SKAUTKA (SK)

PODTITUL:

  • časopis pre skautky Zlatého kríža

ROKY VYDÁVÁNÍ: 1936 – 1938

VYDAVATEL:

  • Ústredie slovenských katolíckych skautov pre Slovensko
02.ročník (1937-38)
PŘÍSPĚVKY: