TOTEM – 1.ročník – 1923

Dnes archivované číslo časopisu TOTEM z roku 1923 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval jako svůj „vstup do knihovny“ Dodýš. Veliký dík!

Dodýš spolu s časopisem poslal i základní informaci podloženou jeho historickým pátráním:

Podtitul zněl „časopis Sdružení Zálesáků v republice Československé (American Scouting)“. Vycházel v roce 1923 ve formátu větší A5, v ročníku I. vyšlo 10 čísel. Poté zřejmě zanikl. Redaktorem byl J. Josef, starosta S. Z. (tj. Sdružení Zálesáků). Vkusnou grafiku zpestřovaly drobné kresby a linoryty. Obsah se příliš nelišil od tehdejšího skautského a woodcrafetrského tisku. Zajímavostí je, že již v roce 1922 vycházel péčí „III. sboru S. S. Dětí Přírody“ stejnojmenný časopis za redakce vůdce sboru Jiřího Skůčka. Zjevně se jedná o přímého předchůdce pozdějšího Totemu, protože řada jmen přispěvatelů se shoduje. Časopis zřejmě není dostupný v žádné veřejné knihovně.

TOTEM vycházel měsíčně. Cena Kč 2,–. Předplatné na celý rok Kč 22,–, na půl roku Kč 12,–. Vydává Sdružení Zálesáků v RČS. Redakce, administrace a expedice: Praha Michle, Havlíčkova 239. Expedice pro knihkupce a prodejny: B. Špinka, Vinohrady, Korunní tř. čís. 49. Tiskne V. Brettschneider, Praha-Michle. V tiráži čísla 1 dále údaj: Vychází 10. každého měsíce. Vydavatel J. Skuček.

Jednotlivá čísla označena Měsíc vran, trávy, sazenic, růží, blesku, plodů a lovu, padajícího listí, nálad, dlouhých nocí. Čísla měla po 16 stranách včetně dvojčísla. Existuje čtyřstránkový titulní list s obsahem, na titulním listě údaj Ročník I. Rok 1923. Rozměr 16×24 cm.

Z jiných zdrojů: Splynutím E. T. Setonových Skautů a Dětí Přírody vzniká Sdružení zálesáků R. Č. S. Vydávali časopis Totem, který však zanikl. Nyní chystají vydávat časopis Mohykán. (Plamen roč. I., str. 106, 1924).
Ve Zpravodaji sběratelů mládežnických odznaků č. 7 je uveden jako pramen časopis Totem roč. 1 č. 1 a Totem roč. 1 č. 1–9. Existovaly tedy možná dva časopisy tohoto jména (? – viz níže). Ve Zpravodaji č. 12 je mezi prameny uvedeno Totem roč. I – 1923. Ve Zpravodaji č. 22 je uveden jako časopis „Sdružení zálesáků v RČS“.
List „Totem“ počíná vydávati Družina skautů „Děti přírody“. Je litografovaný, ale úpravou vyrovná se dobře tištěnému. Obsahuje články ze skautské praxe: Náš zákon – programové prohlášení. Totem. Výrobky z lesa. Věšák na svítilnu. Stojan na knihy. Indiánské obrázkové písmo. Rediguje Jiří Skůček. Cena čísla 2 Kč. (Skaut Průkopník roč. II., str. 164, říjen 1922)

Časopis TOTEM okrajově zmiňuje i Štefan Švec v knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na straně 671-672:

MENŠÍ ČASOPISY SPOLKŮ A ORGANIZACÍ. Celou řadu marginálních a regionálních titulů vydávaly velké dětské, mládežnické či např. tělovýchovné organizace jako Sokol, Junák, Orel atd. a také jejich odnože, např. různé junácké organizace, založené paralelně k početně nejsilnějšímu svojsíkovskému skautingu.
Mezi menší junácké časopisy tak patřily např. BOJ (1934-1936), JUNÁCKÁ STRÁŽ  a JISKRY Z OHNĚ (oba 2. polovina 40. let 20. století), JUNÁCKÝ ŠTÍT (1945-1947), SMEČKA VOLÁ (1945-1947) a OHEŇ (1947-1948) – všechny jako časopisy katolických Skautů Liliového kříže; NAŠE HNUTÍ (1935-1937) a navazující KATOLICKÝ SKAUT (1937-1938) jako časopisy moravskoslezských katolických skautů; DĚTI SVOBODY (1919, vyšlo jen 5 čísel), časopis skautů Psohlavců; HLASATEL (1946-1948), časopis Ligy československých woodcrafterů a rovněž woodcrafterská LESNÍ MOUDROST (1924, vyšlo jediné číslo); PŘÍRODĚ BLÍŽ (později HLÍDKA SKAUTŮ A SKAUTEK DTJ) (1945-1947); JUNÁCKÉ LISTY (1925), brněnský týdeník pro skauty; KAPITÁNSKÁ POŠTA (POŠTA HVS) (1945-1948, 1968-1970), časopis Skautů-vodáků; časopisy TOTEM (1923) a MOHYKÁN (1924), vzniklé po splynutí E. T. Setonových Skautů a Dětí Přírody do Sdružení zálesáků republiky Československé; NA STRÁŽ!, (1920-1921), časopis Spojených sborů sokolských junáků; měsíčník Skautů volnosti PLAMEN (1924-1929); PRAŽSKÝ SKAUT (1931-1934) a na něj navazující SKAUTING (1935) pro pražské členy Svazu junáků skautů; SKAUT (1920-1921) a SKAUTING (1921-1924) obce čsl. Baden-Powellových skautů; SLUNCE (1927-1929, 1931-1932), list socialistického woodcraftu; VATRA (1922-1929, 1934), měsíčník Zálesácké ligy Československé – Psohlavců.
Jako příklady dvou dalších titulů, vydávaných spolky a organizacemi, můžeme jmenovat např. měsíčník NÁŠ DOROST (1921-1942, 1948), vydávaný Svazem Dělnických tělocvičných jednot a jejich vlastní skautskou organizací, případně brněnský týdeník MLADÝ VOJÍN (1921-1926), vychovávající děti v idejích Armády spásy a připravující je na činnost v této organizaci.
Dětské organizace vydávaly rovněž periodika pro vedoucí a činovníky svých dětských kolektivů. Tyto tituly (např. VEDOUCÍ PIONÝRŮ aj.) nebyly určené dětem, přesto se dějin dětských časopisů dotýkají, neboť často obsahovaly návody k dětské činnosti, výtvarný doprovod určený dětem atd.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu TOTEM z roku 1923, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu TOTEM  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu TOTEM zde >>>

3 Responses to TOTEM – 1.ročník – 1923

 1. tom s napsal:

  Časopis nezanikl tak úplně… Pod názvem Totemová deska a s podobným vzhledem jej vedl Jiří Skůček ještě v roce 1927.

 2. Břetislav Raška napsal:

  Časopis je dostupný nejméně ve dvou veřejných knihovnách.

  Časopis Totem byl původně časopisem Sdružením skautů Dětí Přírody založených Janem Josefem asi roku 1920. Splynutím Setonových Skautů a Dětí Přírody vzniká Sdružení zálesáků R.Č.S. Starosta Josef byl v mnohém ovlivněn Seifertem a jeho propagací woodcraftu v rámci Federace Čsl. skautů, jíž byly obě organizace členy. Vydavatelem a grafikem časopisu Totem byl ostatně Jiří Skůček, bývalý redaktor časopisu Psohlavec a později také člen Zálesácké Ligy Československé. Josefova organizace měla mnohé významné členy a přispěvatele časopisu, např. Gézu Včeličku, pozdějšího redaktora Trampa, který v té době vedl kmen Seminolové (z něj koncem roku 1922 odchází Míla Vavrda, Franta Pazderník a Alois Růžek do ZLČ). Obě organizace tedy byly navzájem velmi propojeny.
  Totem měl štěstí na výborného grafika, bohužel však vyšly pouhé dva ročníky (oba označeny jako ročník I.) Kolik vyšlo barevných čísel časopisu pod hlavičkou Dětí Přírody nevíme, doposud bylo nalezeno pouze č. 2, ručně psané a rozmnožené hektograficky s barevnou (zřejmě ofsetovou) obálkou. Další ročník 1923/1924 je již tisknut ofsetem V. Brettschneiderem v Michli. Vychází 10 čísel s obálkou na barevném papíře. Grafická úprava i obsah článků je minimálně srovnatelná s Vatrou. Obsah je čistě woodcrafterský s množstvím překladů z němčiny a angličtiny.
  V posledním čísle píše redakce, že jsou vysoce ztrátoví a musí ukončit vydávání časopisu. Některé prameny uvádí, že v roce 1924 vyšlo ještě jedno číslo časopisu pod názvem Mohykán, ale doposud to nebylo možné potvrdit ani vyvrátit. O rok později umírá Jan Josef a organizace po smrti ideového vůdce postupně zaniká, členové vstupují pod vedením náčelníka Relicha ke Skautům DTJ a do Spojených sborů junáků skautů, kde vychází (1927) zpravodaj Totemová deska, se stejnou grafickou úpravou.

  https://www.thewoodcraft.org/wiki/index.php/Totem_(%C4%8Dasopis_Sdru%C5%BEen%C3%AD_Z%C3%A1les%C3%A1k%C5%AF)

  • tom s napsal:

   Vážený pane Raško, to je opravdu hezké, že umíte používat tlačítka Ctrl+C, ale vůbec si nevzpomínám, že by jste se obtěžoval zeptat autora článku, jestli mu to třeba náhodou nevadí. To, že uvedete zdroj, zdaleka neznamená, že je automaticky vše v pořádku!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *