SOUBORNÝ KATALOG SDČ

Vitajte v súbornom katalógu starých detských časopisov.

KATALÓG je nepravidelne aktualizovaný a tak tu nenájdete všetky publikované čísla!

  • 04/08/2019 HLASY MLÁDÍ – NOVINKA!
  • 26/07/2019 REPERTOÁR MALÉ SCÉNY – NOVINKA!
  • 26/07/2019 MA-LÉ NO-VI-NY PRO DĚ-TI – CZ – NOVINKA!
  • 22/07/2019 VATRA – SK – NOVINKA!
  • 18/07/2019 EVANJELICKÁ MLÁDEŽ – SK – NOVINKA!
  • 28/05/2019  NAPRED – SK – NOVINKA!
  • 17/05/2019  ORLÍK – SK – NOVINKA!
  • 28/04/2019  KRÁSNÉ ČTENÍ – CZ – NOVINKA!
  • 24/04/2019  ROBINSON- CZ – NOVINKA!

Úlohou týchto stránok je zosumarizovať doteraz nazhromaždené informácie, sprehľadniť publikované príspevky a zlepšiť orientáciu v  zdigitalizovaných časopisoch.

Publikované čísla môžete porovnať so svojimi časopismi a na prípadné nezrovnalosti nás upozorniť, prípadne zaslať materiály na ich doplnenie. Jedná sa o prílohy, titulné stránky, obaly, rozmery výtlačku, objednávkové lístky, propagačné materiály. Čokoľvek, čo by doplnilo informácie a celkovú predstavu o pôvodnom časopise.

Pripomienky k jednotlivým titulom posielajte prosím na editor@detske-casopisy.cz, prípadne napíšte priamo do povolených komentárov pri jednotlivých ročníkoch.

ČESKÉ ČASOPISY SLOVENSKÉ ČASOPISY
OSTATNÍ ČASOPISY
SAMOSTATNÉ KOMIKSY POSKLÁDANÉ Z ČASOPISŮ
ROMÁNY NA POKRAČOVÁNÍ Z ČASOPISŮ