VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

 

Tag Archives: RAJSKÁ ZAHRÁDKA

Poslední ročník časopisu RAJSKÁ ZAHRÁDKA – 52.ročník – 1942-43

Dnes archivované čísla časopisu RAJSKÁ ZAHRÁDKA z roku 1942 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jaroslav Pr. Veliký dík!

Časopis RAJSKÁ ZAHRÁDKA vycházel v letech 1892 – 1942. Zprvu měl podtitul „obrázkový časopis pro mládež„, v letech 1930-31 „nejstarší časopis pro katolickou mládež v Čechách“ a v posledním ročníku (dnes archivované číslo) vycházel bez podtitulu. U založení časopisu byl řídící učitel Václav Špaček, který z Počátků vydával časopis prvních sedm let. Od roku 1899 až do jeho zániku byl časopis v režii vydavatelů a knihkupců Václava Kotrby mladšího a Václava Kotrby nejmladšího (vydávali zejména katolickou literaturu).

Ročník 52. (1942) vydával Václav Kotrba nejmladší a za redakci odpovídala Pavla Herynková. Časopis měl rozsah 16 stran, stál K 1,2 a měl v plánu vycházet 10x do roka.

Jako každý časopis vycházející v Protektorátu Čechy a Morava, musela i RAJSKÁ ZAHRÁDKA vyjadřovat loajalitu k Říši – viz fotografie a popisek na titulní straně dnes archivovaného čísla, či článeček HITLER-JUGENT (HJ) POZNÁVÁ SVOU VLAST.

Když zahájilo svou činnost Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, informovala RAJSKÁ ZAHRÁDKA :

„Až do nedávná byla větší část české mládeže buď ponechávána sama sobě, nebo byla vedena špatně. Byla tak připravována o skutečnou radost ze života, kterou poskytuje mládí. Nebylo jí – až na malé výjimky – popřáno ušlechtilých zábav, při nichž by se mohla tělesně i duševně zotavovali a zároveň poznávati krásy přírody i života a seznamovati se při tom s vědomostmi pro život nutnými. Neměla také příležitosti, aby seznala ušlechtilé pospolitosti a mohla zápoliti mezi sebou v ušlechtilých činech a statečnosti k radosti své i svých rodičů, za moudrého řízení starších kamarádů a vychovatelů. …“

Po válce bylo „Kuratorium“ pochopitelně zavrženo a byl ustanoven jednotný Československý svaz mládeže. Troufám si tvrdit, že po roce 1948 lze obdobně laděné články najít téměř ve všech časopisech pro děti a mládež. Totalitní režimy se chovají podobně, je jedno jak se oficiálně jmenují.

Dvorním kreslířem RAJSKÉ ZAHRÁDKY byl Jan Fischer, jehož nezaměnitelný styl vynikl už v MLADÉM HLASATELI (od května 1941 zakázaném).

K. J. Baby (RNDr. Josef Kratochvil *1915 +2001, „Baby“ byla jeho skautská přezdívka) psal pro RAJSKOU ZAHRÁDKU, stejně tak pro ANDĚLA STRÁŽNÉHO. J. K. Baby byl pozoruhodnou osobností. Mimo své přírodovědecké a pedagogické aktivity byl za války spojkou mezi partyzány a podzemním hnutím, pilně psal příručky, knihy i povídky, v roce 1951 ilegálně přešel na západ …

Mravoučná próza i základní katolické atributy tvořily páteř časopisu i v posledním roce jeho existence.

Na poslední, 16.straně RAJSKÉ ZAHRÁDKY vycházel komiks, který psal Jaroslav Mácha (*1892  +1971) a kreslil Dr. Jan Fischer (*1907  +1960) – nejznámější první kreslíř Rychlých šípů.

U předchozích článků o RAJSKÉ ZAHRÁDCE jsem citoval Štefana Švece z jeho knihy ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989), kde věnuje titulu RAJSKÁ ZAHRÁDKA strany 500-503. Aby nebylo citaci nutno vyhledávat na webu, uvádím ji znovu:

„Pražská Rajská zahrádka byla do roku 1918 jedním z nejrozšířenějších domácích dětských časopisů. Byla určena dětem všech věkových stupňů. Zaměření jejího obsahu bylo konzervativně katolické a proti např. Andělu strážnému výrazně chudší.
Vedle mravoučné prózy a poezie a vzdělávacích článků převážně o církevních reáliích časopis tiskl modlitby a náboženské a lidové písně. Stálou rubrikou byly „Rozmanitosti“ s hlavolamy a hádankami, v 10. letech 20. století se objevila černá kronika pod názvem „Pro výstrahu“ (s drobnými výstražnými zprávami jako Potrestaný nezbeda, Těžký úraz hošíka, Spadl do mlátičky, Výbuchem vojenské patrony zmrzačený hoch, vhodil náboj do kamen, Usmrcen elektřinou apod.). Základem časopisu byla výchovná katolická beletrie, většinou ve formě poezie a drobných prozaických exempel ze života idealizovaných (chudých, skromných, pobožných a štědrých), či naopak démonizovaných (neopatrných, svéhlavých, lakomých) dětí, jejich odměny a potrestání. Od 10. ročníku časopis tiskl delší texty na pokračování. Titul obsahoval i naučné články, většinou životopisy světců, články z dějin církve, ale i architektury či literatury, po roce 1918 rovněž materiály ve slovenštině. Měl v obsahu také např. předlohy pro dětské kresby. Rajská zahrádka se pro svůj rigidně náboženský obsah a špatnou kvalitu ilustrací stávala pravidelně předmětem ostré odborné kritiky (zejména v Úhoru), a dokonce i parodizace. Teorie dětské literatury se od dob Úhoru až do konce 20. století nedokázala srovnat s jejím čtenářským úspěchem. „Literární cena tohoto časopisu nebyla prakticky vůbec žádná, a přitom časopis vycházel ve značně vysokém nákladu a dosáhl dvaapadesáti ročníků. Pro oblast uměleckou i výchovnou představoval brzdící prvek na cestě hledání a rozvoje časopisecké tvorby pro děti v tomto období.“ „Pohádky a příběhy, inspirované vroucím citem lásky k bližnímu a úcty k Bohu a člověku, trpí zřejmě neskrývanou užitkovostí příběhů. Nové formy nábožensko-výchovných povídek tu marně hledáme. Vše tu běží už po léta stejnou cestou, po známkách vývoje ani stopy.“
V roce 1932 došlo po výměně hlavního redaktora k proměně listu ve snaze vydávat jej nadále jako moderní dětský časopis (začaly se objevovat např. fotografie). Tento pokus však nebyl příliš úspěšný.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu RAJSKÁ ZAHRÁDKA z roku 1942, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu RAJSKÁ ZAHRÁDKA – kliknutím na náhled strany: