VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

 

Tag Archives: RADOSTNÉ MLÁDÍ

RADOSTNÉ MLÁDÍ – 4.ročník – 1948

Dnes archivovaná čísla časopisu RADOSTNÉ MLÁDÍ z roku 1948 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Ole L. Veliký dík!

Časopis RADOSTNÉ MLÁDÍ vycházel v letech 1945-1948 jako čtrnáctidenník. První ročník vycházel s podtitulem „noviny našich dětí“ a 2.-4. ročník měl podtitul „čtrnáctideník katolických dětí“. Časopis vydávala Svatováclavská liga v Praze v nakladatelství Atlas. Šéfredaktorem byl Jaroslav Janouch. Časopis byl číslován průběžně. V tiráži časopisu se uvádí doslovně:RADOSTNÉ MLÁDÍ čtrnáctideník katolických dětí, Majitel, vydavatel a nakladatel Svatováclavská liga, Praha IV, Hradčanské náměstí čís. 8. Vedoucí a odpovědný redaktor Jaroslav Janouch. Duchovní rádce Msgre Dr Antonín Stříž. Redakce a administrace Praha IV, Hradčanské náměstí č. 8. Tiskne CAT. Dohlédací pošt. úřad 25. Cena výtisku 3 Kčs, Vychází pravidelně 1. a 15. každého měsíce. Dočasně dvojčíslo vždy  1. každého měsíce. Předplatné 30 Kčs.”

Štefan Švec v knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stranách 494-496 mimo jiné uvádí:

„Katolický čtrnáctideník se poměrně úspěšně pokusil skloubit nové trendy v časopisectví pro děti, které přinesl Mladý hlasatel (včetně např. zakládání čtenářských klubů, tzv. Družin Radostného mládí), se starší tradicí katolických dětských časopisů. Vedle dobrodružné beletrie (Cesta pralesem), tak tiskl beletrii výchovnou (Frantíkovo obrácení), vedle zajímavostí a komiksů pokusy o populárně-naučné materiály s katolickými reáliemi (Nalezení těla sv. Ludmily) a beletrizované historické materiály (o popravě Kozinově, o Kryštofu Kolumbovi atp.). Měl rubriku věnovanou sportu, román na pokračování, stránku pro skauty, tiskl návody k ručním pracím (např. jak si vyrobit stoleček pod rádio), stránku prací čtenářů („Koutek našich dětí“) a „Hádankářský koutek“. Organizoval také soutěže pro čtenáře, např. ve stavbě modelů lodí. Obálka časopisu byla barevná, vnitřek černobílý, často ilustrovaný fotografiemi. Na poslední straně obálky byl kreslený seriál.“

V materiálu Národního muzea, který vznikl v rámci projektu „Dotkni se 20. století!“, se uvádí:

“Ve dnech 21.–25. února 1948 v prosazování zájmů komunistů výrazně pomohla jejich vazba na Revoluční odborové hnutí. Odboráři v tiskárnách odmítali tisknout nekomunistická periodika. Zaměstnanci z elektrických podniků v Praze vyhrožovali vypnutím elektrického proudu redakcím, které by nesouhlasily s politikou KSČ. Ke čtenářům se tak nemohla bez problémů dostávat periodika, která by prezentovala jiné názory na politickou krizi. …

… V únoru 1948 znění zákona č. 101/47 Sb. O postavení redaktorů a o Svazech novinářů umožňovalo komunistům rychlé odstranění všech nepohodlných žurnalistů z novinářského stavu. ..

… Vláda uložila 12. března 1948 ministru informací, aby ihned přikročil k revizi všech povolení k vydávání novina časopisů. …

… Od března do prosince 1948 bylo zastaveno vydávání cca 570 titulů celonárodních i regionálních listů především nekomunistických politických stran. …

A takto oznamovala redakce RADOSTNÉHO MLÁDÍ konec vydávání svým předplatitelům:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu RADOSTNÉ MLÁDÍ z roku 1948, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu RADOSTNÉ MLÁDÍ  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla RADOSTNÉHO MLÁDÍ zde >>>