NAŠE SLNIEČKO

ROKY VYDÁVÁNÍ:

  • NAŠE SLNIEČKO (1939−1941, 1945−1947)
  • NAŠI PIONIERI (1947−1970)
  • PIONIERI (1970−1990)
  • ZORNIČKA (1990−)

PODTITUL:

  • Časopis Matice slovenská vo FĽR Juhoslávi pre školskú mládež

VYDAVATEL:

  • Matica slovenská vo FĽR Juhoslávia
02(04).ročník (1946-47)

PŘÍSPĚVKY: