PRÁCA PIONIEROV

ROKY VYDÁVÁNÍ:

  • 1950 – 1954

PODTITUL:

  •  mesačník pre pionierskych funkcionárov

VYDAVATEL:

  • Zväz slovenskej mládeže − Smena

 

01.ročník (1950-51)

PŘÍSPĚVKY:

03.ročník (1952-53)

PŘÍSPĚVKY: