PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: NAPRED

Časopis z čias Rakúsko-Uhorska NAPRED – 1871

V dnešnom príspevku by som chcel predstaviť a zároveň zaradiť do nášho archívu časopis NAPRED z roku 1871, ktorý patril medzi prvé časopisy vychádzajúce počas najtemnejších rokov slovenského literárneho života 18. storočia. Musím však upozorniť, že nejde o moje skeny, ale o digitalizáciu firmy Google upravenú podľa našich pravidiel. Časopis je aj napriek svojmu veku zohnateľný v nemenovanom antikvariáte za akčnú cenu 199,50 €, z ktorého som použil náhľad titulu.

V období  konštitučnej dualistickej monarchie Rakúsko-Uhorska, kedy bolo Slovensko násilne pomaďarčované vznikla v roku 1863 Matica slovenská, ktorej úlohou bolo rozvíjať a upevňovať slovenské vlastenectvo. V tomto období začali vychádzať prvé časopisy pre deti v slovenskom jazyku. ZRKADLO MALUČKÝCH (1863 – 1864), SLÁVIK (1864 – 1865) a JUNOŠ (1865 – 1866) však nemali dlhú životnosť a jeden po druhom po roku vydávania zanikali.

Až po dlhšej odmlke vyšli takmer súčasne dva tituly NAPRED (1871) a DENNICA (1871 -1872). Za vydávaním dnes publikovaného časopisu stála  jedna z vedúcich osobností slovenskej literatúry a slovenskej kultúry, básnik, dramatik, spisovateľ a prekladateľ, Pavol Országh Hviezdoslav (* 2.2.1849 – † 8.11.1921).

Na charakteristiku a základné informácie o časopise použijem článok Tatránskeho „PAVOL ORSZÁGH-HVIEZDOSLAV A JEHO DRUŽINA V PREŠOVE“, uverejneného v literárnom týždenníku SLOVENSKÝ SVET z roku 1922.

Po ukončení gymnaziálnych štúdií sa Pavol Orságh v roku 1869 presťahoval do Prešova, kde študoval na Právnickej akadémii (1870 – 1872). Tu sa okolo neho začala zoskupovať a formovať mládež rozširujúca slovenské povedomie. Skoro všetci Országhovi kolegovia boli literárne činní a dohodli sa, že vydajú almanach, aby ukázali staršine a vodcom národa, že aj oni sa chystajú do služby ducha a chcú na stúpiť cestu života tŕnistú na propagáciu a rozširovanie slovenčiny.

Tak vyšiel NAPRED, národný zábavník mládeže slovenskej na rok 1871. Zostavili ho Koloman Banšell a Pavol Országh Hviezdoslav. Časopis bol vlastne zborník poézie a prózy mladých autorov tzv. Orsághovcov od autorov: Pavol Országh, Koloman Banšell, Samo Medvecký, Miloš Bazovský, Titus Barbierik, Ján Alexander Fábry, Daniel Lauček, Andrej Sokolík. 

„NAPRED“ prijala verejnosť priaznivo, len s redaktorom časopisu ORLA; Andrejom Trúchly-Sytnianskym nastal nemilý konflikt pre jednu hyper-erotickú báseň, ktorú Sytniansky veľmi rigorózne posúdil pre povedzme — nemiestny — výraz: Povrhnem účasťou spásy, na pranier postaviac celý almanach. Országh v svojej citlivosti urazený — odpovedal Sytnianskemu v DENNICI; a neposielal viac svoje básne do ORLA“, lež do Pešti — pisateľom týchto riadkov — pod menom „DUNAJ“, redigovaného belletristického časopisu.

V závere článku sa pokúsim preložiť záverečné vety „SLOVO NA POKON“ do dnešnej reči, tak ako som to pochopil ja.

Je to zvláštne, že napriek čulejšiemu životu a v novšej dobe, verejno-literárna oblasť je u mládeži slabšia a zanedbanejšia.

Po zaniknutí časopisov JUNOŠSOKOL sa nenašlo miesto, kde by mohla slovenská mládež vyjadrovať svoje myšlienky; mládež o ktorej je zrejmé, že nezaháľa v písaní a nič nerobí.

Tento stav niektorí zľahčovali, že chvala Bohu! Mladé pokolenie sa za poéziou a prózou neženie, ale chce sa venovať osožnejším veciam. Nemáme tu miesto, aby sme sa týmto zaoberali, ale chceme pripomenúť, že je všeobecne uznávanou pravdou, že národ bez literatúry nemá budúcnosť a odkiaľ má očakávať rozvoj písania, ak nie od mládeže?

Ale nedá sa to povedať aj takto: „ak sa tŕň za mlada nezaostrí“, je to ako keď sa mládež už od mlada nezačne privykať na verejný život? Toto presvedčenie nás donútilo vydávať zábavník „NAPRED“, ešte v dobe, keď o „DENNICI“ nebolo ani chýru ani slychu.

Nabádaní verejnosťou, ale aj z presvedčenia, rozhodli sme sa v minulom roku k vydávaniu časopisu. To že sa doba do vytlačenia pretiahla, nebolo našou vinou. Vďaka ochote p. Jozefa Škarnicla, ktorý prijal na seba roľu nakladateľa, môžeme odovzdať túto prácu do rúk verejnosti a prosíme, aby ju prijala s takou srdečnosťou, s akou sme ju vydávali.

Smelo dúfame, že naše mladé výtvory nie sú absolútne dokonalé a tak sa budú aj verejnosťou posudzovať. K nášmu ospravedlneniu nech slúži nedostatok podpory zo strany rovesníkov, akú sme očakávali.

Vám ale drahí bratia, ktorí ste nám svojimi prácami pomáhali, Vám srdečná vďaka.

S Bohom! Písano v Prešove dňa 22-ho apríla, 1871.

Sostavitelia.

 

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu NAPRED z roku 1871, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu NAPRED  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu NAPRED zde >>>