TRIBUNA MLÁDEŽE – (příloha časopisu MÓDNÍ REVUE)

TRIBUNA MLÁDEŽE
PODTITUL:

ROKY VYDÁVÁNÍ:

VYDAVATEL:

07.ROČNÍK (1928)
PŘÍSPĚVKY: