Úplně první číslo časopisu PIONÝR – 1.ročník – 1953-54

První číslo 1.ročníku časopisu PIONÝR z roku 1953-54 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Arthur. Veliké díky!

V tiráži zápatí předposlední strany můžeme číst: PIONÝR – zábavný a naučně-populární měsíční Ústředního výboru ČSM pro mládež od 10 do 15 let. – Řídí redakční rada. – Technická redaktorka Milada Santarová. … Cena jednotlivého čísla 1 Kčs. ..“ Časopis vycházel jako měsíčník v rozsahu 24 stran.

Abych zasadil první číslo PIONÝRA do tehdejších reálií, připomínám, že 1. června 1953 byla provedena utajovaná měnová reforma, která znehodnotila úspory téměř všech obyvatel Československa. V reakci na ni proběhly první větší protikomunistické protesty při nichž byli (v Plzni) zastřelení dva demonstranti.

Ti z čtenářů, kteří pamatovali časopis VPŘED z doby, kdy jej vedli Foglar s Burešem, museli být zářiovým obsahem nového časopisu PIONÝR zklamáni. Ale raději posuďte sami : -)

Úvodník nového časopisu napsal Dr. Václav Křístek – náměstek ministra školství a osvěty:

„Vy, chlapci a děvčata, už na to pamatovat nemůžete! Vždyť to bylo dávno, v první republice, kdy ještě u nás měli moc fabrikanti a velkostatkáři, bankéři a jiní vykořisťovatelé pracujícího lidu. Ale zeptejte se svých rodičů nebo svých vedoucích a ti vám budou vyprávět, jak žila naše mládež, před osvobozením naší vlasti Sovětskou armádou. Nebyla to doba nijak radostná  …“

V době, kdy vyšlo 1. číslo časopisu PIONÝR a opěvovalo Čínskou lidovou republiku, bojovali čínští vojáci na straně komunistů v korejské válce.

Wikipedia ohledně založení Pionýrské organizace uvádí: „Již v roce 1948 bylo komisemi mládeže KSČ založeno několik pokusných pionýrských oddílů a letních pionýrských táborů. Dne 8. září 1948 schválil Ústřední výbor KSČ vznik „Pionýrské organizace Junáka” (POJ) a pro její budování v praxi ustanovil komisi, které vytyčilo úkol vybudovat do I. sjezdu ČSM miliónovou organizaci mládeže a rovněž rozhodlo „vytvořit pionýrské oddíly Junáka na školách II. stupně, v nichž by se do sjezdu sdružilo 100 000 pionýrů“. V prosinci 1948 a v lednu 1949 proběhla školení pro funkcionáře pionýrského hnutí. Výběr frekventantů prováděly okresní a krajské výbory KSČ. V roce 1949 na slučovací konferenci mládeže byla Pionýrská organizace Junáka 24. dubna oficiálně založena. Skupiny a její oddíly mohli zakládat pouze členové Československého svazu mládeže z pověření Krajského výboru ČSM.

Časopis PIONÝR začal vycházet v roce 1953. Štefan Švec ve své knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) uvádí:

„V prvních ročnících měl časopis částečně ideologický obsah, tiskl sovětskou beletrii, agitační články apod., už v polovině 50.let se ale situace měnila (už v roce 1955 např. časopis tiskl vybrané texty Jaroslava Foglara). V 60.letech se z PIONÝRA stal moderní, zábavný a pestrý časopis pro starší děti. “

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PIONÝR v letech 1953-54, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu PIONÝR  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla PIONÝR  zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *