PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: OKNO – příloha DETSKÝ SVET

OKNO – příloha DETSKÝ SVET (1977)

Dnes archivovaná čísla časopisu OKNO, respektive jeho přílohy DETSKÝ SVET z roku 1977 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Petr S. Veliký dík!

Na titulní perokresbě mne okamžitě zaujal autor – Velen Fanderlík (*1907 +1985), český skaut z Brna, významný vzdělavatel a metodik (např. LISTY JUROVI), poválečný starosta Junáka, který později sehrál klíčovou roli v organizaci českého exilového skautingu. V civilním životě byl advokátem, zastupoval Československo v mezinárodní komisi pro potrestání válečných zločinců v Norimberku. Na konci ledna 2020 proběhla českými médii zpráva: „Soud rehabilitoval významného představitele skautského hnutí Velena Fanderlika a jeho ženu Stanislavu. … Manželé po únoru 1948 emigrovali na Západ a stát jim kvůli tomu v 50. letech zabral majetek….“

Petr S. poslal spolu s digitalizovaným časopisem i průvodní text:

Zpravodajský a publicistický časopis zejména posrpnových emigrantů usazujících se v Holandsku byl založen v únoru 1969. Jako vydavatel je uveden Nederlandse Stichting Comenius. Redakce pracovala zpočátku pod vedením Theodora J. Vondráčka a Miroslava Kabely, jejími členy byli J. Voříšková, Vlasta Staňková (zemřela 1971), Tibor (uváděn též jako Ctibor) Grandtner, J. Voříšek a A. Šourek. V roce 1970 převzal vedení časopisu Jožka Staněk. V letech 1971-72 působili v redakci Dana Leeuw-Adamová, Ivo Brůža (do č. 3/1971), Jarmila Eimers-Ficová, Tibor Grandtner, Karel Pokorný, J. Řečínská (do 3/1971), Jožka Staněk, Irena Simonová (do 3/1971) a Theodor J. Vondráček. Vedoucí redaktorkou se stala Věra Pokorná, o grafickou úpravu se starali Zdeněk Budínský a od č. 4-5/1971 též Karel Pokorný.

Na počátku roku 1972 se redakce tohoto holandského časopisu spojila s mnichovským vydavatelstvím CCC Books a podílela se na přípravě stejnojmenného kulturního časopisu (Okno dokořán, Německo). Původní „lokální“ orientaci si časopis uchoval v osmistránkové příloze Okno dokořán do Holandska, v jejíž redakci působil vedle výše uvedených též Jan Karel Jarolímek.

Mnichovský časopis však po dvou číslech zanikl a holandská redakce obnovila původní časopis, který od roku 1973 vycházel pod názvem Okno. Vydavatelem zůstal Nederlandse Stichting Comenius, vedoucí redaktorkou V. Pokorná, členy redakce byli J. Eimers-Ficová, T. Grandtner, J. K. Jarolímek, K. Pokorný, J. Staněk, T. J. Vondráček a Zuzana Vyskočilová. V roce 1974 převzal vedení redakce zřejmě opět J. Staněk (v tiráži neuveden), který oznámil čtenářům dopisem ze dne 28.2.1974 zastavení časopisu 25. číslem (od roku 1974 uváděno pouze průběžné číslování) z finančních důvodů.

V červnu téhož roku je ovšem časopis obnoven osmistránkovým číslem 26 a postupně se rozsah jednotlivých čišel zvyšuje. Číslem 42/1978 odstoupil redaktor J . Staněk, jeho nástupcem se stal Tibor Grandtner (v tiráži neuveden), který list redigoval až do roku 1993.

Redakce sídlila do roku 1973 ve Zwijndrechtu, poté v Haarlemu, v letech 1978-79 v Utrechtu a v letech 1980-1993 v Nijmegenu. List byl rozesílán zdarma.

První čísla časopisu přinášela především informace novým imigrantům, kulturní zpravodajství, humoristické stránky, za pozornost stojí stati J. J. Diamanta (zde pod šifrou J. K.) Některé psychologické problémy emigrace, dalšími články přispěli vedle redaktorů i Jana Gabrielová či P. Opršal (v několika pokračováních zpracovává Dějiny Nizozemí). Postupně přibývaly politické komentáře a úvahy, zpravodajství z exilu, podrobné informace o exilovém tisku a exilových vydavatelstvích, výzvy a oznámení, nechyběl ani dětský koutek. Mezi přispěvatele přibyli mj. K. Barták, Jaromír Netík, K. Novák, Jiří Slezák, Jiří Veselý, Petr Vinohrad. Postupně přibývá článků převzatých z jiných exilových časopisů, objevuji se informace o Holandsku, příležitostně rubriky Skautský list (red. br. Radek, vl. jm. Ctirad Kučera), Dětský svět, v číslech 43/44-51 vychází na pokračování studie Miloslava J. Broučka Československá tragédie. Průběžně se časopis věnuje vztahům mezi exilovými generacemi (impulsem byla mj. emigrace Jaroslava Hutky či Pavla Kohouta). V osmdesátých letech převažují převzaté články. Mezi autory těch původních patřili Petr Bílý, Věra Eliášová, Petr Jánský, Jaromír Netík, Jiří Novoveský či A. P. Roubík, později Jan Horníček, Pavel Javor, B. Kobliha, Olga Valeská, Jiří Veselý, Emil Vidra.

Příspěvky v češtině, slovenštině i holandštině. – Časopis zprvu sledoval jednak ročníkové, jednak průběžné číslování. V roce 1969 vyšla čtyři čísla, v roce 1970 vyšla čtyři čísla a zvláštní číslo a v roce 1971 šest čísel. Dvě „přílohová“ mnichovská čísla z roku 1972 je nutno považovat za č. 15 a 16 průběžného číslování, opět samostatná redakce potom vydala ještě č. 3-4(17-18)/1972. V letech 1974-76 časopis sleduje průběžné číslování a vychází v omezeném rozsahu kolem 16 stran A5, posléze se rozsah zvyšuje na 36-48 stran. Od roku 1984 vycházejí dvě dvojčísla ročně. Číslo 86 vyšlo na podzim 1988 a mělo být poslední. V roce 1991 však ještě vyšlo číslo 87 a v roce 1993 číslo 88. Náklad listu se pohyboval mezi 700 a 1000 výtisků.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu OKNO (přílohy DETSKÝ SVET) z roku 1977, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu OKNO (přílohy DETSKÝ SVET)  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla OKNO (přílohy DETSKÝ SVET) zde >>>