PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: NÁŠ SVĚT

Měsíčník dívčích odborných škol v Hradci Králové – NÁŠ SVĚT – 7.ročník -1934-35

Štefan Švec  píše ve své knize „ Česky psané časopisy pro děti “: Vznik prvních dětmi či studenty vytvářených  českojazyčných časopisů spadá přibližně do stejné doby jako vznik dětských časopisů. Jejich další historie je bohatá, v úplnosti však zřejmě nepodchytitelná. Tradice dětských, studentských, oddílových či třídních časopisů není zdaleka vyčerpána, jejich (ani stručný) přehled není v možnostech mé studie, a v úplnosti ani v možnostech prací specializovaných.

Pokus o nástin základních dějin školních a studentských periodik nabízí Dana Smrčková (2010) ve své diplomové práci: Školní média – tisk, rozhlas, televize, internet: na příkladu Olomouckého a Ústeckého kraje. Zde je uvedena řada školních a studentských časopisů. Možná se s některými seznámíme, pokud je najdou někteří z nás a hlavně pamětníci, ti případně i z pozůstalosti po svých předcích.

Pan Švec ve své knize zmínil časopis NÁŠ SVĚT vydávaný žačkami odborných škol pro dívčí povolání v Hradci Králové. Uvádí , že tento časopis byl chválen  v časopise ÚHOR „(viz roč.30/1942/,číslo 6 strana 103)“ a  byl  vydávaný kolem roku 1942 žačkami z odborných škol. Zde je ale nutné zmínit, že tento časopis vycházel už od roku 1928 pod titulem NÁŠ SVĚT – měsíčník dívčích odborných škol v Hradci Králové. Tyto městské odborné školy byly též majiteli a vydavateli. Časopis vycházel 10x do roka ve školním roce. Měl 16 stránek  a barevnou obálku a byl číslovaný od 1.stránky  do 160. stránky.. Vycházel ve formátu  24 x 17 cm. Redakci tvořily samotné studentky pod vedením zřejmě učitelů a vedoucích pracovníků dívčích škol, L. Meluzínové, M. Křížkové a odpovědného redaktora Františka Roubíčka v tomto ročníku.

Nakoľko v publikovaných číslach nie sú obsiahnuté prebaly, pre ilustráciu ich doplňujeme obrázkom z internetu, zaslaného autorom príspevku. (totem)

Jak jistě víte, v té době byly školy samostatné pro hochy a pro dívky. Časopis už svým podtitulem se věnoval dívkám , které se připravovaly na některá z povolání pro ženy. Ve 26. výroční zprávě městských dívčích odborných škol v Hradci Králové za školní rok 1938-39 se píše také o školním časopise NÁŠ SVĚT, kde se bilancuje  10.ročník.

V časopise byly zveřejňovány krátké povídky, které většinou psaly studentky a v každém čísle bylo také několik básní.

Časopis se v rubrice „Ze školy“ věnoval činnosti v dívčích školách, seznamoval s kulturními událostmi doma i ve světě  v „Kulturní hlídce“ a s nejzajímavějšími vydanými knihami a časopisy v rubrice „Literatura“.  V rubrice „Královehradecké zprávy“ seznamoval časopis s akcemi v tomto městě.

V oblasti výchovy a vzdělávání se pravidelně věnoval jednak poslání ženy v dospělosti, tak také k výchově ve společnosti a vztahu mezi lidmi. Názvy mluví sami za sebe – „ O úctě a uctivosti“,  „Mladí muži a mladé dívky“, „K etice rodinného života“.

Věnoval pozornost vzdělávání žen na pokračování ve článku „Žena a vyšší vzdělání“.

Zajímavou akcí časopisu bylo oslovení našich slovesných, výtvarných a hudebních umělců  a dalších významných osobností současnosti s otázkou „Jaké je vaše životní heslo“ a to zejména ve vztahu ke studentkám. Po celou dobu, od třetího čísla, jim tyto osobnosti odpovídali. A tak Alice Masaryková, spisovatelé Jan Hora, Marie Majerová, Václav Štech, Marie Pujmanová , malíři Vincenc Beneš, Jan Kojan, Max Švabinský, skladatelé Vítězslav Novák, Jaroslav Křička či automobilová závodnice Eliška Junková , herec  Jiří Voskovec a další osobnosti z řad vědeckých, pedagogických i politických oblastí seznamovali dívky se svými životními hesly a také jim posílali vzkazy i poučení k  jejich další životní pouti.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu NÁŠ SVĚT z roku 1934-35, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu NÁŠ SVĚT  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu NÁŠ SVĚT zde >>>