ELEKTRÓN

 

ELEKTRÓN
Adopce: totem
PODTITUL:

  • Mesačník pre mladých o vede a technike

ROKY VYDÁVÁNÍ: 1973 – 1990

VYDAVATEL: Socialistický zväz mládeže. Slovenský ústredný výbor (Bratislava, Slovensko)

ROČNÍKY
01.ročník (1973) 02.ročník (1974) 03.ročník (1975) 04.ročník (1976)
05.ročník (1977) 06.ročník (1978) 07.ročník (1979) 08.ročník (1980)
09.ročník (1981) 10.ročník (1982) 11.ročník (1983) 12.ročník (1984)
13.ročník (1985) 14.ročník (1986) 15.ročník (1987) 16.ročník (1988)
17.ročník (1989) 18.ročník (1990)