JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

 

Tag Archives: PIONÝR

Úplně první číslo časopisu PIONÝR – 1.ročník – 1953-54

První číslo 1.ročníku časopisu PIONÝR z roku 1953-54 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Arthur. Veliké díky!

V tiráži zápatí předposlední strany můžeme číst: PIONÝR – zábavný a naučně-populární měsíční Ústředního výboru ČSM pro mládež od 10 do 15 let. – Řídí redakční rada. – Technická redaktorka Milada Santarová. … Cena jednotlivého čísla 1 Kčs. ..“ Časopis vycházel jako měsíčník v rozsahu 24 stran.

Abych zasadil první číslo PIONÝRA do tehdejších reálií, připomínám, že 1. června 1953 byla provedena utajovaná měnová reforma, která znehodnotila úspory téměř všech obyvatel Československa. V reakci na ni proběhly první větší protikomunistické protesty při nichž byli (v Plzni) zastřelení dva demonstranti.

Ti z čtenářů, kteří pamatovali časopis VPŘED z doby, kdy jej vedli Foglar s Burešem, museli být zářiovým obsahem nového časopisu PIONÝR zklamáni. Ale raději posuďte sami : -)

Úvodník nového časopisu napsal Dr. Václav Křístek – náměstek ministra školství a osvěty:

„Vy, chlapci a děvčata, už na to pamatovat nemůžete! Vždyť to bylo dávno, v první republice, kdy ještě u nás měli moc fabrikanti a velkostatkáři, bankéři a jiní vykořisťovatelé pracujícího lidu. Ale zeptejte se svých rodičů nebo svých vedoucích a ti vám budou vyprávět, jak žila naše mládež, před osvobozením naší vlasti Sovětskou armádou. Nebyla to doba nijak radostná  …“

V době, kdy vyšlo 1. číslo časopisu PIONÝR a opěvovalo Čínskou lidovou republiku, bojovali čínští vojáci na straně komunistů v korejské válce.

Wikipedia ohledně založení Pionýrské organizace uvádí: „Již v roce 1948 bylo komisemi mládeže KSČ založeno několik pokusných pionýrských oddílů a letních pionýrských táborů. Dne 8. září 1948 schválil Ústřední výbor KSČ vznik „Pionýrské organizace Junáka” (POJ) a pro její budování v praxi ustanovil komisi, které vytyčilo úkol vybudovat do I. sjezdu ČSM miliónovou organizaci mládeže a rovněž rozhodlo „vytvořit pionýrské oddíly Junáka na školách II. stupně, v nichž by se do sjezdu sdružilo 100 000 pionýrů“. V prosinci 1948 a v lednu 1949 proběhla školení pro funkcionáře pionýrského hnutí. Výběr frekventantů prováděly okresní a krajské výbory KSČ. V roce 1949 na slučovací konferenci mládeže byla Pionýrská organizace Junáka 24. dubna oficiálně založena. Skupiny a její oddíly mohli zakládat pouze členové Československého svazu mládeže z pověření Krajského výboru ČSM.

Časopis PIONÝR začal vycházet v roce 1953. Štefan Švec ve své knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) uvádí:

„V prvních ročnících měl časopis částečně ideologický obsah, tiskl sovětskou beletrii, agitační články apod., už v polovině 50.let se ale situace měnila (už v roce 1955 např. časopis tiskl vybrané texty Jaroslava Foglara). V 60.letech se z PIONÝRA stal moderní, zábavný a pestrý časopis pro starší děti. “

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PIONÝR v letech 1953-54, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu PIONÝR  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla PIONÝR  zde >>>