PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: SEVERKA

SEVERKA – 18.ročník – 2006

Dnes archivovaná čísla časopisu SEVERKA z roku 2006 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval NELL1967. Veliký dík!

V tiráži časopisu je uvedeno: „Vydáva Trampské združženie SEVERKA pre vlastnú potrebu. Jilemnického 23/15, 036 01 Martin, č.účtu: ČSOB 4001820527/7500. Kontaktná adresa redakcie: SEVERKA – vydavateľstvo tlače, Adalbert D´Ady Mezei, Hronsecká cesta 36, 976 31 Hronsek. ŠŠéfredaktor a grafická úprava: Adalbert Mezei (D’´Ady), Redakčný kruh: kažždý, kto priložží ruku k dielu. Elektronická poššta a web: severka@nfo.sk, http://severka.nfo.sk. Objednávky prijíma: redakcia SEVERKY“.  Časopis vycházel v rozsahu 28 stran.

„Příležitostně vycházející trampská Severka byla poprvé vydána v roce 1989, v době před listopadovými událostmi. V 70. a 80. letech na trampský tisk nebyla redakce ani papír, a nemohl oficiálně vycházet. A tak SEVERKA začínala jako samizdat. Později bylo založeno trampské sdružení Severka, pod jehož jménem vycházel časopis oficiálně.
V roce 2003 bylo vydáno 50. číslo časopisu. U příležitosti 15 let si činnost spolku si existenci SEVERKY časopis připomněl slovy  kamaráda Starce: „Ano, SEVERKA vychází již 15 let. Apropos, nevím, jestli někdy ve více než 80-leté historii trampingu, byl nějaký tramp – nebo alespoň příbuzný – časopis publikován tak dlouho bez přestávky. No, když už o tom mluvíme, víte vůbec, že : * zatím bylo vytištěno 52 čísel (první rok měl pouze 2 čísla a v době redakční krize – 1996-1999 – byly publikovány pouze dvě, v uvedeném případě tři čísla ročně) * čísla 3/97 a 4/97 nebyla vytištěna a výrobky pro ně určené dosáhly 1/98 (jsou určeny ke konzultaci v elektronické podobě na internetu) a na přelomu let 1999 a 2000 byly zveřejněny dvě číslice (čtyři a jedna dohromady) * redakční rada se přestěhovala z Martina přes Košice do Hronseku“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SEVERKA z roku 2006, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SEVERKA  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla SEVERKY zde >>>