PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: LEGIO ANGELICA

LEGIO ANGELICA – 8.ročník – 1937-38

Dnes archivovaná čísla časopisu LEGIO ANGELICA z roku 1938 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Dodýš. Veliký dík!

Časopis LEGIO ANGELICA vycházel pravidelně v letech 1930-1941 a nepravidelně v letech 1945-1948 s podtitulem Časopis liturgický pro hochy ministranty a pro ty hochy, kteří touží po povolání kněžském a od 5.ročníku s podtitulem Měsíčník pro liturgickou a sociální výchovu hochů.

Dodýš spolu s digitalizovaným 7. číslem poslal i základní informace k časopisu LEGIO ANGELICA:

„V období let 1930-1940 vyšlo 11 ročníků tohoto zajímavého časopisu, určeného především ministrantům a „hochům kteří touží po povolání kněžském“. Časopis i stejnojmennou organizaci založil Pater Method Klement. Zajímavostí je, že v průběhu 30. let do činnosti organizace pronikaly skautské prvky a úzce spolupracovala se Svazem junáků – skautů a skautek R.Č.S. V tomto směru bylo přelomové číslo 8 čtvrtého ročníku, kde vyšel článek „Skauting a my v Legio“. P. Method Klement zde píše: „Bylo by dobré, kdyby naši chlapci se stali také skauty…“. V Legio Angelice začínala řada pozdějších významných skautských činovníků, namátkou jmenujme např. Mirko Vosátku či Miloše Blažka – Merkura.

V 10. ročníku převzal vydávání a redigování časopisu P. Ladislav Pavelka, označovaný jako Pater II.

Po válce vyšlo do roku 1948 ještě několik skromnějších nečíslovaných „oběžníků“ či „oběžníčků“ Legio Angelica. Historií časopisu i stejnojmenné organizace se podrobně zabývá publikace Reinsberg, J., Svoboda, B.: Legio Angelica a P. Method K. Klement OSB. Trinitas, Svitavy 2000.“

 

Štefan Švec ve své knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI  (1850-1989) na stranách 340-342 mimo jiné píše:

„Katolický časopis, vycházející nejprve jako samostatná příloha Kvatembrového věstníku, později (od 5. ročníku) samostatně, sdružoval a zastřešoval ministranty nově založené katolické mládežnické organizace Legio angelica. Její duchovní vůdce, kněz M. K. Klement, založil pro ministranty i obdobu skautských družin a jeho organizace byla ve své době mezi katolickými chlapci velmi populární. Obsah časopisu byl konfesijní, ale pro chlapce zajímavý, vyzývající je k aktivitě, pracující s dětskou touhou po dobrodružství, velkých činech a odpovědnosti. Časopis tiskl i zábavní příspěvky. Častými autory příspěvků byli samotní ministrující chlapci.
Časopis měli členové organizace Legio angelica zdarma, platili však měsíční členské příspěvky. Obsahem titulu byly články o organizaci, zprávy z jejích akcí, kázání o světcích přizpůsobená pro potřeby dětí, občasná religiózní poezie a zábavní materiály. Ideálem časopisu i celé organizace byli ti z ministrujících chlapců, kteří se posléze zasvětí kněžství. Titul vyzýval k obnově a očistě církve, především mladými lidmi. Mezi povinnosti členů organizace patřila např. i každoroční duchovní cvičení. Patronem Legio angelica byl sv. Václav.
Od druhého ročníku časopis zvětšil formát. Publikoval černobílé fotografie a postupně zaváděl i pravidelné rubriky jako „Zprávy z Legio angelica“. Od čtvrtého ročníku začal publikovat šachovou hlídku a blížit se jiným dětským titulům, zaváděl např. i čtenářské soutěže (např. fotografickou). Celek organizace se přiblížil skautingu. Legio angelica začala pořádat též letní tábory a časopis zavedl „Skautskou hlídku“. Úzce spolupracoval s necírkevní skautskou organizací, skautské oddíly se od Legio angelica postupně oddělily, soustředily se pod Ústředí skautů-katolíků a vydávaly vlastní, jen krátce vycházející magazín Oheň. Časopis poté „Skautskou hlídku“ zrušil.
V roce 1937 byl zakladatel M. K. Klement církevními orgány nucen organizaci opustit, ponechal si jen vedení časopisu. I to mu však bylo brzy věcně odňato, a od 3. čísla 10. ročníku vedl časopis nový vedoucí organizace Ladislav Pavelka. Vydávání časopisu skončilo číslem 6 ročníku (1940 ), organizace byla rozpuštěna. Po válce byla organizace Legio angelica obnovena, vydávala však už jen občasné oběžníky, později opět cyklostylovaný časopis Oheň a ještě později Poutník, nakonec titul vycházel znovu pod názvem Legio angelica. To už však jen nepravidelně.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu LEGIO ANGELICA z roku 1938, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu LEGIO ANGELICA  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla LEGIO ANGELICA zde >>>