PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: PŘÍTEL MLÁDEŽE

Nejstarší „časopis“ na tomto webu – PŘÍTEL MLÁDEŽE – 7.ročník – 1829

PŘÍTEL MLÁDEŽE aneb zásoba spisů ku prospěchu učitelů a vychovatelů duchovních i světských z roku 1829 je bezkonkurenčně nejstarším časopisem, který se zatím podařilo na tomto webu archivovat. Veliký dík za digitalizaci patří Jaroslavu P.

PŘÍTEL MLÁDEŽE není přímo dětským časopisem (rozsahem cca 112 stran, absence ilustrací, tématy), ale je zaměřen na ty, kteří s dětmi pracují (stejně jako některé další tituly archivované na tomto webu).  Za nejstarší česky psaný dětský časopis  je považován PRAVÝ VYCHOVATEL DÍTEK vycházející ve Slezsku 1849-50 (který ovšem nelze dohledat a je možné, že se v tomto případě jedná o záměnu s časopisem určený pedagogům) či spíše VČELKA, která vycházela v Humpolci mezi lety 1850–56.

Aby nedošlo k matení čtenářů, upozorňuji, že dnes archivovaný PŘÍTEL MLÁDEŽE nemá žádnou spojitost se stejnojmenným časopisem, který už byl určen přímo pro děti (a podtitulem OBRÁZKOVÝ ČASOPIS PRO ČESKOU MLÁDEŽ) a vycházel měsíčně v letech 1888-89. Vydávali jej bratři Peřinové v Hradci Králové a byl sázen latinkou (ne „švabachem“ jako dnes publikované číslo).

pritel_mladeze_1888

Dnes archivovaný PŘÍTEL MLÁDEŽE vycházel v letech 1823-1848 a jeho autory byli – Jozef Liboslav Ziegler, Maxmilián Millauer, Matěj Josef Sychra, Vojtěch Nejedlý, Magdalena Dobromila Rettigová, Michal Silorad Patrčka. Objevují se zde první teoretické úvahy o literatuře pro děti a četbě dětí a mládeže.

PŘÍTEL MLÁDEŽE má 115 digitalizovaných stran a „otevírá“ jej 72. sonet z Kollárovy básnické skladby SLÁVY DCERA. Na straně 3 je NEJNOVĚJŠÍ NAŘÍZENÍ 11.BŘEZNA 1830, na straně 4 MYŠLENÍ  NÁBOŽNÉHO, VYSOCE UČENÉHO  KNĚZE LUDWIKA Z GRANADY O TOM, CO HORLIVÝ OTEC ČINITI MÁ, ABY DĚTI SVÉ DOBŘE A POČESTNĚ VYCHOVAL, na straně 9 NEBE S TVÝMI ČINY (DOKONČENÍ SVAZKU …), strana 17 MILION, strana 18 O PŘÍPRAVĚ DÍTEK K SVATÉ ZPOVĚDI …, na straně 43  ČESKÉ KLOBOUKY, od strany 44 MLADÝ ROBINSON.

PŘÍTEL MLÁDEŽE „…pod dohlížením cis. král. vrchního školního dozorce v královehradeckém biskupství čtvrtletně vydává Jozef Liboslaw Ziegler,  doktor bohomluvectví, …“

PRITEL MLADEZE_7.rocnik_(1829)_cislo_4_vydavatel

Ve Wikipedii lze dohledat, že Josef Liboslav Ziegler (*1782   +1846) byl český kněz, pedagog, básník, překladatel a vlastenecký spisovatel. Kněžské působení začal jako kaplan v Dobrušce, kde se spřátelil s F. V. Hekem (známý později jako F. L. Věk od A. Jiráska). Období Zieglerova působení v Dobřanech popsal ve vzpomínkové skice NA DOBŘANSKÉ FAŘE Alois Jirásek. J.L.Ziegler přesvědčil přátele z vlasteneckých kruhů, aby si přidávali ke svému jménu druhé, české (proto např. Magdalena Dobromila Rettigová) – zavedl tak tzv. vlastenecký křest. Nutno připomenout, že tehdy byl český pravopis dosti odlišný od současnosti, takže i jeho jméno se psalo Jozef Liboslaw Ziegler. V oblasti pedagogiky přispěl řízením časopisu PŘÍTEL MLÁDEŽE  a v semináři zřídil pro studenty českou knihovnu.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání spisu PŘÍTEL MLÁDEŽE v roce 1829, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledem titulní stránky.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny strany archivovaného čísla PŘÍTEL MLÁDEŽE – kliknutím na náhled strany:

PRITEL MLADEZE_7.rocnik_(1829)_cislo_4