PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: POUTNÍK

POUTNÍK – 1986 – 26. číslo

Dnes archivované číslo časopisu POUTNÍK z roku 1986 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Petr S. Veliký dík!

Už v roce 1945 bylo fungování časopisů zásadním způsobem omezeno. Tisk již neměl být nadále zdrojem příjmu soukromých osob, a proto bylo stanoveno, že jeho vydavateli nyní budou moci být pouze politické strany, společenské organizace a státní instituce. Nová koncepce vycházela z myšlenky, že soukromé a neregulované vydávání tisku dovoluje vydavatelům využívat noviny a časopisy ve vlastním zájmu a nebrat ohled na potřeby a zájmy národa a státu a že navíc otevírá prostor pro uplatnění bezcharakterních žurnalistů. V nových podmínkách neměl již vůbec existovat bulvární tisk, protože jeho cílem je právě maximalizace zisku pro jeho vydavatele. I poválečnou regulací přídělu papíru preferoval režim vybrané periodika či autory. V padesátých letech začali komunisté obzvláště bedlivě hlídat všechny média, včetně časopisů. Vznikla Hlavní správa tiskového dohledu, která formou předběžné cenzury kontrolovala noviny, časopisy, rozhlasové a televizní vysílání, divadelní hry, filmové scénáře, ale třeba i pohlednice a mapy. Během Pražského jara nastalo uvolnění, ale krátce po „bratské pomoci spřátelených armád“, 30.8.1968 vznikl Úřad pro tisk a informace. Všechny časopisy, které byly vydávány mimo oficiální struktury, nutně vycházely v omezeném nákladu a mimo dohled cenzora. Proto lze amatérsky vydávaný POUTNÍK zařadit mezi trampský samizdat, kam jej ostatně zařadil člověk povolanější než já – Vokoun (citace níže).

Dnes archivované číslo má 31 digitalizovaných stran (zdá se, že jedna chybí). Bylo psáno na psacím stroji, kopírováno černobíle, s kvalitou kopií spíše mizernou.

Petr S. nám spolu s digitalizovaným číslem poslal i následující stručnou informaci o časopisu:

POUTNÍK – pravidelný občasník pro trampíky, milovníky přírody a toulání, „pastva“ pro kritiky, radost pro naivky. Vycházel v Praze 1985 – 1987,  cca měsíčně. V č. 26 uvedeni redaktoři Aleš Chvojka – Smrk a Václav Smil – Seladon.

POUTNÍK obsahoval texty písní, oceněné práce ze soutěže Trapsavec, články z historie trampingu, popisy zajímavých míst, upozornění na knihy a koncerty, info o proběhlých či chystaných akcích, poezii a komiks.“

Petr Vokoun Náhlík ve stati TRAMPSKÝ SAMIZDAT (ve verzi z října 2017 pro „trampské číslo“ Studia Ethnologica Pragensia) mimo jiné píše:

„… Nové trampské časopisy, tvořené již další trampskou generací, začaly vycházet v Čechách. V Praze se jako první objevil strojopis bez obálky s hrdým názvem Tramp (1984) jehož vydavatelem byli Viktor Kinský — Jerry a Jana Lokšanová — Potápka z Prahy. Jeho obsah byl jen velmi slabým odvarem někdejšího časopisu Tramp a tak cca po třech číslech přestal vycházet. V polovině 80. let začalo v Praze vycházet několik trampských časopisů — vyšlo pět čísel časopisu Camp (1984–1985), který vydával Václav Smil — Seladon z T. O. Kočovníci v nákladu cca 30 výtisků, třicet tři (!) čísel nejprve strojopisného a poté xeroxovaného časopisu Poutník (1985-87) vydávaného jako měsíčník Unií solitario tj. Alešem Chvojkou — Smrkem, Zelím a později též ve spolupráci s Václavem Smilem — Seladonem. Týřovská legie alias T. O. Šeré zjevy (především David Kohout — Davy a Leoš Suchánek — Trhač) vydala osm čísel xeroxovaného časopisu Týřovský Herold (1986–1987) věnovaných převážně Křivoklátsku, v němž se poprvé objevil legendární komiks „Šeré zjevy“ od Mgr. Jaromíra Friče — Billíčka, otiskovaný později, začátkem 90. let v časopisech Intertramp, Interportýr, Trampský portýr a poté v trampském časopisu Puchejř. Souborně vyšel poprvé v roce 2003 (Avalon o. s.) a podruhé péčí samotné T. O. Šeré zjevy v roce 2011. Jak Poutník, tak Týřovský Herold, byly malonákladové časopisy, putující po určených trasách mezi svými čtenáři — poslední dvě čísla Poutníka dosáhla (díky možnosti xeroxového tisku) nákladu několika desítek výtisků …

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu POUTNÍK z roku 1986, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu POUTNÍK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu POUTNÍK zde >>>