VČELKA – 1.ročník – 1925-26

Dnes vkládáme do našeho společného archivu historicky první číslo prvního ročníku časopisu VČELKA z 1.září 1925.

Časopis stejného jména vycházel v Čechách v letech 1850-1856 jako „zábavný a poučný list pro mládež a přátele její“, vydávalo jej Evangelické učitelstvo v Humpolci a později Jan Sluníčko. O tři desetiletí později vycházela v Olomouci (Národní knihtiskárna J. Kramář a F. Procházka) v letech 1888-1889 VČELKA s podtitulem „List věnovaný jarému věku dívčímu“.

Dnes archivovanou VČELKU ale vydávaly v Turčianskom sv. Martine (tak se do roku 1950 jmenoval Martin) spolky Červený Kríž, Matica Slovenská a Živena. Časopis VČELKA redigovali Štefan Krčméry a František Volf. Spolupracovali: Jozef Cíger – Hronský, František Javůrek, P. Molnárová, K. Plicka, Jozef Sivák, Elena Maróthy – Šoltésová. Úpravu časopisu měl na starosti profesor Jaroslav Vodrážka.

Na webu DIGITÁLNA KNIŽNICA A DIGITÁLNY ARCHIV se o časopise VČELKA uvádí:

„Po vzniku Československa v roku 1918 bol s rozvojom našej literárnej tvorby a kultúrno-spoločenského života zákonite spätý aj rozvoj literatúry pre mládež. Z iniciatívy Štefana Krčméryho, jedného z popredných literárnych kritikov, historikov, prozaikov a básnikov, uzrela svetlo sveta Včelka. Časopis pre sedem až dvanásťročné deti vychádzal v rokoch 1925 až 1927 a vydávala ho Matica slovenská spolu s Československým Červeným krížom a Živenou. Štefan Krčméry s redaktorom Františkom Volfom dbali o to, aby to bol literárny časopis, kde by sa vytvoril priestor nielen pre umeleckú literatúru, ale aj pre výtvarný ilustračný prejav. Do Včelky prispievali Peter P. Zgúth-Vrbický, Ľudmila Podjavorinská, Martin Braxatoris-Sládkovičov, z mladších autorov Jozef Cíger-Hronský a ďalší. O jej grafickú a výtvarnú stránku sa staral hlavne Jaroslav Vodrážka, ale svojimi ilustráciami prispel do nej i Ján Hála a Martin Benka. V časopise prevažoval folklór, nová i staršia básnická a prozaická tvorba, ale vzdelávaniu a zábave detí slúžila i vecná literatúra (memoáre, vlastivedné, historické a iné články).

Včelka vychádzala raz mesačne okrem školských prázdnin vo veľkosti malého zošita tlačou Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku v Martine. S veľkým záujmom o časopis rástli aj vyššie nároky na jeho grafickú podobu a obsahovú náplň. Po dvoch rokoch existencie časopis Včelka od ročníka 1927/1928 premenovali na Slniečko.

Ako dostal časopis názov Včelka? Nuž, vybrali ho z 84 návrhov čitateľov mesačníka Dorast a študentov martinského gymnázia. Traja sa zhodli v názve Včelka a jeden z nich – Jožko Országh o tom takto napísal: „Prial by si, aby sa časopis volal Včelka, preto, lebo včelka nosí do úla med, a tento časopis tiež bude nosiť pre deti med. Med, ktorý nosia včely, je sladký a užitočný, ale med, ktorý bude nosiť časopis, bude užitočnejší.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VČELKA z roku 1925, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu VČELKA  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla VČELKA zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *