PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: PALETA

PALETA – 1.ročník – 1970-71

Dnes archivovaná čísla exulantského dětského časopisu PALETA z roku 1970-71 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Petr S. Veliký dík!

Petr S. poslal i následující text článku:  PALETA – měsíčník československé mládeže. Od roku 1972 „Časopis české a slovenské mládeže“. Vycházel v Curychu v letech 1970–1972 měsíčně. PALETA byl zábavný i naučný časopis „pro děti od 7 do 17 let“,  vydával jej a redigoval Miroslav Fišera. Převažovaly literární příspěvky (klasická, příp. i původní próza a poezie pro děti), od č. 3 se objevuje Skautská hlídka (od č. 6 jí redigoval Josef Kratochvil pod pseud. J. K. Baby, od dvojčísla 11-12/1971 příloha Skaut-exulant), kreslené příběhy (Jiří Brunclík, Jaroslava Macků, též četné ilustrace), ale i krajanská inzerce. Původní úvahy o zřizování čtenářských klubů Palety zřejmě nebyly realizovány. V nultém čísle je jako zástupce šéfredaktora uveden Emil Knieža a jako členové redakční rady kromě výše uvedených též Ivan Madr, Rudolf Ströbinger a Emil Šebele; do listu přispěli mj. též Miloš Miltner (pod skautskou přezdívkou Jestřáb), Daniel Strož či Oldřich Toman.

Celkem vyšlo jedno nulté (v březnu 1970) a čtrnáct řádných čísel; číslování průběžné. Číslo 2 vyšlo podle údaje v tiráži v nákladu 5000 výtisků, číslo 4 v nákladu 2100 výtisků, č. 6 v nákladu 1 800 výtisků, další čísla vycházela v nákladu kolem 600 výtisků (v tiráži již výše nákladu neuvedena). Časopis zanikl z finančních důvodů, ale krátce ještě vycházel jako rubrika Amerických listů (od č. 29/1972). – Vydavatel a redaktor byl od roku 1975 vyšetřován švýcarskými úřady v souvislosti s financováním PALETY.

PALETA : Měsíčník československé mládeže / Miroslav Fišera, Emil Knieža, Jaroslava Macků, Rudolf Striibinger, Emil Sebele, Ivan Madr, Jiří Brunclfk; redaktor přílohy Skaut-exulant Josef Kratochvil. – Zürich: Kompas. • 23 × 17 cm, 16-28 s. – Od r. 1972 změna podnázvu na Časopis české a slovenské mládeže. – Č. 3/71 má přílohu Paleta dospělých. – Od č. 11-12/71 příloha Skaut-exulant. – Josef Kratochvil znám též jako J. K. Baby.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PALETA z roku 1970-71, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu PALETA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu PALETA zde >>>