SOUBORNÝ KATALOG SDČ

Vitajte v súbornom katalógu starých detských časopisov.

KATALOG je vo vývoji a tak tu nenájdete všetky publikované čísla!

NOVINKY SK-SDČ
 • 22/07/2018 – Aktualizácia časopisu – ANDĚL STRÁŽNY
 • 22/07/2018 – Aktualizácia časopisu – ABC
 • 16/07/2018 – Do katalógu zaradený časopis – PIONÝRSKÉ NOVINY
 • 16/07/2018 – Do katalógu zaradený časopis – POKUSY PRO MALÉ DEBRUJÁRY
 • 16/07/2018 – Do katalógu zaradený časopis – POHÁDKY PO KORUNĚ
 • 16/07/2018 – Do katalógu zaradený časopis – ROMÁNOVÉ NOVINKY
 • 16/07/2018 – Do katalógu zaradený časopis – TINTIN
 • 12/07/2018 – Do katalógu zaradený časopis – SVETOVEJ ROZPRÁVKY
 • 12/07/2018 – Do katalogu zaradený časopis – RYCHLÉ ŠÍPY
 • 12/07/2018 – Do katalogu zaradený časopis – ZÁPISNÍK
 • 01/07/2018 – Do katalogu zaradený časopis – VANDR
 • 01/07/2018 – Do katalogu zaradený časopis – VATRA LESNÍ MOUDROSTI
 • 01/07/2018 – Do katalogu zaradený časopis – VERONIKA
 • 01/07/2018 – Do katalogu zaradený časopis – VONT

Úlohou týchto stránok je zosumarizovať doteraz nazhromaždené informácie, sprehľadniť publikované príspevky a zlepšiť orientáciu v  zdigitalizovaných časopisoch.

Kvôli lepšej orientácii vás budú celým katalógom sprevádzať 3 farby:

ZELENÁ – číslo; ročník; kompletný titul – máme zdigitalizované (uverejnené pre členov na tomto portály)
ŽLTÁ – číslo; ročník; kompletný titul – pripravujeme (podklady máme u nás v archíve, ale nie je zatiaľ publikované)
ČERVENÁ – číslo; ročník; kompletný titul – nemáme k dispozícii (hľadá sa)

Farby neberte ako záväzné. Aj keď je číslo, ročník, prípadne celý titul označený zelenou farbou, neznamená to, že je kompletný. Je to len náš subjektívny názor a pohľad. Stále to môžete porovnať so svojimi časopismi a na prípadné nezrovnalosti nás upozorniť, prípadne zaslať materiály na ich doplnenie. Jedná sa o prílohy, titulné stránky, obaly, rozmery výtlačku, objednávkové lístky, propagačné materiály. Čokoľvek, čo by doplnilo informácie a celkovú predstavu o pôvodnom časopise.

Pripomienky k jednotlivým titulom posielajte prosím na editor@detske-casopisy.cz, prípadne napíšte priamo do povolených komentárov pri jednotlivých ročníkoch.

ČESKÉ ČASOPISY SLOVENSKÉ ČASOPISY
OSTATNÍ ČASOPISY
SAMOSTATNÉ KOMIKSY POSKLÁDANÉ Z ČASOPISŮ
ROMÁNY NA POKRAČOVÁNÍ Z ČASOPISŮ