PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: VLAŠTOVIČKA

VLAŠTOVIČKA – 8.ročník – 1948-49

8.ročník časopisu Vlaštovička upravil SatokVeliký dík!

Tento ročník se v mnohém změnil. Časopis byl stále čtnáctideníkem. Tak jak se situace změnila na politické scéně, tak také Vlaštovička se musela přizpůsobovat této době. I když redakce v posledním čísle avizovala, že další ročník vyjde po prázdninách, tak toto byl poslední ročník.

V prvním čísle seznámila čtenáře s náplní tohoto ročníku.

V každém čísle upozorňovala redakce na materiál, jaký bude obsahovat příští číslo a bude v souladu s osnovami ve vyučování.

Na pokračování vycházel příběh o Veršovníčkovi, Malovánkovi a Zpívalce jehož autorem a také ilustrátorem byl Jaroslav Lukeš. Narozen 6.1.1910 v Litvínově, zemřel 11.3.1993 v Brně. Profesor průmyslové školy, autor loutkových her, ilustrátor dětských knih. Příběh vyprávěl o třech dětech narozených ve třech vesnických rodinách ve stejné době. Tři rodiny chtěli mít děti, které by byly něčím vyjímečným,aby jim sousedé říkali: „Vy máte vyjímečné dítě“. Když se jim potom narodili dva kluci a jedna holka byli rodiče rádi až do doby kdy měly děti mluvit. Oni ale nikdy normálně nemluvily. Chlapci, z nichž Veršovníček odpovídal stále ve verších a druhý Malovánek stále jen maloval. Dívka Zpívalka pro změnu zase zpívala. Sousedé sice jim říkali, že mají vyjímečné děti, ale rodiče byli nešťastní. Ve škole se kluci i dívka vyhýbali spolužákům, protože pro ně byli nějací divní. Spolužáci se jim posmívali. Tak si řekli, že je děti nemají rádi a rozhodli se odejít. Cestou potkali cirkus, se kterým začali putovat. Se svými vlastnostmi pak v cirkuse vystupovali. Až dojeli do vesnice. Tam hospodáři sháněli pomocníky na sklizeň řepy. Cirkusáci jim pomohli řepu sklidit. Pak pomohli ještě ve městě v továrně. Děti ale najednou onemocněly. Když je paní principálova vykurýrovala, tak najednou začali všichni tři normálně pěkně česky mluvit. Tak se rozhodli, že pojedou domů k rodičům.

Tento ročník se čím dál více politizoval. Ukazoval dětem život v Sovětském svazu a připomínal jeho různá výročí. Z domácích událostí připomínal dětem pětiletý plán na obnovu republiky. Prostor byl věnován i úderkám ve školách.

Prostřední dvoustrana, vždy v lichém čísle, byla věnována jednomu měsíci, obsahovala povídku nebo výňatek z románu . Obrázky, které nakreslila Alena Ladová, se vztahovaly ke zvykům v daném měsíci.

Nechyběly ani pohádky, povídky a příběhy, básničky, které byly vždy hlavním obsahem pro čtenáře. Psala sem řada českých autorů . Vlaštovička se musela ovšem hodně orientovat na zveřejňování sovětské literatury.

Zajímavou stránkou byl kreslený obrázek – Vlastivědný náčrt. Trochu připomínal vpředovskou obrazovou školu.

A nechyběly pravidelné rubriky Kutilové do práce, Vzpomínáme, Naše zprávy, různé soutěže a hádanky,krátké kreslené příběhy, a Mirek s Věrkou ve své rubrice Milá děcka, chlapci i děvčata.

Na závěr školního roku se redakce Vlaštovičky se rozloučila s dětmi na prázdninové dva měsíce. Psala, že se zase po skončení prázdnin, opět sejdou nad stránkami časopisu. První číslo vytisknou již v srpnu, aby na své čtenáře již čekalo na školních lavicích. To se však již nestalo. Vlaštovička přestala vycházet, tak jako řada dalších časopisů, vycházejících před rokem 1948.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VLAŠTOVIČKA z roku 1948-49, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu VLAŠTOVIČKA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu VLAŠTOVIČKA zde >>>