Několik čísel časopisu ELEKTRÓN – 7.ročník – 1979

Dnes archivované čísla časopisu ELEKTRÓN z roku 1979 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval některý z uživatelů našeho webu, jehož jméno jsem si u zaslaných souborů neuložil :-( Ale i tak – veliký dík! K úplné kompletaci 7.ročníku nám chybí digitalizovat čísla 2, 4, 5 a 10.

V tiráži (4. strana) se mimo jiné uvádí:  ELEKTRÓN – MESAČNÍK PRE MLADÝCH O VEDE A TECHNIKE. Vydává Slovenský ústredný výbor Socialistického zvazu mládeže vo vydavatetstve Smena. Šéfredaktor: Ing. Eduard Drobný.  Redakčný kolektiv: RNDr. Ladislav Gyorffy, RNDr. Ivanka Kováčová, prom. fil. Iva Marešová. Grafická úprava: Jozef Trabalka. Sekretariát: Marta Valková. Adresa redakcie: Elektrón, Pražská 11, 897 14 Bratislava. …. Cena jedného výtlač ku je 3 Kčs, štvrťročné předplatné 9 Kčs, předplatné na celý rok 36 Kčs. … Rukopisy a předlohy tohto (1.) čísla sme odovzdali tlačiarni 11. 12. 1978. Toto číslo má vyjsť 22. 1. 1979.“  Časopis vycházel v rozsahu 68 stran.

Společenská a politická situace je ve zpracování a výkladu publikovaných témat v časopisech pro děti a mládež zcela zásadní. Ve všech oficiálních titulech vydávaných v roce 1979 je patrný nízký podíl banálních témat, což bylo do velké míry důsledkem ideologicky motivované regulace tisku. Triviální témata byly považovány za pokleslé a neslučitelnou s dobrými mravy dětí a mládeže. Vzhledem k neexistenci klasického tržního prostředí to bylo snadné. Obsah a podoba časopisů tedy byly ve značné míře „určovány“ politickými strukturami, protože většina tehdejších titulů pro děti a mládež byla vydávala Ústřední radou Pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže či Slovenským ústredným výborom Socialistického zvazu mládeže.

Kreslený seriál TRETIA DRUŽINA pro časopis ELEKTRÓN psal a kreslil Jozef TRABALKA, který odpovídal i za grafickou úpravu časopisu.

Odborněji laděný článek OD DINOSAURA K VTÁKOM je typickým tématem ELEKTRÓNU. Čtenáři si odnáší poznatek, že ptáci jsou vlastně jedinou přeživší skupinou dinosaurů.

Několikastránková rubrika PRE KLUBY MLÁDEŽE přinášela praktické návody doplněné o technické nákresy – v 1.čísle 7.ročníku ELETKTRÓNU to byla první část odvážného návodu na stavbu rogala. V tomto čísle na třech stranách. Poslední část návodu vyšla zřejmě ve 4.čísle, které se zatím nepodařilo digitalizovat. V dalších číslech vycházel návod třeba na stavbu skateboardu, na promítání, hudební elektronika, …

Odlehčený pohled i nádech fotohumoru přinášela dlouholetá rubrika A EŠTE  JEDEN „CVAK“ FOTOAPARÁTOM. Celostránková fotografie byla glosována krátkým popiskem, který téma vždy umocnil.

ELEKTRÓN, ač většinově technicky zaměřený časopis, měl i svou pravidelnou „rubriku“ NA OBEŽNĚJ DRÁHE HUMORU.

V 1.čísle 7.ročníku ELEKTRÓNU začal vycházet kreslený seriál osvědčené dvojice Kamila Stašková + Jozef Babušek – Schek. Román CESTA SLEPÝCH VTÁKOV je prvním dílem sci-fi trilogie Ludvíka Součka. Volně navazuje na klasickou verneovku „Cesta do středu Země“ a formou sbírky rozhovorů a reportáží popisuje kontakt s mimozemskou civilizací. Česky vyšla CESTA SLEPÝCH PTÁKŮ v roce 1964. Kamile Staškové se podařilo Ludvíka Součka bravurně adaptovat pro Schekův komiks.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ELEKTRÓN z roku 1979, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ELEKTRÓN – kliknutím na náhled strany:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *