov, začala vycházet ještě v dobách reálného socialismu, v září 1986. Slovo pionierov z obálky zmizelo v porevolučním období na přelomu let 1989-90 – číslo 11/1989-90 (roč. 4) z ledna 1990 je posledním, které tento název nese.

Název Zenit nacházíme poprvé na obálce čísla 12/1989-90 a pak až do čísla 9/1990-91.

Poté nastává zlom – ekonomický tlak přinutil dvě redakce obdobně zaměřených časopisů (Zenit a Elektrón) ke sjednocení, ovšem drsnému – ze dvou sedmičlenných redakcí vznikla jediná, pětičlenná.

Časopis Elektrón měl mnohem delší tradici než Zenit – vznikl už zkraje roku 1973 a náplní se podobal českému VTM – Vědě a technice mládeži (Pepovi Kropáčkovi děkuji za zapůjčení několika letitých Elektrónů):

 A tak ze dvou populárně vědeckých a naučných magazínů vznikl jedenElektrón Zenit (e+z, E+Z).
Prvním E+Z bylo číslo 1/91 a časopis poté hrdinně bojoval o místo na slunci až do čísla 10/1998 (z června 1998), kteréžto bylo definitivně posledním.

Pomyslným vrcholem v éře E+Z je období ohraničené čísly 1/92, kdy časopis dostal dvojlistovou vystřihovací přílohu z pevného papíru všitou doprostřed, přes č. 1 / 92/93, kdy se pevná příloha zdvojnásobila na 4 listy, až po číslo 10 / 92/93. V této době jde o bohatě naplněný časopis na kvalitním papíru – radost pohledět, „slovenské ábíčko“ jak malované, na vrcholu sil a přitažlivosti.
Číslem 1 / 93/94 se začínají projevovat úspory a ekonomický tlak: cena stoupá z 6 Sk na 9 Sk a obálka (podobně jako u ABC v polovině 90. let) je najednou vyrobena z tenkého, háklivého papíru snadno podléhajícího zkáze.

Redakce koncem 80. let určitě zjistila, že papírové modely jsou tahákem a zvedají prodej časopisu. Přítomnost vystrihovačky tak byla avizována výraznou grafickou nálepkou na obálce hned pod názvem časopisu (poprvé v čísle 25/1987-88). Časem upoutávek přibývalo, až v čísle 10/1989-90 přišla poslední – už v každom čísle! …

Zenit-obalky2

… což se nepodařilo splnit vždy – v číslech 7 a 9/1990-91 a 1/91 vystrihovačky nejsou. Ovšem je pravda, že ve stejné době vyšly hned tři vystřihovací speciály – miniZENITY (o nich si povíme ve 2. části tohoto povídání).“

Šéfredaktor ELEKTRÓN-ZENITU v 1.čísle „spojených časopisů“ RND. Ladislav Györffy  v úvodníku na druhé straně vysvětluje:

ELEKTRON-ZENIT_1.rocnik_(1991)_cislo_01_uvod

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění souvislostí kolem vydávání časopisu ELEKTRÓN-ZENIT v roce 1991, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované strany časopisu ELEKTRÓN-ZENIT – kliknutím na náhled strany:

ELEKTRON-ZENIT_1.rocnik_(1991)_cislo_01