PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: ÚSMEV

Diamantový časopis ÚSMEV – 1.ročník – 1929-30

Dnes publikujeme premiéru a hneď aj kompletný ročník slovenského časopisu ÚSMEV, vychádzajúceho iba v dvoch ročníkoch v rozmedzí rokov 1929 – 1931.  

Aký bol dôvod na základe ktorého som zvolil názov dnešného príspevku? Je to cena 1. ročníka, za ktorý ho ponúka nemenovaný antikvariát na Slovensku a ktorá sa rovná hodnote 5 mm diamantu s certifikátom. Jedná sa o sumu 1000 € (cca 26 000 Kč).

ÚSMEV s podtitulom Slovenský časopis pre školskú mládež vychádzal vždy 5. deň v mesiaci okrem prázdnin. Teda 10 čísel po 1 Kčs. Rozmery titulu boli 26 x 22 cm. Riadila ho M. Matejovská s redakčným kruhom a o vzhľad a úpravu sa staral profesor Ľ. Fulla. Zaujímavosťou bolo, že pri odbere 5 čísel do školy bolo jedno zdarma.

Jednotlivé ročníky, ktoré vyšli:

  • ročník (1929-30) 10 čísel po 16 stranách
  • ročník (1930-31) 10 čísel po 16 stranách

Vychádzal teda od 5. septembra 1929, zanikol v júni 1931.

Nedalo sa nevšimnúť si reklamu prebiehajúcu v novinách SLOVENSKÝ UČITEĽ z roku 1929, ktorý vydával Krajinský učiteľský spolok na Slovensku.

O to zaujímavejšia bola rozsiahla antikampaň zverejnená v novinách SLOVÁK a TRENČAN, namierená proti tomu to časopisu.

Citujem doslovne z novín SLOVÁK z 11.septembra 1929:

Časopis, ktorý treba z rúk našich detí vyhodiť

Po tieto dni vyšiel nový časopis pre deti. takzv. „Úsmev“. Časopis vydáva „Štátne nakladateľstvo“, filiálka v Bratislave. Teda to Štátne nakladateľstvo ktoré sa ešte len pred rokom volalo a písalo „Statnie nakladateľstvo“. časopis riadi M. Matejovská s redakčným kruhom Úpravu časopisu vedie profesor Fulla.
Dľa prošpektu, priloženého k prvému čí­slu tohoto časopisu, „Úsmev“ má byť vraj slovenským časopisom pre slovenskú mlá­dež, ktorý v čiasti (sic!) zábav.-poučnej bude prinášať žiactvu bohatý obsah slovesný od chýrnych spisovateľov a spisovateliek.
(Doslovne tak!) Ďalej má byť nevyčerpateľ­ným prameňom zábavy a poučenia školskej mládeže doma aj v škole. Jako doplnok „četby“ v škole znamená vraj uľahčenie práce učiteľov. Preto doporučuje sa hromadný odber časopisu správam škôl pre žiactvo jednotlivých tried v záujme hromadného použí­vania v hodine četby, preto vraj dáva sa na každých 5 výtiskov jedno číslo zdarma. Časopis úfa, že nájde patričné porozumenie v učiteľstve a v celej školskej verejnosti a četný odber v každej našej škole.
Toľkoto a takto hovorí o sebe nový časopis pre deti „Úsmev“. Citujeme to doslovne. Po prečítaní časopisu môžeme však zistiť: Časopis „Úsmev“ nie je nijaký slovenský časopis pre školskú mládež, pre slovenské deti a pre slovenské školy, ale je to akási fušerácka slátanina českých učiteľov učiacich na slovenských školách, ktorá slátanina nie je ani slovenská, ani kresťanská, ani pedagogická. Nemá to ani päty ani hlavy a pani redaktorke Matejovskcj (prečo nie Matějovskej?), českej učiteľke v Bratislave treba by bolo odňať učiteľský diplom, keďže nemá ani poňatia o pedagogii, o detskej duši a o detskej literatúre vôbec.
V časopise „Úsmev“ vidíme samých českých autorov, ako pisateľov článkov. Autori títo usilujú sa síce písať slovensky, ale je to taká neliteráma. kosrbadá a škaredá slovenčina, že deti naše, ktoré majú ešte nepokazený rečový smyseľ, čítaním „Úsmevu“ materinskú reč svoju rozhodne si len zkazia! V texte nájdeme i takéto nemožné vety: „Pri tom však mala Pika srdečne rada a často mu hádzala kúsky od svojho jedla ustupujúc vždy úctive, keď sa Pik priblížil viac ako sniesol jej strach.“Čo riadok, to previnenie sa proti našej krásnej slovenčine. Je tam i takáto reč: „zdálo sa“ vetrík čochvíľa dú­chajúci“, „hlídajú ich chlapci“, „naši podárkovia“, „najmenšími záujemci“ atď. Slávny redakčný krúžok tohoto časopisu slovensky teta vôbec nevie a nepozná ani ducha slovenskej reči. Po stránke obsahovej časopis je na najnižšej úrovni medzi časopismi pre deti vychádzajúce na Slovensku. Literárnej hodnoty nemá ani za necheť. Je to, ako sme už povedali nahodile spracovaný plátok nepatriaci do rúk slovenských detí.
Upozorňujeme preto pánov učiteľov, katechétov a rodičov, ktorí na dobré a osožné čítanie deti ešte niečo dajú, aby nový časopis „Úsmev“ obchádzali a deti pred ním vystríhali. Ba povieme to do prosta: časopis „Úsmev“ treba vyhodiť zo slovenských škôl a zo slovenských domácnosti.
Úprava časopisu je biedna, nevkusná, neumelecká, bez výchovnej tendencie a cibrenia krasocitu detí! Obrázky, ktoré donáša „Úsmev“ nehodia sa vôbec do časopisu pre deti — iba ak pre deti komunistické, nakoľko komunizmus pestuje tento smer a spôsob kreslenia. Škoda, že sa profesor Fulla poži­čal na úlohu „upravovateľa“ „Úsmevu“.
Ale najlepšie bije do očú chudoba „Úsmevu“ tak po stránke vedeckej ako ozdobnej, keď časopis „Úsmev“ porovnáme s časopisom „Priateľ Dietok“, ktorý vydáva správa františkánov v Bratislave a rediguje P. Libor J. Mattoška. Popri bohatom a umelecky upravenom časopise „Priateľ Dietok“ babrásky „Úsmev“ celkom zmizne. Ak „Úsmev“ bol na to stvorený, aby konkuroval s časopisom
„Priateľ Dietok“, no, náš pekný a milý „Priateľ Dietok“ nemá sa čo obávať tejto konkurencie.
„Úsmev“ chce vraj vychovávať smejúce sa deti a nasledovne vypestovať zaiste i akúsi sektu smejúcich sa ľudí avšak my by sme povedali, že miesto smiechu, ktorý usiluje sa „Úsmev“ z deti vylúdiť, nad týmto časopisom mali by deti naše skôr zaplakať. Neviem si vysvetliť ako mohol Slovenský Učiteľ, úradný to organ Krajinského učiteľského spolku tento časopis odporúčať!

Časopis aj napriek patronátu výtvarníka Ľudovíta Fullu pôsobil ilustrátorsky skôr skromnejším dojmom. Prevládali v ňom hlavne rozprávky, niekedy nejaká básnička, prípadne pesnička. Hneď od prvého čísla v ňom začala vychádzať rozprávka F.Mareša – NA MESIAC, ktorá ho sprevádzala celým ročníkom.

Pre staršiu mládež z času na čas vychádzali zaujímavosti a novinky z oblasti vedy a techniky.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ÚSMEV z let 1929-30, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu ÚSMEV– kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu ÚSMEV zde >>>