PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: MLADÁ TVORBA

Prvá polovica časopisu – MLADÁ TVORBA 2.ročník (1947-48)

Dnes by som sa rád s vami podelil o vzácny časopis zo svojej zbierky  – MLADÁ TVORBA.

V prvej polovici použijem dáta, ktoré som zozbieral kníh z internetu. Druhú polovicu venujem obsahovej stránke časopisu.

Definícia z knihy BIBLIOGRAFIA NOVÍN A ČASOPISOV VYCHÁDZAJÚCICH V ROKOCH 1945-1960:

„Pre stredoškolskú mládež vychádzala v Bratislave MLADÁ TVORBA. Začala vychádzať od marca 1947, dvakrát mesačne okrem prázdnin, ako časopis mládeže. Chcela pomáhať v orientácii v spleti ideí, ktoré v povojnovom období začali k nám prenikať.

Náplňou časopisu boli správy a reportáže zo života mládeže celého sveta, zaujímavosti z techniky, vynálezy, telesná výchova a šport, ale i literárne práce začiatočníkov. Mal rubriku Kultúra – umenie – literatúra -tvorba, v ktorej predstavoval popredných literátov domácich i svetových, umenie všetkého druhu, od opery cez film až po výtvarné umenie a bábkové divadlo. Zaujímavou rubrikou boli Technické perspektívy, ktoré oboznamovali s tým, čo sa v technike len rodilo a čo sa po desaťročiach stalo skutočnosťou. V rubrike Tribúna mladých mali mladí dopisovatelia možnosť vyjadriť svoj názor, kritiku či pochvalu. Na poslednej strane boli recenzie kníh z oblasti beletrie a vedeckých prác. Časopis mal dobrú úroveň, bol otvorený pre všetku mládež a jej hnutia. Zverejňoval aj správy brigádnikov, obracal sa aj na robotnícku a roľnícku mládež, dal priestor aj Zväzu slovenskej mládeže (SSM). Zanikol v decembri 1950.“

Podtituly časopisu za jeho krátke obdobie menili:
Dvojtýždenník slovenskej mládeže, od 1 /III (1. sept. 1948)
Dvojtýždenník Zväzu mládeže, od 19/111 (1. júna 1949)
Dvojtýždenník ČSM. Na obálke: časopis slovenskej mládeže, od 1 /III (1. sept. 1948)
Časopis mládeže škôl III. stupňa, od 1/V (1. okt. 1950)
Časopis SUV ČSM pre školy III. stupňa. Podnázov v tiráži: od 1/IV (1. sept 1949)
Dvojtýždenník SÚV ČSM pre mládež na školách III. stupňa, od 1/V (1. okt. 1950)
Mesačník SÚV ČSM pre mládež na školách III. stupňa.

Vychádza v Bratislave 2x mesačne (okrem júla a augusta), od 1/V (1. okt. 1950) mesačne vo formáte 20×28 cm, od 1/V (1. okt. 1950) 24×33 cm, od 4 /V (20. dec. 1950) 22×30 cm.

Šéfredaktor od 5/IV (1. novembra 1949) Milan Smolík; ved. a zodp. red. od 6/V (1. marca 1950) Milan Smolík; zodp. zást. čas. Cyril Chorvát, od 1/IV (1. septembra 1949) Ernest Otto, od 10/IV (15. januára 1950) Pavol Vanek, od 1/V (1. októbra 1950) Milan Smolík; red. Miloš Tomčík s red. kruhom, od 1/III (1. septembra 1948) Emanuel Boháč s red. kruhom.

Majiteľ a vydavateľ Štátne nakladateľstvo v Bratislave, od 1/V (1. októbra 1950) Nakladateľstvo a vydavateľstvo Smena v Bratislave. Tlačí Pravda, graf. a vyd. podniky v Žiline, od 1/V (1. okt. 1950) Tlačiarenské závody Práca, záv. v Žiline.

Roč. I. 1947 11 č. po 16 s.
Roč. II. 1947/1948 20 č. po 16 s.
Roč. III. 1948/1949 20 č. po 16 s.
Roč. IV. 1949/1950 20 č. po 16 s.
Roč. V. 1950/1951 10 č. po 24—32 s.

Vychádzal od 20. marca 1947; posl. č. 10/V z decembra 1950 časopis zanikol.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÁ TVORBA z roku 1947-48, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÁ TVORBA – kliknutím na náhled strany:

(Zdroj: totem)

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu MLADÁ TVORBA zde >>>