VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

 

Tag Archives: MLÁDEŽ A MISIE

Jediné číslo časopisu – MLÁDEŽ A MISIE – 6.ročník – 1943

Dnes by sme radi predstavili jediný výtlačok časopisu MLÁDEŽ A MISIE, ktorý máme k dispozícii.

Číslo malo 20 strán, A5 formát a vychádzalo raz mesačne. Bol to časopis mladých slovenských misionárov a zároveň  úradný časopis Diela Detstva Ježišovho a Ústredia Legio Angelica na Slovensku. Zduženie podporovalo misijnú činnosť Slovákov v zahraničí. Časopis ich združoval, povzbudzoval a dával rady v ich poslaní. Vznikol v roku 1937, no februárové víťazstvo komunistov v roku 1948 a následné celoplošné rušenie periodik, ukončilo v decembri toho istého roka  jeho vydávanie.

V tiráži sa uvádza: Časopis „Mládež a misie“. Za redakciu zodpovedá Fr.Valábek. — Vydávajú Saleziáni v Bratislave. — Redakcia i administrácia: Bratislava, Miletičová ulica. — Tlačí kníhtlačiareň „Unia“ v Bratislave.

K dispozícii máme iba jedno číslo tohto periodika, z čoho sa bohužiaľ nedá urobiť celkový obraz o jeho štruktúre. Poznačil sa na ňom zub času, no stále nám ponúka možnosť prečítania a náhľadu.  Snáď niekto z našich čitateľov doma objaví ešte nejaké výtlačky, ktoré by nám pomohli rozšíriť informácie o tomto časopise.

Na prvý pohľad pôsobí, ako o zemepisný, alebo náučno – populárny časopis. Takmer tretinu časopisu zaberá seriál o živote Gandhiho, o jeho názoroch  a spätosťou s hinduizmom.

Na odľahčenie vážnych misijných tém, sa sem tam v časopise mihol aj kreslený vtip a posledná strana bola venovaná hádankám a hlavolamom.

Z literárnej tvorby tu možno spomenúť  báseň básnika, prekladateľa, pedagóga, kňaza a misionára Gorazda Zvonického (*1913 +1995).

Jeho literárna aktivita bola veľmi rozsiahla. Začala sa v druhej polovici 30-tych rokov 20. storočia. Už ako študent publikuje v Šaštíne v časopise Ozvena a neskôr okrem tohto aj v periodikách aj v Rozvoj, Don Bosco, Saleziánske zvesti, Slovenské pohľady a do mesačníka Kultúra. Na Slovensku mu vyšli dve básnické zbierky Sejba perál  a Mýtnik pred Madonou. Zvyšné diela potom vychádzali už iba v exile, do ktorého ušiel v roku 1950. Tie tvorili podstatnú časť jeho tvorby, ako napríklad S ukazovákom na mraku, Prebúdza sa zem, Smer Mariánska hora… atď. V zahraničí pôsobil až do svojej smrti, no po revolúcii v roku 1989 sa mu ešte podarilo navštíviť Slovensko.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLÁDEŽ A MISIE z roku 1943, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu MLÁDEŽ A MISIE  – kliknutím na náhled strany: