PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: SRDÍČKO

SRDÍČKO – 1. ročník – 1932-33

Dnes archivovaná čísla časopisu SRDÍČKO z let 1935-36 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jaroslav P. Veliký dík za první ročník tohoto časopisu!

SRDÍČKOČASOPIS MALÝCH – tento poditul je uveden na prvních dvou číslech. Na čísle 3 je už napsáno SRDÍČKOKRÁSNÉ ČTENÍ PRO MALÉ. Týdeník, který vycházel v letech 1932-1942 – mimo prázdniny. Odpovědným redaktorem 1.ročníku byl Bohumil Schweigstill (*1875 +1964) a ilustrátorem akademický malíř Cyril Kotyšan (*1899 +1978).

V tiráži časopisu je uvedeno: SRDÍČKO, ročník I., rok 1932—1933. Rediguje B. Schweigstill. Cena jednotliv. čísla o 12 str. KČ 1.—. Časopis vychází 14denně a předplácí se za Kč 22.— na celý rok i s poštovným. — Nakladatel a odpovědný redaktor Jos. R. Vilímek. Redakce a administrace v Praze, Spálená 13. — Tiskem Jos. R. Vilímka v Praze. — Užívání novinových známek povoleno pod čís. 186.286-VII.-32.“ Časopis byl číslován průběžně a i když se v tiráži píše o ceně za 12 stran, každí číslo mělo stran 16.

Pár slov k nezaměnitelnému ilustrátorovi SRDÍČKA – Cyrilu Kotyšanovi (*1899  +1978) – převzatých z webu věnovanému tomuto malíři:

Cyril Kotyšan ilustroval především knihy pro děti, nejvíce pro nakladatelstvích J. R. Vilímek v Praze. Jeho nejrozsáhlejším dílem jsou kresby pro časopis Srdíčko, který vycházel v letech 1932 – 1942. Tvořil žánrové pohlednice, kterých namaloval velký počet. Populární byl například jeho soubor pro Československou obec sokolskou, pohledy s vánoční tématikou a velikonoční pohledy. Na vánočních pohlednicích a přáních zobrazoval především zimní krajinu, děti nebo dobovou vánoční idylu. Některé jeho pohlednice vycházely ještě v 50. letech minulého století. Během komunistickému režimu byl označen za buržoazního umělce, bylo mu téměř znemožněno vykonávat dále svou profesi a ve zralém produktivním věku byla tak jeho kariéra násilně ukončena. …

Štefan Švec – ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989), strana 550:

„Bohatě vypravený, celobarevný, ilustrovaný týdeník tiskl pohádky, říkanky, loutkové hry a hádanky o soutěž s knižními odměnami (v jediné pravidelné rubrice „Oříšky pro louskání – pro radost a zasmání“) pro mladší děti. Časopis programově publikoval radostné, optimistické texty: „… veselé, rozmarné; žádné bolesti a trudy!“ Pravidelné místo v něm měly příběhy či loutkové hry o Kašpárkovi od různých autorů, často od jeho propagátora a autora divadelních kašpárkovských her, redaktora časopisu B.Schweigstila.

V titulu se líbivost mísila s ,,přehnaným vemlouváním se a vtíravou sentimentalitou“. Jeho obsah nebyl náročný, pojetí se dá označit za spíš konzervativní, časopis však dosáhl solidního komerčního úspěchu.

Dobová kritika ho nehodnotila příliš pozitivně: „Srdíčko (…) podřizuje se zálibám dětí bezvýhradně a jeho obsah je ve znamení líbivosti a konvence. Série básniček, v nichž se pod primitivní formou lidové poesie skrývá často bezradnost, postrádá básnické hodnoty. Pohádky neprokazují vnitřní ukázněnosti klasických pohádek, podle nichž jsou tvořeny, a neprojevují snahy o tvůrčí úsilí. Stejně i příběhy ze života dětí nám předvádějí věčně stejné, šablonovité postavy, které ostře kontrastují s pestrostí typů dětských, s nimiž se setkáváme v denním životě. Ilustrace, prováděné v jednotném stylu, jsou sice výtvorem zručného kreslíře, ale jejich neproměnná tvářnost v komposici a koloritu svědčí o výrazové schematičnosti. K tomu přistupuje i nevkusná, plakátovitě pestrá reprodukce.“

V 1. a 2. čísle vyšel na poslední straně veršovaný komiks POTRESTANÁ MLSNOTA (číslo 1) a KOZLÍK A KÁMEN (číslo 2). V dalších číslech se komiks už neobjevil. Ani u jednoho z obrázkových příběhů není uveden autor a nepodařilo se mi jej vypátrat ani v jinak vševědoucích DĚJINÁCH ČESKOSLOVENSKÉHO KOMISKU 20. STOLETÍ od Tomáše Prokůpka, Pavla Kořínka, Martina Foreta a Michala Jareše.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SRDÍČKO z let 1933-33, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SRDÍČKO  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla SRDÍČKA zde >>>