JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

 

Tag Archives: MLADÝ LETEC

MLADÝ LETEC – 2.ročník – 1930-31

Dnes archivovaná čísla časopisu MLADÝ LETEC z roku 1930-31 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Michael V. Veliký dík!

MLADÝ LETEC – populární letecký časopis pro mládež – „časopis mladých přátel letectví“ vydávala Masarykova letecká liga. V tiráži časopisu se píše: MLADÝ LETEC“, populární letecký časopis pro mládež, vychází 25. každého měsíce, vyjma prázdniny. Cena jednoho čísla 50 h, předplatné na rok (10 čísel) Kč 5,- i s poštovným. Majitel a vydavatel Masarykova Letecká Liga, ústředí Praha. Za redakci odpovídá Fr. Synecký, gen. tajemník M. L. L. Redakce i administrace v Praze XIX-Dejvice, Palác Bajkal. Používání novin. známek povoleno ředitelstvím pošt a telegrafů v Praze, čj. 221829-VII 1929. – Knihtiskárna „Garmond“, Praha – Bubeneč.“

Na webu KLUBU HISTORICKÝCH MODELŮ A MOTORŮ se píše:

„Našim historickým modelářům je jistě všeobecně dobře známo, že kromě populárního časopisu MLADÝ KONSTRUKTÉR, který za „protektorátu“ vydával Vladimír Rauschgold (a ještě i nějaký čas po něm – vycházel v letech 1941 až 1947…) a zabýval se spíše „všeobecnou modelařinou a různými technickými a dílenskými postupy a návody, než speciálně „leteckou“ modelařinou, existoval zde i ještě populární specializovaný „letecko-modelářský“ časopis MLADÝ LETEC!

Ten vycházel v „malém“ formátu A/5 už od roku 1929 až do X. ročníku v roce 1939 (20. června 1939 vyšlo jeho poslední „trojčíslo“ č. 8 – 10.) a vycházel potom i po válce od října roku 1946 do června 1948 (už ale „velkém“ formátu A/4 v ročnících č. XII a XIII…). Potom ho ale komunisti v rámci „reorganizace československého leteckého tisku“ bohužel zrušili a na dobu do ledna 1950, kdy začal vycházet časopis LETECKÝ MODELÁŘ, doporučovali našim modelářům, aby sledovali „modelářské hlídky“ v časopise LETECTVÍ a později i časopis MLADÝ TECHNIK, který měl „modelářský obsah“ Mladého letce „převzít“…

Pozorný čtenář si ale jistě všimne, že nepíši o ročníku č. XI….! Existoval vůbec? Ano, existoval, ale asi jen ve 4 vydaných číslech …“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ LETEC z roku 1930-31, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÝ LETEC  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla MLADÝ LETEC zde >>>