SOUBORNÝ KATALOG SDČ

Vitajte v súbornom katalógu starých detských časopisov.

KATALOG je vo vývoji a tak tu nenájdete všetky publikované čísla!

NOVINKY SK-SDČ
 • 15/04/2018 – Do katalogu zaradený časopis – ZVONKY
 • 15/04/2018 – Do katalogu zaradený časopis – ZORNIČKA
 • 13/04/2018 – Do katalogu zaradený časopis – PIONÝR, VĚTRNÍK, FILIP
 • 10/04/2018 – Do katalogu zaradený časopis – SKAUT (SK)
 • 10/04/2018 – Do katalogu zaradený časopis – MLADÝ SVĚT
 • 10/04/2018 – Do katalogu zaradený časopis – MLADÝ KONSTRUKTÉR
 • 10/04/2018 – Do katalogu zaradený časopis – MLADÉ ROZLETY
 • 10/04/2018 – Do katalogu zaradený časopis – MLÁDEŽ A MISIE
 • 06/04/2018 – Do katalogu zaradený časopis – PIONÝRSKÁ STEZKA
 • 06/04/2018 – Do katalogu zaradený časopis – MLÁDÍ
 • 06/04/2018 – Do katalogu zaradený časopis – MILUJTE SE!
 • 04/04/2018 – Do katalogu zaradený časopis – MALÝ HLASATEL
 • 04/04/2018 – Do katalogu zaradený časopis – LISTY PRO JUNÁCKÉ VŮDCE A RÁDCE
 • 04/04/2018 – Do katalogu zaradený časopis – LÍPA

Úlohou týchto stránok je zosumarizovať doteraz nazhromaždené informácie, sprehľadniť publikované príspevky a zlepšiť orientáciu v  zdigitalizovaných časopisoch.

Kvôli lepšej orientácii vás budú celým katalógom sprevádzať 3 farby:

ZELENÁ – číslo; ročník; kompletný titul – máme zdigitalizované (uverejnené pre členov na tomto portály)
ŽLTÁ – číslo; ročník; kompletný titul – pripravujeme (podklady máme u nás v archíve, ale nie je zatiaľ publikované)
ČERVENÁ – číslo; ročník; kompletný titul – nemáme k dispozícii (hľadá sa)

Farby neberte ako záväzné. Aj keď je číslo, ročník, prípadne celý titul označený zelenou farbou, neznamená to, že je kompletný. Je to len náš subjektívny názor a pohľad. Stále to môžete porovnať so svojimi časopismi a na prípadné nezrovnalosti nás upozorniť, prípadne zaslať materiály na ich doplnenie. Jedná sa o prílohy, titulné stránky, obaly, rozmery výtlačku, objednávkové lístky, propagačné materiály. Čokoľvek, čo by doplnilo informácie a celkovú predstavu o pôvodnom časopise.

Pripomienky k jednotlivým titulom posielajte prosím na editor@detske-casopisy.cz, prípadne napíšte priamo do povolených komentárov pri jednotlivých ročníkoch.

ČESKÉ ČASOPISY SLOVENSKÉ ČASOPISY
OSTATNÍ ČASOPISY
SAMOSTATNÉ KOMIKSY POSKLÁDANÉ Z ČASOPISŮ
ROMÁNY NA POKRAČOVÁNÍ Z ČASOPISŮ