SLOVENSKÁ DEVA

PODTITUL:

  • časopis hlinkovej mládeže

ROKY VYDÁVÁNÍ:  1941 -1945

VYDAVATEL:

  • Hlavné veliteľstvo Hlinkovej mládeže Bratislava
02.ročník (1942-43)
PŘÍSPĚVKY: