PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: OHNÍČEK

OHNÍČEK S BARBÁNKEM – zvláštní číslo z roku 1987

Dnešní speciální číslo časopisu OHNÍČEK z roku 1987 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Petrt. Děkujeme!

V tiráži dnes archivovaného čísla se uvádí: OHNÍČEK S BARBÁNKEM. Zvláštní číslo časopisu Ohníček. ipravili: Věra Faltovi a Jiří Havel. Odpovědný redaktor Svatava Hirschová, grafická úprava Věra Faltová. Vydala Mladá fronta, nakladatelství a vydavatelství ÚV SSM. Adresa redakce Ohníčku: DDMT, Radlická 61, 150 02 Praha 5. Tisk: Polygrafia, n. p., závod 1, Praha 2. Rozšiřuje PNS. Cena výtisku 7 Kčs. © Mladá fronta, 1987″

Štefan Švec – ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) – str.439-440 :

OHNÍČEK vycházel plnobarevně, každá strana byla ilustrována. Většinu čísla zabírala próza a poezie, humorná, dobrodružná a výchovná, stejně jako fotografiemi doprovázené cestopisy. Poezie však v obsahu bylo výrazně méně než. např. v MATEŘÍDOUŠCE, na niž OHNÍČEK věkově navazoval. Úvod a závěr časopisu obstarávala publicistika a zprávy ze sportu, z dění v Pionýru aj. na poslední straně byl kreslený seriál. Časopis tiskl i naučné materiály (např. o umělcích, o architektuře ap.) a také písně s notovými zápisy. Časopis byl doprovázen ilustracemi a fotografiemi, přičemž těžiště se postupem času přesunulo od prvních k druhým.“

Publikace DĚJINY ČESKOSLOVENSKÉHO KOMIKSU 20. STOLETÍ autorů Prokůpek, Kořínek, Foret a Jareš (r.v. 2015) na straně 769 uvádí:

„Ve druhé polovině 8o. let se už seriál o psu Barbánkovi (č. 1/1976-77 až 23-24/1989-90, 324x) stal naprosto samozřejmou, až erbovní součástí časopisu Ohníček. Psík, jehož příhody Věra Faltová nadále kreslila podle scénářů Jiřího Havla, čas od času zahostoval jako dříve i v jiných časopiseckých materiálech (například na redakčním pour féliciter na rok 1988) a popularitu žlutého hrdiny u dětských čtenářů pomáhaly utužovati dvě samostatné publikace.
V roce 1987 nejprve Ohníček vydal coby zvláštní číslo 64 stran čítající sešit Ohníček s Barbánkem, který obsahoval třicet vybraných starších epizod seriálu. O dva roky později pak přibyla i druhá barbánkovská kniha. Tentokrát zeleně rámovaný svazek, formálně takřka totožný s první čtvercovou publikací z roku 1984, nesl titul Takový je Barbánek a opět kombinoval přetisky upravených, překreslených, zkrácených či rozšířených verzí starších komiksových epizod s nově vytvořenými ilustrovanými materiály nejrůznějšího typu (říkankami, výukou dopravních značek, soutěží, doplňovačkou atd.). Podoba titulního hrdiny, jež procházela v průběhu více než půl druhé dekády publikování v Ohníčku výraznými modifikacemi, se znovu trochu proměnila: po karáskovské chlupatosti raného Barbánka tu již ne ní ani stopy, tvar psíkovy hlavy se výrazně zakulatil.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu OHNÍČEK z roku 1987, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované čísla časopisu OHNÍČEK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla OHNÍČEK  zde >>>