VČIELKA

 

VČIELKA
Adopce: totem
PODTITUL:

  • 1959-1990: časopis pre deti predškolského veku
  • 1991-1998: pre najmenších
  • 1999/2000: časopis pre najmenších čitateľov
  •  2000/01-2004/05: mesačník pre najmenších

ROKY VYDÁVÁNÍ: 1959 –

VYDAVATEL:

POZNÁMKA:

V júni 2005 a júli 2006 vychádza aj Letný magazín ako 11. číslo (júl-august)

ROČNÍKY
01.ročník (xxxx) 02.ročník (xxxx) 03.ročník (1961) 04.ročník (1962)
05.ročník (1963) 06.ročník (xxxx) 07.ročník (xxxx) 08.ročník (1965-66)
09.ročník (1966-67) 10.ročník (1967-68) 11.ročník (1968-69) 12.ročník (1969-70)
13.ročník (1970-71) 14.ročník (1971-72) 15.ročník (1972-73) 16.ročník (1973-74)
17.ročník (1974-75) 18.ročník (1975-76) 19.ročník (1976-77) 20.ročník (1977-78)
21.ročník (1978-79) 22.ročník (1979-80) 23.ročník (1980-81) 24.ročník (1981-82)
25.ročník (1982-83) 26.ročník (1983-84) 27.ročník (1984-85) 28.ročník (1985-86)
29.ročník (1986-87) 30.ročník (1987-88) 31.ročník (1988-89) 32.ročník (1989-90)
33.ročník (1990-91) 34.ročník (1991-92) 35.ročník (1992-93) 36.ročník (1993-94)
37.ročník (1994-95) 38.ročník (1995-96) 39.ročník (1996-97) 40.ročník (1997-98)
41.ročník (1998-99) 42.ročník (1999-00) 43.ročník (2000-01) 44.ročník (2001-02)
45.ročník (2002-2003) 46.ročník (xxxx) 47.ročník (xxxx) 48.ročník (2003)
49.ročník (2004) 50.ročník (2005) 51.ročník (2006) 52.ročník (xxxx)
53.ročník (2011) 54.ročník (2012) 55.ročník (2013) 56.ročník (2014)
57.ročník (2015) 58.ročník (2016) 59.ročník (2017) 60.ročník (2018)