PRÁCA PIONIEROV 01.ročník (1950-51) – 1.časť

V dnešnej premiére si predstavíme časopis detských pionierskych funkcionárov PRÁCA PIONIEROV. Periodikum ako také nebolo určené priamo deťom, ale ich vodcom a vedúcim pionierov.

Po „februárovom víťazstve” v roku 1948, ktoré viedlo k úplnému prevzatiu moci v Československu komunistami, do nakladateľstva Smena prešli časopisy dovtedy vydávané Zväzom slovenskej mládeže − Smena, Pracovný program a Borba. Po vzniku jednotného celoštátneho Československého zväzu mládeže (apríl 1949) vzniklo niekoľko nových časopisov pre deti a mládež. Od 1. 9. 1950 začal vychádzať týždenník PIONIERSKE NOVINY. Pre detských pionierskych funkcionárov vychádzal mesačník PRÁCA PIONIEROV.

V tiráži sa uvádza: „PRÁCA PIONIEROV mesačník pre pionierskych funkcionárov. Vydáva SÚV CSM v SMENE. Redakcia: Výchovne odd. Slovenskej pionierskej rady, Bratislava, Františkánske námestie č.5. Admistrácia SMENA YMCA (Karpatská 2) Bratislava. Zodpovedný zástupca časopisu prof. František Rudaš. Vedúci redaktor Zlatko Klátik. Ilustruje prof. J. Rechtorík. Vytlačili: Tlačiarenské závody Práca, n. p., závod Žilina. Hollého 20. Cena Kčs 10.—

Časopis bol mesačník A5 formátu 15×21 cm a vychádzal 10 x ročne mimo prázdnin. V rokoch 1950 – 1954 vyšli celkovo 4 ročníky. Od roku 1955 splynul s českým časopisom VEDOUCÍ PIONÝRŮ.

Roč. I. 1950/51 10 č. po 64 s.
Roč. II. 1951/52 10 č. po 48-64 s.
Roč. III. 1952/53 10 č. po 48 s.
Roč. IV. 1953/54 10 č. po 48 s.

Dnešnú prvú časť uzavriem úvodníkom z tohto čísla, charakterizujúcim jeho smerovanie:

„Mesačník PRÁCA PIONEROV má vám byť pomocníkom v krásnej a zodpovednej úlohe, ktorú ste vzali na seba vo vedení a usmerňovaní pionierskej organizácie vo vašom meste. Pionierske hnutie na Slovensku každodenne rastie, skupiny a oddiely pionierov vznikajú i na najzapadlejších dedinách a kopaniciach. Je to celkom prirodzené, lebo toto hnutie úplne zodpovedá záujmom a potrebám detí v našej Republike. Pre jeho ďalší úspešný rozmach potrebné je oddielom a skupinám dodávať kultúrny materiál a pracovné námety, čo sa má stať vlastným obsahom hnutia.

Avšak, stáva sa, že deti s veľkým oduševnením vítajú založenie pionierskej skupiny, s elánom chodia na schôdzky, ale po kratšom čase tento záujem a oduševnenie náhle klesá. Prečo? Hlavne preto, že sú schôdzky nezaujímavé, jednotvárne riadené podľa všeobecného vzoru, alebo, čo je tiež častý prípad  bez akéhokoľvek vzoru, neorganizované a nepripravené. Takéto zle pripravené schôdzky škodia hnutia a odrádzajú deti od neho.

My, spolu s vami chceme, aby sa pionieri vo svojej skupine dobre cítili, aby každá schôdzka, výlet, alebo iný podnik, priniesol niečo nového, aby mladý pionier so živým záujmom a netrpezlivosťou čakal na novú schôdzku svojho oddielu Tak dosiahneme cieľ, ktorý nám je spoločný s našou jednotnou školou — vychováme z našich detí vzdelaných, šikovných, charakterných a pracovitých ľudí, ktorí nadovšetko milujú svoju ľudovodemokratickú vlasť, vychováme pokolenie mladých budovateľov a obrancov socialistického zajtrajšku.”

(pokračovanie v 2.časti…)

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PRÁCA PIONIEROV z roku 1950-51, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu PRÁCA PIONIEROV – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu PRÁCA PIONIEROV zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *